Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, τμήμα ανατολικής Κρήτης
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, τμήμα ανατολικής Κρήτης

Βασική θέση του ΓΕΩΤΕΕ Π. Κρήτης είναι ότι η αγροτική παραγωγή είναι μια δραστηριότητα που ξεπερνά τα μονοσήμαντα όρια της οικονομικής διάστασης. Εμπεριέχει την διατροφική αυτάρκεια, την ασφάλεια της δημόσιας υγείας , την προστασία του περιβάλλοντος – του πολιτισμού – της βιοποικιλότητας – του τοπίου.

Δημιουργεί ημιουργίας νέων αφού, για κάθε 1 νέα θέση στον πρωτογενή τομέα διατηρούνται ή και εξασφαλίζονται τουλάχιστον άλλες 5 – 8 θέσεις εργασίας στον δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα.

Όλα αυτά θα πρέπει να εμπεριέχονται σε μια θεσμοθετημένη Αγροτική Πολιτική στο πλαίσιο μιας επίσης θεσμοθετημένης Γεωγραφίας για την Γεωργία (Ειδικό Χωροταξικό). Αυτή δυστυχώς επειδή απουσιάζει από την χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα την εγκαθίδρυση διαφόρων πελατειακών σχέσεων μεταξύ του Συν/κού και αγροτικού κινήματος με το εκάστοτε πολιτικό σύστημα. Έτσι αφενός απαξιώθηκε στην κοινή και υγιή παραγωγική γνώμη κάθε συλλογική πρωτοβουλία ή δραστηριότητα, και αφετέρου εκμαυλίσθηκαν οι παραγωγικές συνειδήσεις που έγιναν έρμαια των κοινοτικών ενισχύσεων. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την μετατροπή της χώρας μας από Παραγωγική σε Καταναλωτική.

Το λυπηρό επίσης ήταν ότι ποτέ δεν μπήκε στην σωστή του βάση το αγροτικό επάγγελμα, ποτέ δεν αναδείχθηκε η επιχειρηματική του διάσταση με τις όποιες ιδιαιτερότητες του και ουδέποτε συσχετίστηκε με μια θεσμοθετημένη εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες πραγματικής προσαρμογής και προετοιμασίας των αγροτών, στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που καλούνταν να αναπτυχθούν.

Σήμερα η οικονομική κρίση θα έπρεπε να έχει βρει τις παραγωγικές μας δυνάμεις θωρακισμένες στον ανταγωνισμό, για να μπορούν να παράγουν προϊόντα με αριστοποιημένο κόστος, να είχαν την δυνατότητα να λειτουργήσουν πραγματικά επιχειρηματικά με την ομπρέλα υγιών συλλογικοτήτων.

Στην πραγματικότητα σήμερα υπό συνθήκες βίαιης προσαρμογής, οι αγρότες αντιμετωπίζονται ως επιχειρηματίες τόσο από την πολιτεία όσο και από την κοινωνία.

Όμως η επιχειρούμενη εξομοίωση της φορολόγησης των αγροτών με τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι απολύτως λανθασμένη, αφού στην αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός από τα πάγια, τις επενδύσεις και τα κόστη παραγωγής όπως άλλωστε και στις άλλες επιχειρήσεις, συνυπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες όπως: φυσικές καταστροφές τόσο της παραγωγής, όσο και των παραγωγικών μέσων. Καταστροφές που οφείλονται τόσο σε αβιοτικούς (χαλάζι, παγετός, ξηρασία, πλημμύρα κ.α) όσο και σε βιοτικούς (εντομολογικές προσβολές, μυκητολογικές, βακτηριολογικές, ιολογικές ασθένειες κ.α.) παράγοντες. η απόδοση του οικονομικού αποτελέσματος μιας επένδυσης της αγροτικής εκμετάλλευσης επέρχεται μετά από χρόνια (π.χ. φύτευση καρποφόρων δέντρων) ή δεν είναι ίδια κάθε έτος αφού εξαρτάται από την φυσιολογία των φυτών (παρενιαυτοφορία της ελιάς).

Σημειωτέον ότι σε μια αγροτική εκμετάλλευση, το αγροτικό εισόδημα – η φορολογητέα ύλη, σε αντίθεση με τους ελεύθερους επαγγελματίες, είναι καταγεγραμμένη, ελεγχόμενη και επιδοτούμενη (ΟΣΔΕ, δίκτυο γεωργικής λογιστικής παρακολούθησης – RICA και λοιπά στοιχεία) και συνεπώς είναι εντελώς εφικτή η εφαρμογή αποτελεσματικής, επιστημονικής και δίκαιης μέθοδου φορολόγησης, που θα στηρίζεται σε ένα καλά μελετημένο σύστημα εσόδων- εξόδων στο οποίο ασφαλώς θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εργασίας των ιδιοκτητών στην εκμετάλλευση τους.

Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό απο όλους: πολιτεία, κοινωνία, αγροτικό κόσμο ότι:
 ο πρωτογενής τομέας μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει στην έξοδο της χώρας από την κρίση,
 η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την επιβίωση των παραγωγικών δυνάμεων, που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να εφαρμόσει μονοσήμαντα οριζόντια οικονομίστικα μέτρα,
 οι παραγωγικές δυνάμεις οφείλουν να διεκδικήσουν: μια Αγροτική Πολιτική που θα τους επιτρέπει την πραγματική ανάπτυξη τους και θα τους δίδει τα πραγματικά εφόδια να λειτουργήσουν ως επιχειρηματίες που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. την εφαρμογή της ΚΑΠ 2014-2020, που θα στηρίζει την πραγματική αγροτική οικονομία και θα αποκαθιστά τις στρεβλώσεις του παρελθόντος για τις οποίες όλοι θα πρέπει να αντιταχθούν.
 η κοινωνία οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα στον αγροτικό κόσμο και να κατανοήσει ότι και η δική της επιβίωση εξαρτάται από αυτόν, γιατί είναι θέμα διατροφικής αυτάρκειας και ασφάλειας.
Λειτουργώντας ως θεσμοθετημένος επιστημονικός σύμβουλος, καλούμε και τις δύο πλευρές πολιτεία και αγροτικό κόσμο, με ειλικρινή διάθεση να συνεργαστούν στο τραπέζι του διαλόγου, προκειμένου να βρεθεί η προσφορότερη λύση που θα εξασφαλίζει την διατροφική απεξάρτηση και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη της χώρας μας. Το βέβαιο είναι ότι αν δεν βρεθεί αυτή η χρυσή τομή, ούτε η επιβίωση των αγροτών θα είναι εφικτή, ούτε τα «οικονομικά αποτελέσματα» που προσδοκά η πολιτεία θα καλυφθούν, με αποτέλεσμα η χώρα μας να βρίσκεται διαρκώς σε δεινότερη κατάσταση.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos