Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων, Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας, προκήρυξη
ο χώρος της χωμάτινης Λιμνοδεξαμενής στις Χοχλακιές

Μετά από συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γιώργου Γεωργαντά και του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη προκηρύχθηκε η  Α’ Φάση του έργου «Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων Νομού Λασιθίου και Συνοδά Έργα – Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου και Βασικά Έργα Αξιοποίησης Αρδευτικού Νερού», που θα διενεργηθεί με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου,  σύμφωνα  με το ισχύον πλαίσιο για «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΣΔΙΤ).

Το έργο καλύπτει περίοδο 25 ετών, εκ των οποίων τα 2,5 έτη εκτιμάται ότι θα αφορούν την κατασκευαστική περίοδο και τα επόμενα 22,5 έτη την περίοδο λειτουργίας. Το συνολικό ενδεικτικό κόστος κατασκευής του έργου ανέρχεται σε 61,9 εκ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και προβλέπεται χρηματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 18,6εκ€ (ποσοστό 30%). Οι πληρωμές διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας, θα πραγματοποιηθούν μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως έχει εγκριθεί από την Διυπουργική Απόφαση ΣΔΙΤ  με συνολικό προϋπολογισμόστα 55,9 εκ. ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Λιμνοδεξαμενή Χοχλακιών, Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας, προκήρυξη
η φλέγα στις Χοχλακιές

Η Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων θα εξυπηρετεί αρδευόμενη περιοχή του Παλαικάστρου της Λαγκάδας και Καρυδίου του Δήμου Σητείας. Το έργο αφορά κατασκευή χωμάτινης λιμνοδεξαμενής, με τα συνοδά της έργα (έργα προσαγωγής νερού και μεταφοράς στις αρδευόμενες εκτάσεις, οδοποιία κλπ.) για αρδευόμενη έκταση 2.500 στρεμμάτων και ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου του Παλαικάστρου που εξυπηρετεί έκταση 7.500 στρεμμάτων.            

Το Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας θα εξυπηρετεί αρδευόμενη περιοχή των οικισμών Κουτσουνάρι, Φέρμα και Αγ. Φωτιά και Αγ. Ιωάννη του Δήμου Ιεράπετρας. Το έργο περιλαμβάνει κατασκευή φράγματος, αγωγούς μεταφοράς νερού συνολικού μήκους 19Km και συνοδευτικά κατασκευαστικά έργα για μικτή αρδευόμενη έκταση 10.425 στρέμματα και για καθαρή αρδευόμενη έκταση: 8.600 στρέμματα.

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos