Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει κάθε επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ
Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014 – 2020

Σύμφωνα με όσα μας πληροφορεί ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης,  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία υιοθέτησε την Έκθεση Dorfmann από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, για μια πιο έξυπνη, πιο απλή, πιο δίκαιη, πιο βιώσιμη, αλλά και καλύτερα χρηματοδοτούμενη Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα η μεγάλη πολιτική οικογένεια που ανήκει η Νέα Δημοκρατία έχει στο κέντρο της πολιτικής του τον αγροτικό πληθυσμό της Ευρώπης και τη βιώσιμη ανάπτυξή του προτείνοντας λύσεις που θα βελτιώσουν τη δύσκολη καθημερινότητά του.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Ψήφισμα του ζητά περισσότερη ευελιξία, αλλά όχι επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ για τη μεταρρύθμιση της  μετά το 2020.

Στις προτεραιότητες του περιλαμβάνονται ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόσουν την ΚΑΠ στις ανάγκες τους. Απορρίπτει κάθε “επανεθνικοποίηση” της ΚΑΠ που θα μπορούσε να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει κάθε επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ
ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης

Η ΚΑΠ πρέπει να βασίζεται σε ένα κοινό σύνολο στόχων, κανόνων, εργαλείων και ελέγχων της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει στη συνέχεια να σχεδιάσουν τις εθνικές τους στρατηγικές προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Ζητούμενο, η σύγχρονη αγροτική πολιτική με σωστή και δίκαια κατανεμημένη χρηματοδότηση

Εκτός από τη δυνατότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ να συνεχίσουν να παράγουν ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα σε προσιτές τιμές, η μελλοντική ΚΑΠ θα πρέπει να τα καταστήσει περισσότερο περιβαλλοντικά βιώσιμα και πλήρως ενσωματωμένα στην κυκλική οικονομία. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνει την καινοτομία, την έρευνα και τις πρακτικές έξυπνης γεωργίας. Για το σκοπό αυτό, ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον  στο σημερινό της επίπεδο.

Το Κοινοβούλιο επιθυμεί επίσης:

  • Οι άμεσες πληρωμές να εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται πλήρως από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
  • Να μειωθεί η γραφειοκρατία για τα υποχρεωτικά μέτρα οικολογικής προσαρμογής.
  • Να εφαρμοσθεί μια νέα μέθοδος της ΕΕ για τον υπολογισμό των άμεσων πληρωμών για την σταδιακή κατάργηση των ιστορικών κριτηρίων στήριξης.
  • Να υιοθετηθούν αποτελεσματικότεροι τρόποι ώστε να διασφαλιστεί ότι η στήριξη της ΕΕ θα διατεθεί στους πραγματικούς αγρότες.
  • Να είναι δικαιότερη η κατανομή των κονδυλίων της ΕΕ μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τα εισπραχθέντα ποσά και τις διαφορές π.χ. του κόστους παραγωγής ή της αγοραστικής δύναμης.
  • Να δίνονται  λιγότερα χρήματα για μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με υποχρεωτικό ανώτατο όριο πληρωμών σε επίπεδο ΕΕ.
  • Να δοθούν περισσότερα χρήματα για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών, απορρίπτοντας έτσι την περικοπή κατά 25% του προϋπολογισμού αγροτικής ανάπτυξης 2021-2027, όπως προτείνει η Επιτροπή.
  • Να δοθεί ισχυρότερη στήριξη σε νέους αγρότες και σε εκείνους που πλήττονται από την αστάθεια των τιμών.
  • Να επιτρέπεται η στήριξη σε συνδυασμό με την παραγωγή, την οποία τα κράτη μέλη θα μπορούν να χορηγήσουν σε κρίσιμους προβληματικούς κλάδους.
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: