Ερώτηση Μαριά για μειωμένο ΕΦΚ σε τσίπουρο - τσικουδιά
έτσι όπως το πάνε οι Ευρωπαίοι, κάθε μετόχι, μητάτο και κρυφό καζάνι …

Παρέμβαση για την επιβολή μειωμένου συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης  (ΕΦΚ) για το τσίπουρο και την τσικουδιά που αποτελούν άλλωστε εθνικά παραδοσιακά ποτά

κατέθεσε σήμερα στην Ευρωβουλή ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής  Νότης Μαριάς.

Στην Γραπτή Ερώτησή του η οποία απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι «τον Σεπτέμβριο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να τροποποιήσει τη νομοθεσία της για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για τα εθνικά παραδοσιακά ποτά, τσίπουρο και τσικουδιά, με το πρόσχημα ότι πρέπει να εφαρμόζεται ο ίδιος συντελεστής ΕΦΚ για την αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών, εκτός αν ισχύουν εξαιρέσεις ή αποκλίσεις.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ε.Ε. επισημαίνοντας ότι χρησιμοποιεί μειωμένο συντελεστή ΕΦΚ στο τσίπουρο και στην τσικουδιά».

Και συνεχίζει τονίζοντας ότι «ωστόσο, στις εξαιρέσεις του οικείου Κανονισμού της Ε.Ε. για την φορολόγηση των αλκοολούχων ποτών εντάσσεται και ο χαρακτηρισμός ενός ποτού ως εθνικό προϊόν μιας χώρας, οπότε σε αυτή την περίπτωση έχει μειωμένο ΕΦΚ, όπως συμβαίνει και με το ούζο – εθνικό προϊόν της Ελλάδας – το οποίο κατατάσσεται επίσημα στην κατηγορία των εθνικών προϊόντων και έχει μειωμένο ΕΦΚ».

Με βάση τα παραπάνω ο Νότης Μαριάς ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «για ποιο λόγο το τσίπουρο και η τσικουδιά αν και αποτελούν εθνικά παραδοσιακά προϊόντα δεν χρήζουν μειωμένου ΕΦΚ όπως συμβαίνει με το ούζο» καθώς και «ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να προστατευθεί και να αναπτυχθεί ο κλάδος παραγωγής τσίπουρου και τσικουδιάς στην Ελλάδα».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Γραπτής Ερώτησης του Νότη Μαριά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

«Θέμα: Μειωμένος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης για τα εθνικά παραδοσιακά ποτά τσίπουρο και τσικουδιά.

Τον Σεπτέμβριο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να τροποποιήσει τη νομοθεσία της για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για τα εθνικά παραδοσιακά ποτά, τσίπουρο και τσικουδιά, με το πρόσχημα ότι πρέπει να εφαρμόζεται ο ίδιος συντελεστής ΕΦΚ για την αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών, εκτός αν ισχύουν εξαιρέσεις ή αποκλίσεις.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ε.Ε. επισημαίνοντας ότι χρησιμοποιεί μειωμένο συντελεστή ΕΦΚ στο τσίπουρο και στην τσικουδιά.

Ωστόσο, στις εξαιρέσεις του οικείου Κανονισμού της Ε.Ε. για την φορολόγηση των αλκοολούχων ποτών εντάσσεται και ο χαρακτηρισμός ενός ποτού ως εθνικό προϊόν μιας χώρας, οπότε σε αυτή την περίπτωση έχει μειωμένο ΕΦΚ, όπως συμβαίνει και με το ούζο – εθνικό προϊόν της Ελλάδας – το οποίο κατατάσσεται επίσημα στην κατηγορία των εθνικών προϊόντων και έχει μειωμένο ΕΦΚ.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Για ποιο λόγο το τσίπουρο και η τσικουδιά αν και αποτελούν εθνικά παραδοσιακά προϊόντα δεν χρήζουν μειωμένου ΕΦΚ όπως συμβαίνει με το ούζο;
  2. 2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να προστατευθεί και να αναπτυχθεί ο κλάδος παραγωγής τσίπουρου και τσικουδιάς στην Ελλάδα;»
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos