Σητεία«Με την υπ’ αριθμ. 1725/24-5-06 επιστολή του Δήμου Σητείας στον Υφυπουργό Αθλητισμού επανέρχεται για πολλοστή φορά το θέμα της ανεπάρκειας θλητικών υποδομών στο Δήμο Σητείας, οι οποίες δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των αθλητικών σωματείων της περιοχής.
 
Με δεδομένο το γεγονός ότι προεκλογικά είχατε δεσμευθεί ότι θ μεριμνήσετε για την ικανοποίηση της πάγιας ανάγκης για δημιουργία πολιτιστικών και αθλητικών διεξόδων για τους κατοίκους της Περιφέρειας προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική ανάπτυξή των επαρχιακών πόλεων και των γύρω περιοχών και να αποφευχθεί η απερήμωσή της, η έλλειψη ενδιαφέροντος που επιδεικνύετε για τα επανειλλημένα αιτήματα του δήμου Σητείας καταδεικνύει ανεπίτρεπτη ασυνέπεια λόγων και έργων της Κυβέρνησής σας.
 
Συγκεκριμένα, στο θέμα της χρηματοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων τα δίκαια αιτήματα του δήμου, που μέχρι στιγμής παραμένουν ανικανοποίητα, στα πλαίσια της γενικότερης στασιμότητας που παρουσιάζουν εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια οι δρομολογήσεις και οι χρηματοδοτήσεις έργων υποδομών στην Περιφέρεια, έχουν ως εξής:
 
  • Αίτημα για χρηματοδότηση του έργου «Ανοικτό Κολυμβητήριο στην Περιοχή Κολονέλος Σητείας» για το οποίο η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου έχει ήδη σύνταξη τεύχη δημοπράτησης. Το έργο, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα αξιοποιήσει ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου σε περιοχή που η πολεοδομική μελέτη ορίζει χρήσεις γης Αθλητικών Εγκαταστάσεων, θεραπεύοντας, με τη δημιουργία πισίνας μήκους 25 μέτρων, την παντελή έλλειψη υποδομών υγρού στίβου στην περιοχή και ικανοποιώντας πάγιο αίτημα του συνόλου των αθλητικών συλλόγων και φορέων της Στείας. Με λίγα λόγια, πρόκειται για ένα έργο, που όχι μόνο θα δώσει πνοή στην αθλητική και πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου, αλλά ταυτόχρονα θα αξιοποιήσει δημοτική έκταση, που είναι ανεπίτρεπτό να παραμένει ανεκμετάλλευτη με δεδομένες τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής.
  • Αίτημα για την κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Τύπου Τ10 στη Σητεία. Και για το έργο αυτό υπάρχει έτοιμη μελέτη, ενώ σε παλαιότερη ερώτησή μου για το θέμα αυτό προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού, ο Υφυπουργός είχε απαντήσει ότι το έργο είναι ήδη ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004 – Δίκτυο Προπονητηρίων», γεγονός που καταδεικνύει ότι εδώ και χρόνια έχει αναγνωριστεί η ανάγκη κατασκευής του και έχει δρομολογηθεί η υλοποίησή του. Στην ίδια, ωστόσο, απάντηση αναφέρεται ότι υπεύθυνη για την καθυστέρηση είναι η Περιφέρεια Κρήτης που οφείλει να μεριμνά για τη χρηματοδότηση των αθλητικών έργων του Προγράμματος αυτού, εντάσσοντας τα έγκαιρα, στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων Περιφερείας, που εκδίδει. Έχει παρατηρηθεί και έχει επιβεβαιωθεί από τις απαντήσεις των αρμοδίων Υπουργείων σε πλήθος ερωτήσεων μου στη Βουλή, ότι η Περιφέρεια Κρήτης, η οποία, σημειωτέον, εποπτεύεται από το συνερωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών καθυστερεί αδικαιολόγητα την έκδοση των ΣΑΕΠ, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αντίστοιχα μεγάλη και ανεπίτρεπτη καθυστέρηση στην υλοποίηση ήδη ενταγμένων, από την προηγούμενη Κυβέρνησ έργων, που σε μεγάλο βαθμό, με τον τρόπο αυτό απαξιώνονται. Είναι, λοιπόν, προφανές, ότι η ευθύνη βαρύνει εξίσου και το Υπουργείο Εσωτερικών που δεν εγκαλεί την Περιφέρεια Κρήτης να πράξει τα δέοντα και σε εύλογο χρόνο να προχωρήσει στις ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για την ρόοδο των συγκεκριμένων έργων, συμπεριλαμβανομένου και του Κλειστού Γυμναστηρίου Τύπου Τ10 στη Σητεία.
  • Αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου Σητείας ενόψει της ανάληψης από το Δήμο του παγκοσμίου πρωταθλήματος τένις ατόμων με αναπηρία τον ερχόμενο Αύγουστο. Είναι προφανές, ότι η ανάληψη του συγκεκριμένου αθλητικού γεγονότος παγκόσμιας εμβέλειας, αποτελεί μοναδική ευκαιρία προβολής του Δήμου και ενίσχυσης της τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής, της οποίας η οικονομική ανάπτυξη συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη του τουρισμού αι ιδίως των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που περιλαμβάνουν και τουρισμό υγείας για άτομα με αναπηρίες. Είναι, λοιπόν, τεράστια η σημασία της επιτυχούς διοργάνωσης του συγκεκριμένου Πρωταθλήματος και της άμεσης ικανοποίησης του παραπάνω αιτήματος χρηματοδότησης, προκειμένου, συνολικά, να καταστεί εφικτή η δημιουργία έργων υποδομής για την φιλοξενία αθλητών και ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Σητεία, ώστε να ενισχυθεί εν γένει η προβολή της πόλης και των γύρω περιοχών για αθλητικούς, αλλά και τουριστικούς, σκοπούς.

Η απασχληση, η εκπαίδευση, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός είναι τα πεδία εκείνα, που απαιτούν την άσκηση υπεύθυνης πολιτικής με κοινωνική ευαισθησία, ώστε να δίνονται τα απαραίτητα κίνητρα, ιδίως στους νέους πολίτες, να παραμείνουν στους τόπους καταγωγής τους. Ταυτόχρονα, η οικονομική είσχυση περιοχών που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων παγκόσμιας εμβέλειας αποτελεί πάγια υποχρέωση της Πολιτείας, προκειμένου η περιοχές αυτές να εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις σπάνιες ευκαιρίες που τους δίνονται για τουριστική προβολή σε παγκόσμια επίπεδο.

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις της, έχει ουσιαστικά εγκαταλείψει την Περιφέρεια, και ιδίως την Ανατολική Κρήτη, μη υποστηρίζοντας την πολιτιστική, τουριστική και εν γένει οικονομική ανάπτυξή της.

Μετά τα παραπάνω ερωτάστε:

  • Θα προχωρήσετε στην ικανοποίηση των αιτημάτων του Δήμου Σητείας;
  • Θα εγκαλέσει το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών την Περιφέρεια, ώστε να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της για έγκαιρη έκδοση ων απαιτούμενων ΣΑΕΠ, προκειμένου, επιτέλους, να προχωρήσει η υλοποίηση ήδη ενταγμένων, εδώ και χρόνια έργων, στα αντίστοιχα Προγράμματα;
  • Γιατί καθυστερεί η Περιφέρεια να εκδώσει την ΣΑΕΠ που θα επιτρέψει την πρόοδο της υλοποίησης της κατασκευής το Κλειστού Γυμναστηρίου Τύπου Τ10 στη Σητεία; Πότε υπολογίζεται να εκδοθεί ώστε να προχωρήσει το εν λόγω αναγκαίο έργο αθλητικών υποδομών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ευρύτερης περιοχής και να αξιοποιηθούν τα κονδύλια που προβλέπονται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο οπίο από χρόνια έχει ενταχθεί το έργο αυτό;
  • Θα προχωρήσετε, αντίστοιχα, στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να καταστεί εφικτή η κατασκευή Ανοικτού Κολυμβητηρίου στο ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου, που, λόγω των καθυστερήσεων, παραμένει ανεκμετάλλευτο παρά την παντελή έλλειψη υποδομών υγρού στίβου σε μια ακριτική περιοχή της Περιφέρειας με σημαντική αθλητική δραστηριότητα;
  • Θα προχωρήσετε άμεσα στην έγκαιρη οικονομική ενίσχυση του Δήμου προκειμένου να ανταπεξέλθει στις υψηλές απαιτήσεις διοργάνσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Τένις ατόμων με αναπηρία τον ερχόμενο Αύγουστο, μια διοργάνωση που αποτελεί μοναδική ευκαιρία προβολής της Σητείας σε παγκόσμιο επίπεδο και ενίσχυσης της τουριστικής ανάπτυξής της»;

Ο ερωτών Βουλευτής

Μιχάλης Καρχιμάκης

(Ερώτηση για τον κ. Υπουργό Εσωτερικών και τον κ. Υφυπουργό Αθλητισμού)

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: