ελαιόδενδραΜε αφορμή τις σημαντικές ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες κύρια οι ελαιοπαραγωγοί της περιοχής μας λόγω των καιρικών φαινομένων και της αλλαγής του κλίματος και την συζήτηση που αναπτύσσεται για αποζημιώσεις, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους αγρότες καθώς και ενόψει ισχύος της νέας ΚΑΠ όπου δικαίωμα Ενιαίας Ενίσχυσης αποκτούν αποζημίωση και αυτοί που δεν είχαν καθόλου δικαιώματα επιδότησης (θερμοκήπια, κηπευτικά, αμπέλια, φρούτα, οπωροφόρα, πατάτες, πτηνοτρόφοι κλπ). Η επιδότηση ελαιοπαραγωγών εξακολουθεί να δίνεται ως έχει.

1) Ποιος δικαιούται αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ και σε τι ενέργειες πρέπει να προβεί.

α) Να υποβάλλει δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής κάθε χρόνο στις ημερομηνίες που ορίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

β) Να καταβάλει την ασφαλιστική εισφορά που του αναλογεί στον ΕΛΓΑ εντός της προθεσμίας που ορίζει ο Οργανισμός, για να είναι ασφαλιστικά ενήμερος. Για τις ζημιές του 2013, η εισφορά μπορεί να πληρωθεί είτε μετρητοίς είτε με εξουσιοδότηση στην Τράπεζα που έχει δηλώσει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014.

γ) Να έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προηγούμενων ετών

δ) Να υποβάλει έγκαιρα δήλωση ζημιάς εντός των προβλεπόμενων και καθορισμένων ημερομηνιών.

 

2) Πώς υπολογίζεται η ασφαλιστική εισφορά;

Η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται, με βάση την ασφαλιζόμενη αξία, επί το συντελεστή εισφοράς, όπως αυτός ορίσθηκε από το άρθρο 7 του ν.3877/2010 και ειδικότερα:

–  Για τη Φυτική παραγωγή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας και προκειμένου για την ελιά ενάμιση τοις εκατό (1,5%) και μισό τοις εκατό (0,5%) για τα θερμοκήπια.

Η ειδική ασφαλιστική εισφορά δεν είναι υποχρεωτική για τα θερμοκήπια.

–  Για το Ζωικό κεφάλαιο μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας του.

3) Πότε και πού υποβάλλεται η Ενιαία δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής;

H Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚΕ) υποβάλλεται μαζί με την Αίτηση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή στον ανάδοχο του έργου (Ενώσεις), στις «πύλες-τόπους υποβολής» στην περιοχή μας στην ΕΑΣ Ιεράπετρας.

Ο χρόνος υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής είναι αυτός που καθορίζεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι υποχρεωμένοι να την υποβάλλουν όλοι όσοι έχουν αγροτική εκμετάλλευση, για το σύνολο αυτής ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν ή όχι ενισχύσεις ή  αν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή όχι.

4) Ποιοι αποκτούν δικαίωμα Ενιαίας Ενίσχυσης;

Ιδιαίτερη σημασία-ανάγκη αποτελεί η παραπάνω πράξη ενόψει ισχύος της νέας ΚΑΠ, όπου δικαίωμα Ενιαίας Ενίσχυσης αποκτούν οι υπόλοιπες εκτός ελαιολάδου παραγωγές (θερμοκήπια, αμπέλια, φρούτα, οπωροφόρα, πατάτες, μαρούλια, κολοκύθια, μπανάνες κλπ)

Ο παραγωγός υποβάλλει υποχρεωτικά μία ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας /Εκτροφής ετησίως, σε επίπεδο Χώρας, η οποία αποτελεί δήλωση του συνόλου της γεωργικής εκμετάλλευσης. Σε αυτή δηλώνει: α) όλα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης και β) το ζωικό κεφάλαιο.

5) Τι πρέπει να προσέχει ο παραγωγός όταν υποβάλλει δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής

1. Να δηλώνονται αναλυτικά όλες οι καλλιέργειες του έτους, ανά αγροτεμάχιο (είδος, έκταση, αριθμός δένδρων κ.λπ) και όλο το ζωικό κεφάλαιο (ανά είδος ζώου, κατηγορία και ηλικία).

2. Να παραλαμβάνει αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής.

3. Να ελέγχει προσεκτικά την ορθή συμπλήρωση των δηλωθέντων στοιχείων (στοιχεία εκμεταλλεύσεων, ο τρόπος καταβολής και το ποσό ασφαλιστικής εισφοράς στο σύνολό του και ανά αγροτεμάχιο).

 

Για την ΕΑΣ Ιεράπετρας

Ο υπεύθυνος από το Δ.Σ.

Δασκαλάκης Νικόλαος

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: