μεταφορά του δημαρχείου
τα κτίρια του ΟΤΕ στον Ξερόκαμπο

Σχετικά με τη μεταφορά του Δημαρχείου στα κτήρια του πρώην ΟΤΕ στο Ξηρόκαμπο επιφανείας 1250 μ2 και μετά την άρνηση του Δημάρχου να συζητηθεί το θέμα εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως είχε υποσχεθεί στη συνεδρίαση της 18-11-2015 όπου είχε αρχικά τεθεί το θέμα, οφείλω να δηλώσω ότι είμαι ριζικά αντίθετος στην ενέργεια αυτή και για τους παρακάτω λόγους:

    1. Ως προς τη θέση του. Η μεταφορά του Δημαρχείου εκεί και χωρίς μάλιστα το σύνολο των υπηρεσιών του θα δυσχεράνει τη εσωτερική λειτουργία του Δήμου αλλά και την εξυπηρέτηση των δημοτών αφού θα χρειάζονται οπωσδήποτε μεταφορικό μέσο για να μεταβούν στο χώρο αυτό

Τίποτα δε δεν θα προφέρει στη λύση του κυκλοφοριακού στο κέντρο της πόλης που θα εξακολουθεί να λειτουργεί ως διοικητικό και εμπορικό κέντρο.

  1. Ως προς τη κτηριακή του κατάσταση. Ένα κτήριο που κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 για τον τεχνικό τομέα του τότε ΟΤΕ εκ του οποίου ένα τμήμα του επιφανείας 250 μ2 είναι κυριολεκτικά ένα ανοιχτό μεταλλικό υπόστεγο είναι αμφίβολο κατά πόσο θα μπορεί να λειτουργήσει από πλευράς νομιμότητας αλλά και πραγματικών δεδομένων ως κτήριο διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου. Σε συνδυασμό με το ότι ο πρώην ΟΤΕ με τη σημερινή νομική του μορφή θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα υπόλοιπα κτήρια που βρίσκονται εκεί αλλά και το μεγαλύτερο μέρος του ακαλύπτου τμήματος του γηπέδου θεωρώ ότι το υπόψη κτήριο είναι εντελώς ακατάλληλο για το σκοπό που το θέλει ο Δήμος.

Σε κάθε περίπτωση θα απαιτηθεί μια μεγάλη δαπάνη από πλευράς Δήμου την οποία δυστυχώς δεν γνωρίζομε αφού το κτήριο δεν παραδίδεται έτοιμο προς χρήση αλλά με κάποιες επουσιώδεις εργασίες συντήρησης και  κατασκευή οροφής και δαπεδόστρωσης στο μεταλλικό τμήμα ενώ απαιτούνται ανελκυστήρας, πρόσθετες τουαλέτες , πιθανή αντικατάσταση δαπέδων που τώρα είναι πλαστικά, χωρίσματα για νέα διαρρύθμιση  και ότι άλλο που χωρίς σχετική μελέτη δεν μπορεί να προβλεφθεί.

Θα ήταν πολύ χρήσιμο κάθε δημοτικός σύμβουλος να επισκεφθεί το εν λόγω κτήριο για να βγάλει μόνος του τα συμπεράσματά του.

  1. Ως προς το ύψος του μισθώματος. Είναι εξωφρενικό όταν στο κτήριο που στεγάζονται σήμερα οι υπηρεσίες του Δήμου επιφανείας 919,20 μ2 να πληρώνει 2,52 €/μ2 το μήνα ενώ για το υπόψη κτήριο δέχτηκε να πληρώνει 4,2 €/μ2. Όταν μάλιστα λάβομε υπόψη ότι με 4,2 €/μ2 θα πληρώνεται και ένα υπόγειο επιφανείας 95 μ2 (που περιλαμβάνεται στα 1250 μ2) δηλαδή 4,2χ95 = 399 € αυτό και αν αποτελεί πρόκληση για τον δοκιμαζόμενο σήμερα πολίτη λόγω της οικονομικής κρίσης που περνά. Εάν πάλι αποδώσομε τη διαφορά του μισθώματος ( 4,2-2,52 = 1,68 € ) στο διατιθέμενο χώρο στάθμευσης των 2300 μ2 δηλαδή 1,68χ1250χ12 = 25200 € το χρόνο γίνεται αντιληπτό ότι αυτό το πράγμα δεν αντέχει στη κοινή λογική.

Να τονίσω τέλος και με ότι νομικές συνέπειες έχει αυτό, την ουσιώδη τροποποίηση του όρου της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου ως προς τα μ2 του προσφερόμενου κτηρίου που ανέφερε : η συνολική επιφάνεια κυρίων χώρων να είναι περίπου από 1000 μ2 τουλάχιστον ενώ η διακήρυξη ανέφερε :  η συνολική επιφάνεια κυρίων χώρων να είναι από 1000 μ2 τουλάχιστον. Παρέλειψε δηλαδή το περίπου  με αποτέλεσμα να μην εκδηλωθεί ενδιαφέρον για κτήρια που υπολειπόταν των 1000 μ2 και να μην υπάρξει έτσι ο επιθυμητός  ανταγωνισμός για το μίσθωμα προς το συμφέρον του Δήμου αφού είχαμε τελικά μοναδικό μειοδότη.

Μιχ. Κερούλης

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4-6-2016

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos