ΙΝΚΑ, καθυστέρηση στα Δικαιώματα του Καταναλωτή
10 Φεβρουαρίου η καταγγελία, 17 Σεπτεμβρίου η απάντηση

Η Αγορά, Οι επενδύσεις, Τα νέα έργα και άλλα πολλά

Η καθημερινότητα των πολιτών της χώρας, στους οποίους απευθύνονται όλοι οι ανωτέρω και όσοι άλλοι, περιέχει τις συναλλαγές και την επικοινωνία με αυτούς.

Για την αστοχία ή την σκοπιμότητα κακής επικοινωνίας και δημιουργίας διαφορών, υπάρχουν οι προβλέψεις του έννομου κράτους που ζούμε, ενεργές ή ανενεργές.

Ενεργές προβλέψεις είναι οι Αρχές, η Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη, Συνήγορος του Καταναλωτή, Ο Γραμματέας Καταναλωτή, Αρχή δεδομένων, και πολλές άλλες.

Δεν έχει καταργηθεί καμία από τις Αρχές αυτές, αλλά επειδή το φορτίο των παραγόμενων διαφορών, έχει αυξηθεί ανυπολόγιστα, η Αρχή Συνήγορος του Καταναλωτή, αναλίσκει 8 μήνες για να διαχειριστεί και να επιλύσει μια διαφορά.

Το αν απαιτείται περισσότερο προσωπικό αφού αυξήθηκαν ανυπολόγιστα οι διαφορές και οι σχετικές καταγγελίες, αφορά τον προϊστάμενό της και την ανταπόκριση ή την μη ανταπόκριση της κυβέρνησης για την απαραίτητη επάνδρωση, μιας και η ανυπολόγιστη αύξηση των καταγγελιών, πάντοτε είναι αποτέλεσμα της συνολικής κυβερνητικής λειτουργίας.

Αυτό είναι  ξεκάθαρο, ότι είναι αποτέλεσμα της συνολικής κυβερνητικής λειτουργίας.

Ξεκάθαρο είναι και ότι η συνολική κυβερνητική λειτουργία, δεν δικαιούται να αδιαφορεί για την απαραίτητη επάνδρωση με επί πλέον προσωπικό της Αρχής του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Ζητούμε άμεσα, την επάνδρωση με τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού της :Αρχής του Συνηγόρου του Καταναλωτή ώστε να μην διανύεται χρόνο 8 μηνών για την επίλυση μιας διαφοράς όπως πχ. μεταξύ καταναλωτή και παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos