βλέπετε την θέση και έκταση του ανεπιθύμητου  λατομείου 336 στρεμμάτων (Α,Β,Γ) και την θέση της πηγής Ζου. Ανάμεσα στην πηγή Ζου και τη Λατομική έκταση της εταιρείας ,κοντά στο ρέμα που διέρχεται από την Λατομική έκταση της εταιρείας ,στο σημείο + βρίσκεται  παλιά γεώτρηση(φωτογραφία) η οποία δεν  λειτούργησε ποτέ λόγω της αλληλεπίδρασης με την πηγή Ζου και αποδεικνύει επιπρόσθετα την υπόγεια πλούσια υδροφορία της περιοχής. Έτσι, απαντάται το ερώτημα  της εταιρείας Γ.Βλαμάκης και Σια, Μινωική κατοικία Ο.Ε, για το πού βρίσκεται αυτή η γεώτρηση για την οποία έγινε λόγος στο παρελθόν. Παρατηρείστε επίσης τις πηγές Σανδαλίου  και Κατσιδωνίου οι οποίες κυκλώνουν τον όγκο του πιθανού Λατομείου.
βλέπετε την θέση και έκταση του ανεπιθύμητου λατομείου 336 στρεμμάτων (Α,Β,Γ) και την θέση της πηγής Ζου. Ανάμεσα στην πηγή Ζου και τη Λατομική έκταση της εταιρείας ,κοντά στο ρέμα που διέρχεται από την Λατομική έκταση της εταιρείας ,στο σημείο + βρίσκεται παλιά γεώτρηση(φωτογραφία) η οποία δεν λειτούργησε ποτέ λόγω της αλληλεπίδρασης με την πηγή Ζου και αποδεικνύει επιπρόσθετα την υπόγεια πλούσια υδροφορία της περιοχής. Έτσι, απαντάται το ερώτημα της εταιρείας Γ.Βλαμάκης και Σια, Μινωική κατοικία Ο.Ε, για το πού βρίσκεται αυτή η γεώτρηση για την οποία έγινε λόγος στο παρελθόν. Παρατηρείστε επίσης τις πηγές Σανδαλίου και Κατσιδωνίου οι οποίες κυκλώνουν τον όγκο του πιθανού Λατομείου.

Τρίτη 26/1/16 ημέρα γνωμοδότησης της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Κρήτης επί  της Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Υπό ίδρυση λατομείο αδρανών υλικών και συνοδών εγκαταστάσεων» της εταιρείας <<Γ. Βλαμάκης & Σία-Μινωική κατοικία Ο.Ε.>>

Παρόντες οι Περιφερειακοί σύμβουλοι Κρήτης.

Παρόντες αντιπρόσωποι της μείζονος αντιπολίτευσης Σητείας και πρόεδροι όμορων τοπικών κοινοτήτων  του πιθανού έργου.

Μεγάλος απών  της συνεδρίασης, ο δήμαρχος Σητείας κ. Πατεράκης, και απούσα η οποιαδήποτε εκπροσώπηση της συμπολίτευσης ( απών ήταν ο δήμαρχος και πριν ένα χρόνο όταν η  Περιφέρεια-με παρούσα την αντιπολίτευση-  εξέταζε το ίδιο θέμα, για το οποίο  η Επιτροπή περιβάλλοντος είχε γνωμοδοτήσει, θέτοντας κάποιους όρους. Μάλιστα τότε, εκπρόσωπος της εταιρείας μίλησε για συμφωνία δημάρχου Σητείας και εταιρείας, σχετικά με την εύρεση πρόσβασης από και προς το Λατομείο, εν αγνοία του δημοτικού συμβουλίου Σητείας.

Η Επιτροπή  Περιβάλλοντος και Χωροταξίας με πρόεδρο τον κύριο Καλογερή στην παρούσα συζήτηση της 26/1/16, αποφάνθηκε θετικά για το έργο κατά πλειοψηφία. Η απουσία του δημάρχου Σητείας ήταν αισθητή. Ο δήμαρχος όφειλε δια της παρουσίας του να  υποστηρίξει(ακόμα και αν δεν συμφωνούσε)την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του. Έκπληξη μας προκάλεσε, η θέση και άποψη του περιφερειακού συμβούλου Σητείας κ. Ζερβάκη-θέση Πόντιου Πιλάτου-που απείχε από την διαδικασία και έδωσε επιχειρηματολογία στους μη γνωρίζοντες περιφερειακούς συμβούλους, να τοποθετηθούν με ευκολία υπέρ του έργου. Ο περιφερειακός σύμβουλος Σητείας κ. Ανηψητάκης πιστεύουμε ότι τοποθετήθηκε σωστά και έδωσε μάχη ως περιφερειακός σύμβουλος από Σητεία, υπέρ των συμφερόντων της Σητείας.

H γεώτρηση
H γεώτρηση

Έτσι , πετάχτηκαν  στον κάλαθο των αχρήστων:

1)Η αρνητική γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Σητείας (με ψήφους 16-6) επί της ΜΠΕ του συγκεκριμένου υπό ίδρυση Λατομείου.

2)Οι  εισηγήσεις  του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε Λασηθίου σχετικά με τον επιστημονικό τρόπο ιχνηθέτησης και αυτές που επισημαίνουν την έλλειψη της  προαπαιτούμενης  υδρογεωλογικής μελέτης και ανάλυσης  κινδύνου, ορίζοντας τις ζώνες προστασίας σύμφωνα με  το διαχειριστικό σχέδιο Κρήτης. Η προϋπόθεση  αυτή είναι καθοριστική για την προστασία της πηγής Ζου αλλά και αυτής του Σανδαλίου,  λόγω του αποδεδειγμένου εμπλουτισμού της πηγής από τα Πλατύβολα και της γειτνίασης της λατομικής έκτασης με ρέματα και σπηλαιώσεις.

3)Η έκθεση αυτοψίας από το τμήμα περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε Λασηθίου που έκρινε ανεπαρκή την ιχνηθέτηση του γεωλόγου που όρισε ο δήμος.

Η  ιχνηθέτηση,  για τις επιπτώσεις του εν λόγω έργου στους καρστικούς υδροφορείς, έγινε από ιδιώτη γεωλόγο που όρισε ο δήμος Σητείας  και όχι από επιστημονικό φορέα (ΙΓΜΕ) και με πληρωμή των 4000 ευρώ από τα ταμεία του δήμου.

4)Η  πρόταση ακύρωσης της ιχνηθέτησης , το αίτημα προς την επιτροπή περιβάλοντος για αρνητική γνωμοδότηση επί του έργου από τις 5 όμορες τοπικές κοινότητες και η ένσταση-άρνηση 48 πολιτών να παραχωρήσουν τις ιδιοκτησίες τους στην περιοχή Σφακιά Σταυρωμένο, προκειμένου να διευκολύνουν την διέλευση των οχημάτων από  και προς την Λατομική ζώνη.

5)Το γεγονός ότι το υδρογεωλογικό σύστημα που τροφοδοτεί τις πηγές Ζου, Σανδαλίου και άλλες μικρότερες, διέπεται από αυστηρά μέτρα προστασίας καθώς παρέχει διαχρονικά καλή ποιότητα νερού στις προαναφερόμενες πηγές και σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας του διαχειριστικού σχεδίου υδάτων Κρήτης δεν επιτρέπεται η υποβάθμιση του.

Επίσης,  το γεγονός ότι στον Δήμο Σητείας λειτουργεί ένα αδειοδοτημένο λατομείο στην Τουρλωτή και έχει επίσης αδειοδοτηθεί ένα δεύτερο στην περιοχή Λιθινών Σητείας, αποδυναμώνει  το επιχείρημα  για την ανάγκη ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω λατομείου στα Πλατύβολα Κατσιδωνίου.

Για πιο λόγο άραγε όλα αυτά τα σοβαρά επιχειρήματα δεν στάθηκαν ικανά να ταρακουνήσουν την συνείδηση των μελών της Επιτροπής  στην Περιφέρεια, τα οποία  ουσιαστικά αποφάσισαν  για το τι μορφή θα έχει στο εγγύς μέλλον ο δήμος Σητείας? Αποφασίζουν για την περιοχή μας, ενάντια στην θέλησή μας?

Ζητούμε:

1)την άμεση ακύρωση της Λατομικής ζώνης στα Πλατύβολα Κατσιδωνίου Σητείας, η έγκρισή της ήταν ένα βιαστικό  και επιπόλαιο λάθος εξαρχής.

2)την ανάκληση της θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής περιφέρειας Περιβάλλοντος Κρήτης  για την ΜΠΕ του έργου.

3) Ο δήμαρχος Σητείας να επιτελέσει το καθήκον της υπεράσπισης των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και όχι των συμφερόντων μιας ρυπογόνου δραστηριότητας ιδιωτικών συμφερόντων, θέτοντας σε ορατό κίνδυνο τα νερά της πηγής Ζου, που υδρεύουν και αρδεύουν τον δήμο.

Εμείς, θα υπερασπιστούμε τις θέσεις μας μέχρι την τελική δικαίωση μας.

Μείζων Αντιπολίτευση Δήμου Σητείας

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: