Δάνεια σε Ελβετικό φράγκο, όλη η αλήθεια
ΣΥΔΑΝΕΦ

Με έκπληξη γίναμε δέκτες, σήμερα, αρκετών ανώνυμων δημοσιευμάτων, χωρίς μάλιστα να κατονομάζεται η πηγή διοχέτευσης της είδησης, διά των οποίων μεγάλη συστημική Τράπεζα εμφανίζεται έτοιμη να προσφύγει ενώπιον του Αρείου Πάγου, υποβάλλοντας μάλιστα εκ νέου Προδικαστικό Ερώτημα προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Επί των ανωτέρω δημοσιευμάτων, λεκτέα τα ακόλουθα:

Κατ’αρχήν είναι αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός, η χρήση ένδικων μέσων και βοηθημάτων ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Ωστόσο από όλο το πνεύμα του κειμένου, είναι εμφανής η αλαζονεία των τραπεζικών κύκλων, οι οποίοι ίσως εκτιμούν οτι τα δικαστήρια της χώρας είναι υποχρεωμένα πάντοτε να ευνοούν τον ισχυρό, ακόμα κι όταν έχει καταφανώς άδικο.

Επειδή όμως ο πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος και κάποια πράγματα πρέπει να αποκατασταθούν,  ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι:

1. Η άσκηση ένδικων μέσων και βοηθημάτων είναι δικαίωμα του καθενός, ωστόσο η άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, δεν αναστέλλει την εκτέλεση τελεσίδικης απόφασης. Ως εκ τούτου τόσο η υπ’ αριθμ. 791/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά (προσθετή παρέμβαση από τον ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ) είναι εκτελεστή, όσο και κάθε όμοια Εφετειακή απόφαση.

2. Οι αποφάσεις των Ελληνικών, Πολυμελών Δικαστηρίων, λαμβάνονται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία, ως εκ τούτου η μνεία οτι υφίσταται μειοψηφία επι της εκδοθείσης ανωτέρω αναφερόμενης αποφάσεως, δεν αντιλαμβανόμαστε τι κομίζει στην ουσία της υπόθεσης. Υπό τα δεδομένα αυτά, η συγκεκριμένη αναφορά μόνο εντυπώσεις τείνει να δημιουργήσει και τίποτα άλλο.

3. Τα έγγραφα που επικαλούνται οι «Τραπεζικοί κύκλοι» στα δημοσιεύματα, δεν τα έχουμε δει ποτέ, σε καμία δικογραφία εντός της επικράτειας, ούτε στην σχετική Συλλογική δική που χαρακτηρίστηκε ως «μάχη των μαχών» του Εφετείου Αθηνών, όταν μεγάλη συστημική Τράπεζα άσκησε Έφεση στην Ιστορική απόφαση 334/2016 Π.Π.Α, που είχε δικαιώσει σε 1ο βαθμό πανηγυρικά χιλιάδες μέλη του πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ).

4. Οι ανώνυμοι Τραπεζικοί κύκλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις σε σχέση με την προσυμβατική ενημέρωση την οποία όφειλαν οι Τράπεζες να παράσχουν, αλλά δεν έδωσαν ποτέ? Αναφέρουν μάλιστα, οι ίδιοι κύκλοι μία επιστολή ενημέρωσης για το συναλλαγματικό κίνδυνο, η οποία όμως κατά ρητή παραδοχή της τελεσίδικης απόφασης του Πειραιά, όπως άλλωστε και πληθώρας αποφάσεων, δόθηκε μετά τη σύναψη της σύμβασης. σημειωτέον οτι η επιστολή είναι συνταγμένη σε χρόνο παρελθοντικό («Ευχαριστούμε που επιλέξατε…»), ενώ δε φέρει καμία ημερομηνία. Συνεπώς ο παρελθοντικός χρόνος ευθέως παραπέμπει σε χρόνο μετά τη σύναψη της σύμβασης.

5. Άλλωστε σε σχέση με το πώς πρέπει να λαμβάνει χώρα η προσυμβατική ενημέρωση των δανειοληπτών σε συνάλλαγμα, απεφάνθη όλως προσφάτως το ΔΕΕ, οι «κύκλοι» ωστόσο παραλείπουν να το αναφέρουν στις ειδήσεις που οι ίδιοι διοχετεύουν στα ΜΜΕ. Αναφερόμαστε βεβαίως στην απόφαση σταθμό της 20ης Σεπτεμβρίου 2017 του (ΔΕΕ) Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (της οποίας ρητή μνεία κάνει η υπ’ αριθμ. 791/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά, όπως και άλλες αποφάσεις) στην υπόθεση c-186/16 (Ruxandra Paula Andriciuc κ.λπ. κατά Banca Românească SA) για τα δάνεια σε συνάλλαγμα.

Κατά συνέπεια ο δανειολήπτης πρέπει να ενημερώνεται σαφώς για το ότι, συνάπτοντας σύμβαση δανείου σε ξένο νόμισμα, εκτίθεται σε ορισμένο συναλλαγματικό κίνδυνο στον οποίο ενδέχεται να δυσκολευτεί οικονομικά να αντεπεξέλθει σε περίπτωση υποτιμήσεως του νομίσματος στο οποίο λαμβάνει τα εισοδήματά του. Αφετέρου, η τράπεζα πρέπει να εκθέτει τις δυνητικές διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τους κινδύνους που ενέχει η σύναψη δανείου σε ξένο νόμισμα, ιδίως στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν λαμβάνει τα εισοδήματά του στο εν λόγω ξένο νόμισμα.

6. Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα μετατροπής του δανείου, ως μέθοδο αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου, σημαίνον στέλεχος μεγάλης συστημικής τράπεζας από μήνα Νοέμβριο του 2010 σε συνέντευξή του σε Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, αποτρέπει τους δανειολήπτες να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο της μετατροπής, επειδή ακριβώς συνιστά ζημιογόνο επιλογή για τους οφειλέτες, διότι ακριβώς η μετατροπή θα γινόταν με την ισοτιμία της ημερομηνίας της μετατροπής!

7. Σε ό,τι αφορά την επίκληση της νομολογίας, θα έπρεπε να παρατεθούν και αντίστοιχες θετικές αποφάσεις, αλλά και να πληροφορηθούμε πόσα Εφετεία εντός της Αττικής έχουν δικαιώσει τις Τράπεζες. Ομοίως θα έπρεπε να πληροφορηθεί το κοινό ποια είναι η έκβαση στις μέχρι σήμερα ασκηθείσες συλλογικές αγωγές. Περαιτέρω θα έπρεπε να ενημερωθεί το κοινό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο εάν υπάρχει δικαίωση των πιστωτικών ιδρυμάτων σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

8. Σε ό,τι αφορά το Προδικαστικό Ερώτημα, το οποίο ισχυρίζονται οι ίδιοι κύκλοι ότι θα επαναϋποβληθεί ενώπιον του Αρείου Πάγου, παραλείπουν να ενημερώσουν ότι Προδικαστικά Ερωτήματα διατυπωμένα κατά το δοκούν και μεροληπτικά (η Τράπεζα ουσιαστικά υποβάλλει ως Προδικαστικά Ερωτήματα, τους δικούς της ισχυρισμούς, όπως ρητά αναφέρει η υπ’ αριθμ. 791/2017 απόφαση του τριμελούς εφετείου Πειραιά), απορρίπτονται.

Τέλος, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, γιατί ενώ έχει βγει στη δημοσιότητα η εν λόγω δικαστική απόφαση αρκετές ημέρες, σήμερα, μόλις σχεδόν 1 ημέρα μετά την αποστολή Εξώδικης πρόσκλησης προς την ΤτΕ εκ μέρους του ΣΥΔΑΝΕΦ, τραπεζικοί κύκλοι προβαίνουν σε τέτοιου είδους αναφορές…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos