Cretan Trade
cretan trade

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, μετά από διαβούλευση με όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους της Κρήτης,  για το θέμα του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ, αποφάσισε:

  • Την ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του εμπορικού κόσμου της Κρήτης, στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Πέμπτης 4 Φεβρουαρίου 2016, με ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ενάντια στην εφαρμογή του προτεινόμενου ασφαλιστικού σχεδίου της Κυβέρνησης.

 • Απορρίπτουμε πλήρως το προσχέδιο του νέου ασφαλιστικού και καταθέτουμε συγκεκριμένες κοινές θέσεις και προτάσεις, τις οποίες και σας κοινοποιούμε.
 • Εκφράζουμε ξεκάθαρα την αντίδρασή μας και την διαφωνία μας στις αυθαίρετες και κοινωνικά άδικες προτάσεις της Κυβέρνησης, οι οποίες θα επιφέρουν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που αποσκοπούν.
 • ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ένα ασφαλιστικό σύστημα βιώσιμο, δίκαιο και ανταποδοτικό, που θα πρέπει να στηρίζεται σε μια οικονομία που ανθεί και αναπτύσσεται.

ΚΟΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΕΣΚ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   2016

 • ΟΕΕ ΤΑΚ
 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΟΕΒΕΝΗ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • ΕΦΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΠΟΦΕΕ

………………………………………………………..

Απορρίπτουμε πλήρως το προσχέδιο του νέου ασφαλιστικού γιατί:

 • Οι προτεινόμενες εισφορές αποτελούν νέο φόρο (ασφαλιστικό) που συνιστά ουσιαστικά δήμευση του εισοδήματος συνυπολογιζόμενων των λοιπών φοροδοτικών υποχρεώσεων και οδηγεί σε μη βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Είναι μια έμμεση φορολόγηση που καταργεί κάθε έννοια δίκαιης ανταποδοτικότητας και δρα αντιαναπτυξιακά
 • Το προτεινόμενο σχέδιο, δεν έχει στοιχεία μιας σοβαρής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που θα απαντά εν συνόλω και μακροπρόθεσμα στα προβλήματα του ασφαλιστικού. Αντ’ αυτού προσπαθεί να δώσει απάντηση στην τρέχουσα ή την βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση για να καλυφθούν οι συντάξεις θέτοντας δηλαδή την οικονομία στην υπηρεσία των συντάξεων και όχι το αντίθετο.
 • Έχει προκύψει χωρίς διάλογο και χωρίς συναίνεση και τελικά χωρίς την κατάλληλη επεξεργασία που θα έθετε στέρεες βάσεις για μια μεταρρύθμιση. Χωρίς συμμετοχή των παραγωγικών τάξεων και μιας ουσιαστικής διαβούλευσης με τους φορείς οποιαδήποτε πρόταση είναι καταδικασμένη εκ των προτέρων.
 • Αποτελεί αντικίνητρο τρεχουσών και μελλοντικών επενδύσεων και σπρώχνει την υγιή επιχειρηματικότητα να αναζητήσει εξοχώριες έδρες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • Καθιστά παντελώς επισφαλή την ήδη κλονισμένη εισπραξιμότητα του ασφαλιστικού μας φορέα και ενθαρρύνει την παραοικονομία και τη μαύρη εργασία.
 • Αντιλαμβανόμαστε τη λογική της αύξησης των εργοδοτικών εισφορών εφόσον είναι αναγκαία για την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας φορέα (του Ο.Α.Ε.Ε.), όμως πιστεύουμε ότι έτσι όπως μεθοδεύεται, μεσοπρόθεσμα θα έχει αντίθετα αποτελέσματα. Όχι μόνο δεν έχουν αποφασιστεί ισοδύναμα προς την κατεύθυνση ανάπτυξης αλλά αντίθετα η φιλοσοφία του νομοσχεδίου δείχνει περεταίρω υποβάθμιση και συρρίκνωση της οικονομίας και ιδίως της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
 • Απορρίπτουμε τις πρόνοιες νομικών διεκδικήσεων και αναγκαστικών μέτρων που επαναφέρει και εμμένουμε ότι δεν είναι αποδεκτό να υπάρχουν διώξεις εάν οι οφειλές δημιουργήθηκαν αποδειγμένα εντός της οικονομικής κρίσης
 • Θεωρούμε απαράδεκτο τον αυθαίρετο υπολογισμό του ανώτατου ορίου ασφαλιστικών εισφορών που θα πολλαπλασιάσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις ορισμένων ασφαλισμένων χωρίς να έχει κάποιο όφελος για τον ίδιο.
 • Απορρίπτουμε τη μείωση του ποσού συμψηφισμού οφειλών κατά το στάδιο συνταξιοδότησης σε ποσό 20.000 ευρώ και προτείνουμε την παγιοποίηση του στο ποσό των 50.000 ευρώ

 

Συμφωνούμε

 • Στην ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων μονάχα αν αποδεδειγμένα θα έχει όφελος και δεν θα υπονομεύσει το πλεονέκτημα της περιουσίας του ταμείου μας.
 • Στην καθιέρωσης βασικής σύνταξης
 • Στην πρόνοια κατώτατης εισφοράς με βάση τις πραγματικές φοροδοτικές δυνατότητες του ασφαλισμένου λαμβανομένων υπ όψιν των πραγματικών οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης του και των ειδικότερων οικογενειακών του αναγκών.
 • Τα 15 έτη ασφάλισης συμφωνούμε να γίνουν 20 ως μέτρο προστασίας του ασφαλιστικού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

 • Στη δική μας θεώρηση, μόνιμη λύση για το ασφαλιστικό θα δοθεί μόνο μέσω άμεσων μέτρων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και συνακόλουθης μείωσης της ανεργίας. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να προηγηθούν πριν από οποιαδήποτε μελέτη επίλυσης του ασφαλιστικού η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν την αποτελεσματικότητα τους και οικονομικά οφέλη που θα επιφέρουν στο σύστημα
 • Τα ποσά που έως τώρα έχουν καταβληθεί από τους ασφαλισμένους για ασφαλιστικές εισφορές μπορούν να αποτελούν κεφάλαιο συνταξιοδότησης για όσους αδυνατούν να καταβάλλουν τρέχουσες εισφορές. Οριστική διαγραφή ασφαλιστικών χρεών όσων βγαίνουν στην σύνταξη.
 • Προτείνεται ένας μεικτός τρόπος υπολογισμού των εισφορών, που να λαμβάνει υπόψη τόσο τα χρόνια ασφάλισης (όπως ισχύει σήμερα), όσο και το πραγματικό (και όχι τεκμαρτό) και «μετά φόρον» εισόδημα. Τα ποσά πρέπει να μην υπερβαίνουν τις ανώτατες κλίμακες των τωρινών εισφορών εκτός κι αν υπάρχει ανταποδοτικότητα στις συντάξεις και αποδοχή από τον ασφαλισμένο.
 • Προτείνουμε την προαιρετική απαλλαγή για τα τρία πρώτα χρόνια της δραστηριότητας των νέων επαγγελματιών από την καταβολή εισφορών, τουλάχιστον για τον κλάδο σύνταξης
 • Σε σχέση με τον ΟΑΕΕ εμμένουμε στο σύνολο των προτάσεων που έχουμε υποβάλει και αφορούν την ελάφρυνση των ασφαλισμένων ιδίως των μακροπρόθεσμων δόσεων ρύθμισης. Ειδικότερα προτείνουμε διαμόρφωση ενός αυτοτελούς πλαισίου ρύθμισης οφειλόμενων, ανεξάρτητα από τις τρέχουσες εισφορές με μεγάλο βάθος χρόνου αποπληρωμής και μηνιαία δόση όχι μεγαλύτερη των 100 ευρώ ενώ πρέπει να απαγορευτούν διά νόμου κατασχέσεις και πλειστηριασμοί ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων για οφειλές προς τον ΟΑΕΕ. Προτείνουμε κεφαλαιοποίηση και πάγωμα των μέχρι σήμερα ληξιπρόθεσμων οφειλών, αφού αφαιρεθούν ποσά που αναλογούν από την επιβεβλημένη οριζόντια αναδρομική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από την περίοδο που ξεκίνησε η κρίση (2009) καθώς και άλλες επιβαρύνσεις από τόκους και προσαυξήσεις που έχουν επιβληθεί σε καθυστερημένες οφειλές αφ’ όσον η  καθυστέρηση δικαιολογείται από τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης. Η κεφαλαιοποίηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις οφειλές σε ενιαίο κεφάλαιο που δεν θα επιβαρύνεται με τόκους και προσαυξήσεις μέχρι του τέλους του ασφαλιστικού βίου του ασφαλισμένου, όπου, στη συνέχεια θα βαρύνει αναλογικά την σύνταξή του.
 • Ζητάμε την βέλτιστη αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων όπως πχ την επαγγελματική διαχείριση της μεγάλης λιμνάζουσας ακίνητης περιουσίας τους και την αξιοποίηση των (εναπομεινάντων) αποθεματικών τους
 • Συνεξέταση παλαιών και νέων συντάξεων, ως ανεξάρτητο θέμα. Η εφαρμογή κοινών κανόνων σε παλιές και νέες συντάξεις ουσιαστικά αμβλύνει τις διάφορές και μειώνει την άδικη μεταχείριση των νέων λαμβάνοντας υπόψη την ανταποδοτικότητα. Επίσης υπάρχει ανάγκη συνεξέτασης ύψους συντάξεων (αναπλήρωση) με ύψος εισφορών. Το ύψος της σύνταξης και το ύψος της εισφοράς είναι αλληλένδετα, αλλά συνδέονται επίσης και με τις δυνατότητες της οικονομίας.
 • Διάκριση πρόνοιας-ασφάλισης και τα δύο επίπεδα στην κρατική σύνταξη
 • Εισαγωγή ενός καθαρά κεφαλαιοποιητικού (υποχρεωτικού) πυλώνα. Η δημιουργία αποθεματικών κουμπαράδων εισάγει ένα αναπτυξιακό μέρισμα και συμμετοχή των συνταξιούχων στη εθνική ανάκαμψη. Εκτός από τις συντάξεις που θα χρηματοδοτούνται από σημερινές εισφορές, μπορεί να υπάρχει και ένα τμήμα που να εξαρτάται άμεσα από την απόδοση επενδύσεων. Αυτό θα λειτουργήσει ως ‘ψήφος εμπιστοσύνης’ στην οικονομία και θα επωφεληθεί από την ανάκαμψη, όταν αυτή έλθει
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos