Άχρηστη κι επικίνδυνη σήμανση!
έξοδος προς το μονόδρομο της οδού «Αναπαύσεως»

1.      Η φωτογραφία (λήψη 29.08.2019 ώρα 14.15), δείχνει σήμανση, στην έξοδο προς το μονόδρομο της οδού «Αναπαύσεως» από τον, παρά τον αιγιαλό, χώρο του ΕΟΤ, που στεγάζει  αναψυκτήριο εξυπηρετόν λουομένους και μη.

Κατ’ αρχήν παρατηρώ ότι:

  1. Πινακίδες δεν υπάρχουν στην δεξιά μεριά της εξόδου, όπου κατά κανόνα τοποθετούνται.
  2. Το ΣΤΟΠ δεν έχει θέση εδώ (δε χρειάζεται, όπως συμβουλεύει η κι από μας κυρωμένη διεθνής σύμβαση), το μεν επειδή έχομε έξοδο, από ιδιοκτησία και parking, με έλλειψη προτεραιότητας, το δε επειδή στη δεξιά κυκλοφορία βασικός κανόνας είναι «η προ-τεραιότητα του εκ δεξιών προσεγγίζοντος» όπως ρητά καθορίζει σύμβαση και ΚΟΚ. Δε χρειάζεταιλοιπόν καμιά σήμανση της προτεραιότητας, που επί πλέον υποβαθμίζει τη σημασία της, ενώ η ακινητοποί-ηση  στο ΣΤΟΠ ουδέν προσφέρει, όταν γίνεται σε σημεία παντελούς έλλειψης ορατότητας εκ δεξιών σου λόγω κτίσματος, όπως εν προκειμένω αλλά και στη γνωστή διασταύρωση του ΟΤΕ (κτίσμα Καμάρας).  

Η μόνη πινακίδα λοιπόν, που χρειάζεται είναι εκείνη της απαγόρευσης της στροφής προς τα δεξιά και δη στην απέναντι πλευρά της εξόδου, τα επί της οποίας πεζοδρόμια πρέπει, να έχουν κατά το δυνατόν πλατιά, ευκολύνοντα την ορατότητα πεζοδρόμια.

Αυτά για τα αμελέτητα έργα στην υποδομή της κυκλοφορίας όπου Αυτοδιοίκηση, Διοίκηση (κεντρική και περιφερειακή) και απελθούσα Κρατική εξουσία, έχουν σημαντικά & καταγγελμένα μερίδια ευθύνης κατά κανόνα ποινικής-εγκληματικής φύσης, μη αποδοθέντα, ιδία υπαιτιότητι όλων.  

  • Η άχρηστη όμως, κατά το θέμα και την § 1 σήμανση, όπως ο ίδιος διεπίστωσα, έχει πακτω-θεί πρόχειρα κι ανεύθυνα μετακινούμενη, με το χέρι, οριζοντίως και καθέτως κι ασφαλώς, με την πάροδο του χρόνο οι μετακινήσεις θα μεγαλώνουν και δεν θα μακρύνει το πλήρωμα του χρόνου, για να επαναληφθεί, ότι πρόσφατα και στη διασταύρωση του ΟΤΕ, όπου «Πινακίδα καρφώθηκε στο φανάρι αυτοκινήτου σε δρόμο του Αγίου Νικολάου(Ευτυχώς…Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι τραγικό!» ή παλιότερα στην κεντρική πλατεία,όπου «Μαντεμένιος στύλος έπεσε σαν χάρτινος (από τύχη δεν είχαμε χειρότερα)»
  • Ανάλογη θεώρηση (εκείνης των § 1 & 2)  μπορεί να γίνει και για το ΣΤΟΠ την προτεραιότητα τη σήμανση και την ορατότητα στη διασταύρωση της 25ης Μαρτίου με την Κ. Σφακιανάκη (ΟΤΕ).
  • Αρχές του μήνα είχαμε ένα τροχαίο στη διασταύρωση Μελετίου Μεταξάκη και Σοφοκλή Βενιζέλου.  Οι τίτλοι στον Τύπο ήταν «Σφοδρή σύγκρουση μετά από παραβίαση STOP χωρίς θύματα» «Αστικό ατύχημα σε κεντρικό σημείο του Αγ. Νικολάου ευτυχώς χωρίς θύματα!»

Παρατηρώ εξαρχής ότι ο μεν μονόδρομος  Σοφοκλή Βενιζέλου είναι απλή οδός χωρίς σήμανση προτεραιότητας, έναντι της Μελετίου Μεταξάκη και επομένως ο κινούμενος, επί της Σ. Β. οφείλει, να παραχωρήσει προτεραιότητα στον εκ δεξιών του προσεγγίζοντα, από τη Μ. Μ. ο δε μονόδρομος Μ. Μ. απλή οδός επίσης, λόγω της σήμανσης με ΣΤΟΠ είναι οφείλει, να παραχωρήσει προτεραιότητα στον εξ  αριστερών του προσεγγίζοντα, από τη Σ. Β. Και ιδού το πρόβλημα!
Κανείς λόγω ακριβώς της ελλιπούς σήμανσης, δεν μπορεί να συνεχίσει πρώτος, έκαστος, συμπεραίνει, ότι οφείλει να περάσει δεύτερος και πρώτος ο έτερος!!
Είναι όμως αξίωμα στην κυκλοφορία ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι απόλυτα σαφής και να μην ανακύπτει ουδέ ψήγμα  αμφισβήτησής της.  

Το ποιος έχει μεγαλύτερη ευθύνη για το ατύχημα δεν το ορίζει λοιπόν μόνο η σήμανση (ΣΤΟΠ), όπως άφησε να φανεί ο Τύπος, αλλά κι άλλοι παράγοντες π, χ. ταχύτητες, ορατότητα εκάστου, άλλες συνθήκες και εμπόδια κατά το ατύχημα και βεβαίως κι αυτοί που αμελέτητα και με τις «άρπα κόλα λογικές» του Δημάρχου καιτων συν αυτώ, που δέχτηκαν κι επικύρωσαν Διοίκηση &Κρατική εξουσία αναλαμβάνοντας τις ποινικές ευθύνες, που τους αναλογούν, κατά τις διατάξεις του άρθρο 290 του Π. Κ. που ακολουθούν.   

Άρθρο 290

 Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία Όποιος διαταράσσει την ασφάλεια της συγκοινωνίας στους δρόμους:

β) με τοποθέτηση ή διατήρηση εμποδίων,

γ) με αλλοίωση σημείων ή σημάτων ή με τοποθέτηση ή διατήρηση εσφαλμένων σημείων ή σημάτων, ή

δ) με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, τιμωρείται:…

Μανώλης Άρχος

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos