Συνεργασία ΟΑΚ - Ινστιτούτου ελιάς, υποτροπικών φυτών και αμπέλου
Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης – Ινστιτούτου ελιάς, υποτροπικών φυτών και αμπέλου

Στα πλαίσια της ωρίμανσης για ένταξη χρηματοδότησης του αδειοδοτημένου περιβαλλοντικά έργου «Αξιοποίηση ταμιευτήρα φράγματος Ποταμών Αμαρίου» έχει συνταχθεί οριστική υδραυλική μελέτη («Επέκταση κεντρικού αγωγού άρδευσης»).

Σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα της πρόσκλησης (πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης-ΠΑ) 2014-2020 υπομέτρο 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»)  είναι αναγκαία η εκπόνηση ειδικών ερευνών για:

  • τον επαναπροσδιορισμό του αρδευτικού ρόλου του φράγματος,
  • της υποβοήθησης σύνταξης της απαραίτητης μελέτης δυνητικής εξοικονόμησης και
  • της υποβοήθησης επικαιροποίησης της απαραίτητης γεωργοοικονομοτεχνικής μελέτης.

Με το δεδομένο ότι το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου διαθέτει το πλέον ειδικευμένο προσωπικό και κορυφαία τεχνογνωσία για τα γεωργικά δεδομένα της Κρήτης, ο Οργανισμός προχώρησε σε αίτημα συνεργασίας για υλοποίηση των προαναφερθέντων. Το Ινστιτούτο απεδέχθη το αίτημα, ενώ όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Φώτης Καζάσης: «…κατόπιν πρότασης του α.Διευθυντή του Ινστιτούτου Δρ. Γ. Ψαρρά, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας με στόχο την μελλοντική συνεργασία των δύο φορέων για υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, αξιοποίηση μετεωρολογικών σταθμών-δεδομένων, αξιοποίηση  γεωτρήσεων Ινστιτούτου καθώς και του δικτύου διανομής του Ο.Α.Κ. Α.Ε.».

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos