Υποβολή αίτησης καταχώρησης της ονομασίας ΓΥΡΟΣ ως ΠΟΠ
υποβολή αίτησης της καταχώρησης της ονομασίας ΓΥΡΟΣ ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου,  ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και ιδιώτες του Νομού ότι από το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων Επεξεργασίας Κρέατος,  υποβλήθηκε  στο Υπουργ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αίτηση καταχώρησης της ονομασίας «ΓΥΡΟΣ» στο Μητρώο Π.Ο.Π. – Π.Γ.Ε –ΕΠΙΠ  της ΕΕ, ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ), σύμφωνα με την υπ αριθ. 3321/145849/25-10-18 (ΦΕΚ 4980/Β) ΥΑ, με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθ.  261611/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ406Β).

Κατά της ως άνω αίτησης καταχώρησης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέχρι και την  22/03/2019 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική επικράτεια. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχετικό φάκελο μετά από σχετική αίτηση τους.

 Οι ενστάσεις συμπληρώνονται  σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Χ της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης και υποβάλλονται στη Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας &  Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα  ΠΟΠ – ΠΓΕ – ΕΠΙΠ του  Υπουργ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ,  εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείο http://www.minagric.gr/intex.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/enstaseis/5466-enstaseis-gia-proionta-pop-pge

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: