ΙΓΜΕΈγγραφο προς το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών ερευνών (ΙΓΜΕ) απέστειλε ο νομάρχης Λασιθίου κ. Αντώνης Στρατάκης σχετικά με την εκπόνηση της μελέτης πλημυρικού κύματος των φραγμάτων Καθαρού και Αγίου Ιωάννου.

 
Με το έγγραφο αυτό ο νομάρχης επισημαίνει την ανάγκη της επίσπευσης της παραπάνω μελέτης όπως έχει συμφωνηθεί, στοιχείο απαραίτητο για ην υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο ΥΠΕΧΩΔΕ.
 
Η Γεωλογική Έρευνα από κρατικούς φορείς στην Ελλάδα, άρχισε ουσιαστικά στην δεκαετία του 1930, από τη Γεωλογική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
 
Το ΙΓΜΕ ιδρύθηκε το 1976 και είναι ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, σε θέματα γεωεπιστημών.
 
Βασικός σκοπός του, είναι η γεωλογική μελέτη της χώρας, η έρευνα και η αξιολόγηση ων ορυκτών πρώτων υλών (πλην υδρογονανθράκων) και υπογείων νερών.
 
Ο σκοπός αυτός υλοποιείται σύμφωνα με τις γενικότερες κατευθύνσεις που χαράσσονται από τον Υπουργό Βιομηχανίας στα πλαίσια της μεταλλευτικής πολιτικής της Κυβέρνησης.
 
Το ΙΓΜΕ συνεργάζεται επίσης με άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στα πλαίσια είτε διακρατικών συνεργασιών είτε κοινών ερευνητικών προγραμμάτων.
 
 
γράφει η Βίκυ Αγγελοπούλου
Print Friendly, PDF & Email

Από manos