Μύρτος και Ανατολή πυρόπληκτη περιοχή, διευκρινίσεις
η περιοχή που καίγεται ….

Μετά την εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κας Πελαγίας Πετράκη με αριθμό πρωτοκόλλου 87896/19-5-2016/Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου προς την ΔΑΕΦΚ

(Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών) με την οποία εισηγήθηκε την κήρυξη των Τοπικών Κοινοτήτων Μύρτους και Ανατολής ως πυρόπληκτων περιοχών και την οριοθέτηση της περιοχής των δύο αυτών Τοπικών Κοινοτήτων, εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό ΔΑΕΦΚ/5885/Π.Ε./Α325 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1296 Τεύχος Β του 2017 με την οποία οριοθετείται ως πυρόπληκτη η περιοχή.

Με την οριοθέτηση της περιοχής ανοίγει ο δρόμος για την δυνατότητα παροχής επιχορήγησης σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επειδή αποτελεί βασική προϋπόθεση η οριοθέτηση περιοχής ως πυρόπληκτη όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 20725/Β979/10-5-2011 (ΦΕΚ 1207 / Β / 2011) που αναφέρει ότι «Οι πληγείσες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν την έδρα τους ή να ασκούν νόμιμα την δραστηριότητά τους στην οριοθετημένη περιοχή..»

Η επιτροπή που συγκροτήθηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη πέρυσι ακριβώς σαν σήμερα (25-4-16) με το έγγραφο 72614/25-4-16/Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου σε αυτή τη φάση θα συντάξει συγκεντρωτική κατάσταση των πληγεισών επιχειρήσεων (την οποία υπογράφουν τα μέλη της επιτροπής) και η οποία περιλαμβάνει στοιχεία των επιχειρήσεων (όπως επωνυμία, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας), καθώς και τη συνολική ζημιά με ανάλυση ανά κατηγορία και στη συνέχεια η κατάσταση αυτή θα αποσταλεί προς το Υπουργείο Οικονομικών για να προχωρήσει με την σειρά του στις απαραίτητες ενέργειες. Η επιτροπή ενδέχεται να ζητήσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον Νόμο και δεν τις έχουν δοθεί μέχρι τώρα καθώς και επιπρόσθετα δικαιολογητικά που θα κρίνει απαραίτητα το Υπουργείο Οικονομικών.

Διευκρινίζεται ότι θα απαιτηθεί να εκδοθεί νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση των αρμοδίων Υπουργείων για το ύψος της επιχορήγησης που θα χορηγηθεί στις πληγείσες επιχειρήσεις.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos