οι λιμνοδεξαμενές στο οροπέδιο Λασιθίου
οι λιμνοδεξαμενές στο οροπέδιο Λασιθίου

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, απαντώντας στην ερώτηση 2801/01-02-2016, του βουλευτή Λασιθίου της Ν.Δ. Γιάννη Πλακιωτάκη, αναφέρει τα παρακάτω:

Όσον αφορά στο έργο του φράγματος των Λιθινών σημειώνεται ότι η κατασκευή του εν λόγω φράγματος εντάχθηκε με την υπ’ αριθμ. 5751/6.9.2010 απόφαση στο Μέτρο 125Α1 του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007 – 2013, αλλά λόγω του υπερβολικού overbooking των ενταγμένων έργων στο Μέτρο 125Α1 που αφορούσε «Εγγειοβελτιωτικά έργα και δράσεις», με την υπ’ αριθμ. 7939/30-04-2015 απόφαση, απεντάχθηκε μαζί με άλλα 19 έργα.

Σε ότι αφορά στη τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, επισημαίνεται ότι, όταν θα γίνει πρόσκληση για χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο του Μέτρου 4.3.1. που αφορά «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», θα πρέπει να επανυποβληθεί η πρόταση και, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των έργων στην Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, θα εξεταστεί η ένταξη του έργου.
Όσον αφορά στην μελέτη της λιμνοδεξαμενής Χοχλακιών σημειώνεται ότι αντικείμενο της εν λόγω μελέτης είναι η μελέτη λιμνοδεξαμενής ωφέλιμης χωρητικότητας 836.000 m3 επί της κοίτης του ρέματος Φλέγας που θα τροφοδοτείται από τη παροχή της πηγής Χοχλακιών και τις παροχές του ως άνω ρέματος, με σκοπό της ενίσχυση των αρδευτικών αναγκών των υφιστάμενων δικτύων κατά 65% του δικτύου Παλαιοκάστρου έκτασης 5000 στρεμμάτων και κατά 35% του δικτύου Λαγκάδας έκτασης 2500 στρεμμάτων.

Η μελέτη ανατέθηκε με την αριθμ. 4732/143889/21-11-2013 Υπουργική απόφαση στη σύμπραξη γραφείων μελετητών: Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΧΡΥΣΝΘΟΣ, ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΔΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, με οικονομική προσφορά 215.550,75 € (με Φ.Π.Α.) και υπογράφηκε το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 312/13553/30-01-2014 ιδιωτικό συμφωνητικό.

Επί του παρόντος, έχουν υποβληθεί όλες οι μελέτες (Τοπογραφική, Γεωλογική, Γεωτεχνική, Υδραυλική Η/Μ, τεύχη δημοπράτησης και ΜΟΣ), έχουν εγκριθεί η Γεωτεχνική και Τοπογραφική μελέτη και ακολουθεί άμεσα η έγκριση των υπόλοιπων μελετών. Το κόστος κατασκευής της λιμνοδεξαμενής και των συνοδών έργων ανέρχεται στα 15.000.000 €.

Σημειώνεται ότι για το εν λόγω έργο υπάρχει απόφαση περιβαλλοντικών όρων, η οποία λήγει στις 30-06-2018 και θα πρέπει μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης να επικαιροποιηθεί – συμπληρωθεί με τη θέση της δεξαμενής φορτίου και του αντλιοστασίου. Στο συμβατικό αντικείμενο της εν λόγω μελέτης δεν περιλαμβάνεται η υποχρέωση εκπόνησης ή επικαιροποίησης περιβαλλοντικής μελέτης.

Τέλος, αναφέρεται ότι η μελέτη της λιμνοδεξαμενής Χοχλακιών θα ενταχθεί στο ΠΑΑ 2014 – 2020 με την διαδικασία των μεταβατικών ρυθμίσεων, δεδομένου ότι δεν ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007 – 2013.

Ο Υπουργός,
Βαγγέλης Αποστόλου

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos