Στην Πράξη
person signing loan agreement for purchase of apartment
Photo by Monstera on Pexels.com

Με την απόφαση της Ο.Ε. ΑΔΑ 6ΨΑΖΩΚΨ-ΥΙΕ, αριθμ. 297/22-11-2021, ταυτάριθμου ψευδή αρ. πρωτοκόλλου  297/26.11.2021 στη διαύγεια και προεδρευομένης, από το Δήμαρχο Α. Ν. εγκρίθηκαν ομόφωνα  «Διαγραφές οφειλών, από καταλόγους ΤΑΠ»  Χ Κ 2020-21, συνολικού ποσού, 260  περιπτώσεων 104.947,60€, εκ των οποίων, στους  10 οφειλέτες (μόλις 3,85%) 8 ακινήτων αντιστοιχεί το 64,26% σχεδόν τα 2/3 του συνολικού ποσού, δηλ, 67.437,10 €

  1. Κατά την απόφαση «Eισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στην με αριθμ. πρωτ. 15955/17-11-2021 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τον έλεγχο που διενήργησε το γραφείο ΤΑΠ στους βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδων και ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων εκτός και εντός νέου σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου, μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων, οικοπέδων εντός παλαιού σχεδίου πόλεως και οικοπέδων εντός οικισμών των οικονομικών ετών 2020-2021 λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία προσκόμισαν οι οφειλέτες, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονταν στους εν λόγω χρηματικούς καταλόγους, διαπιστώθηκε ότι βεβαιώθηκαν τέλη για ακίνητα τα οποία είχαν ηλεκτροδοτηθεί ή είχε πραγματοποιηθεί πώληση ή είχε γίνει λάθος δήλωση στην πλατφόρμα της κυβερνήσεως.»

Στην απόφαση πάντως:

  1. Δεν επισυνάπτεται η εισήγηση αριθμ. πρωτ. 15955/17-11-2021 ούτε αναφέρεται ο υπευθύνως εισηγούμενος (Ν. 4257/2014, άρθρο 39), αυτοδιαψευδόμενη άλλωστε από την καταληκτική αποφασιστικήέκφραση «η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης»
  2. Δεν αναφέρονται ούτε προσδιορίζονται τα ακίνητα και οι θέσεις  τους κι απλώς μας λέει αόριστα, ότι είναι «εκτός και εντός νέου σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου,… εντός παλαιού σχεδίου πόλεως»
  3. Η εισήγηση δεν δείχνει να αναφέρεται, και σε (τυχόν οφειλές ) από μη εισπραχθέν ΤΑΠ (777.000€) μεταξύ των ετών 2008-2013 (Αναφορά μου δικού σας αρ. πρωτ 675/13.05.14)
  4. Στοα.α 39 ακίνητο του πίνακα  μεταξύ των ετών 2020-21 το ΤΑΠ  ανέρχεται σε 29.648,86€ κι ασφαλώς ξενίζει το ύψος του,για οφειλές μόνο 2 ετών!
  5. Οι επαναλαμβανόμενες στον πίνακα ανορθογραφίες της φράσης «Διαγραφή λόγω ηλεκτροδότησεις και πληρώμεις τον τ.μ στη ΔΕΗ» που υπογράφεται ομόφωνα από ολόκληρη την Ο. Ε. (υποθέτω και τον προϊστάμενο της Ο. Υ.) είναι ένα ακόμη θέμα (πέραν των προαναφερθέντων) που δείχνει «χάλι» κι ασχετοσύνη, όσον αφορά, που «βάζουν» την υπογραφή τους και δη για διαχείριση «Δημοτικού χρήματος» !!.    
  • Απ’ όσα περιληπτικά αναφέρθηκαν προηγουμένως τεκμαίρεται εκτός νόμου απόφαση με «κακοδιαχείριση» κι ότι αυτό μπορεί να σημαίνει, του δημοτικού χρήματος και πρέπει να ακυρώσετε 

την υπόψη απόφαση και να μεριμνήσετε για έρευνα, αναζήτηση της αλήθειας και απόδοση τυχόν ευθυνών επισημαίνοντας, ότι αν και δουλειά σας είναι η διαφύλαξη και ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ σιωπάτε σε αναφορές μου, για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων, ή παρανόμως επιστραφέντων παραγεγραμμένων τελών ύδρευσης και μέριμνα για βεβαίωση αβεβαίωτων ευθύνη του Δήμου τελών δημοτικών και δημοσίων όπως:

  1. εδώ και 19 μήνες,  σε Αναφορά Καταγγελία μου, («Διαγραφή τελών Ύδρευσης» αρ. πρωτ 254/3-4-2020, Αναφορά,  στην οποία ματαίως επανήλθαμε Email μου,από «8 Ιουν 2021, 1:33 μ.μ»)για καταχρηστική, αναρμόδια και παράνομα, επιστροφή παραγεγραμμένων τελών ύδρευσης 13 χρόνια μετά, κλέβοντας το Δήμο
  2. επίσης, στις Αναφορές μου με θέμα  «Ασελγείτε στ’ ανταποδοτικά τέλη!» δικός σαςαρ. πρωτ. 454/21-5-2019, «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων» δικός σας αρ. πρωτ. 6621/18.06. 2019και 904/30-10-2019, που προσυπογράφουν κι αναζητούν  35 ακόμη δημότες κάτοικοι Κρούστα – Κριτσάς, αναζητώντας αχρεωστήτως  εισπραχθέντα (δηλ. κλεμμένα) τέλη    
  3.  ακόμηστην Αναφορά μου «Αβεβαίωτα Δημοτικά και Δημόσια Τέλη. . .» δικού σας αρ. πρωτ 675/13.05.14, για υπαιτιότητι του Δήμου μη βεβαίωση δημόσιων τελών (ΕΗΤΗΔΕ) 5.000.000€ σε δημότες της Κοινότητας Αγ. Νικολάου, κλέβοντας το ίδιο το κράτος 

Εν αναμονή των οφειλομένων ουσιαστικών ενεργειών σας, για εξάλειψη παθογένειας, ανομιών κι απανθρωπιάς στα δημοτικά και δικά σας θα ’λεγα, πράγματα του Δήμου Αγ. Νικολάου,   

Να ‘στε καλά κι έχει ο Θεός & ο καιρός γυρίσματα

Μανώλης Άρχος

Δήμος Αγίου Νικολάου (dimosagn.gr)

Έναν χρόνο μετά, ο δήμος Αγίου Νικολάου απαντά στο Υπουργείο Οικονομικών για τις αντικειμενικές αξίες

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: