Πρόσκληση ενημέρωσης διαβούλευσης για το LEADER 2023-2027

H Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027, διοργανώνει τις παρακάτω θεματικές συναντήσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με συλλογικούς φορείς που θα διεξαχθούν στη Σητεία την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023:

Σκοπός των συναντήσεων είναι η καταγραφή απόψεων και προτάσεων σχετικά με τη διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής, των στόχων και των προτεραιοτήτων του Τοπικού Προγράμματος καθώς και του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

ΣΗΤΕΙΑ – ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΤΟΠΟΣΩΡΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας (Επ. Ζαχαρία & Ι. Καποδίστρια 8)11:30Περιβαλλοντικοί και οικολογικοί φορείς
Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας (Επ. Ζαχαρία & Ι. Καποδίστρια 8)13:30Τουριστικοί φορείς
Δημαρχείο  Σητείας                                          (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)16:00Εμπορικοί και επαγγελματικοί φορείς
Δημαρχείο Σητείας                                              (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)17:30Πολιτιστικοί φορείς

Πληροφορίες: Ελίνα Μικρουλέα – Τηλέφωνα: 28410 91119 & 91110 – Email: emikroulea@anlas.gr Το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER εντάσσεται στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΠΕ3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos