Συμβουλές για τα αμπέλια μετά τη βροχή και το χαλάζι
αμπελώνας

Από το Δήμο Σητείας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το από 29/05/2017 Τεχνικό Δελτίο των Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εκδίδει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών,

υπάρχει ανάγκη προστασίας του αμπελιού ιδίως από περονόσπορο και συγκεκριμένα:

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

  • Τις τελευταίες ημέρες επικράτησαν ασυνήθιστα καιρικά φαινόμενα για μήνα Μάιο.
  • Βροχοπτώσεις μεγάλου ύψους και διάρκειας (μέχρι 55 χιλ.), χαλαζοπτώσεις, διυγράνσεις φυτικών οργάνων (φύλλων, σταφυλιών) που έφθασαν τις 23 ώρες.
  • Οι παραπάνω συνθήκες διαμορφώνουν μια δύσκολη κατάσταση σε πολλά αμπέλια.

Συνοπτικές Οδηγίες :

  • Υποχρεωτική η κάλυψη για τον περονόσπορο (η διάρκεια δράσης των μυκητοκτόνων την περίοδο αυτή υπολογίζεται σε 6 – 10 ημέρες λόγω της αύξησης και της πυκνότητας της βλάστησης).
  • Σε αμπέλια που είναι στην άνθηση υπάρχει κίνδυνος βοτρύτη. Να γίνει καταπολέμηση.
  • Σε αμπέλια που σημειώθηκε χαλαζόπτωση να γίνει ψεκασμός με ένα μυκητοκτόνο που έχει δράση στον βοτρύτη (μπορεί να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση με τον περονόσπορο).
  • Ευδεμίδα: Η καταπολέμηση της στη μεσοπρώιμη ζώνη θα καθυστερήσει 3 – 4 ημέρες.

Τονίζεται ότι, δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos