Ανώτερες Ανώτατες Σχολές στο Νομό Λασιθίου, Πρόταση
ελάχιστα τμήματα στο Λασίθι

Στο Νομό στηρίξαμε και στηρίζουμε ορισμένες σταθερές για την κατανομή και ανάπτυξη σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ στην Κρήτη:

 1. Ο νομός Λασιθίου δικαιούται μερίδιο στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Σήμερα η κατανομή στην Κρήτη είναι: Ηράκλειο 14 τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ, Ρέθυμνο 11, Χανιά 7 και Λασίθι 2
 2. Το πρόβλημα είναι πρωτίστως πολιτικό, δεδομένης της αντίδρασης των ιδρυμάτων. Μέχρι σήμερα με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίσθηκαν τα ζητήματα.
 3. Όποια ανάπτυξη τμημάτων και σχολών στην Κρήτη πρέπει να γίνεται προς το Λασίθι.
 4. Όποιες σκέψεις για συγχώνευση πρέπει να γίνονται προς όφελος του Λασιθίου
 5. Για οικονομίες κλίμακας χρειάζεται αύξηση των τμημάτων στο Λασίθι
 6. Στον Άγιο  Νικόλαο, στη Σητεία στην Ιεράπετρα, υπάρχουν κατάλληλα κτίσματα για τη στέγαση καθώς και χώροι για επέκταση των κτιρίων.
 7. Οι οικονομικές δυσκολίες είναι κατανοητές και αφορούν όλα τα ΑΕΙ και  ΤΕΙ και όχι μόνο τα τμήματα του Λασιθίου
 8. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει εκπονήσει μελέτη για Σχολή ΑΕΙ Επιχειρησιακών Σπουδών και μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη των σχολών σε όλο το Νομό. Υπάρχει το κατάλληλο Κοινωνικό, Πολιτισμικό και Οικονομικό περιβάλλον.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου από το 2008 είχε εκπονήσει Μελέτη Σκοπιμότητας για την ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής  Επιχειρησιακών Σπουδών (Business School).  Η μελέτη πληρώθηκε από το Δήμο και εκπονήθηκε από ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ Καβουσανό Εμμανουήλ.

Η σχολή αυτή λείπει στην Κρήτη, δεν ανταγωνίζεται άλλες σχολές  και μπορεί να συμβάλει στην στήριξη της επιχειρηματικότητας,  του τουρισμού,  στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, στην εξωστρέφεια.

Συνοπτικά οι φοιτητές  θα εξειδικεύονται  σε τέσσερις  σύγχρονες κατευθύνσεις:

 1. Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις και περιβάλλον
 2. Εφοδιαστική Αλυσίδα και μεταφορές
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 4. Χρηματοοικονομική και Λογιστική

Οι κατευθύνσεις αναφέρονται σε τομείς αιχμής για τη χώρα. Φυσικά χρειάζεται επικαιροποίηση της μελέτης.

Η σχολή με το νέο σχεδιασμό που επιχειρείται από το Υπουργείο μπορεί να συμπεριλάβει τόσο τα λειτουργούντα  τμήματα των ΤΕΙ όσο και την ΑΣΤΕΚ που λειτουργούν σήμερα στο Λασίθι. Η προτεινόμενη σχολή Τουρισμού πρέπει να χωροθετηθεί στον Άγιο Νικόλαο και μπορεί να αποτελέσει τμήμα της σχολής.

Θα αποτελέσει μια δίκαιη προσέγγιση στην κατανομή των σχολών στην Κρήτη και να απαντήσει στο δίκαιο και πάγιο  αίτημα του νομού.

Μπορεί να λειτουργήσει ως μέρος του Πανεπιστημίου Κρήτης ή του Πολυτεχνείου ή ως Ανεξάρτητη

18 Σεπτεμβρίου 2017

Δημήτρης Κουνενάκης

Πρ. Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos