το οποίο είχε δωρίσει ο δήμος για Πολυιατρεία - Γραφεία ΙΚΑ
το οποίο είχε δωρίσει ο δήμος για Πολυιατρεία – Γραφεία ΙΚΑ

Θυμίζουμε: Μετά από διάφορες εξελίξεις και προσπάθειες, η τότε Δημοτική Αρχή με Δήμαρχο τον κ Λουκαράκη αποφάσισε με την με αριθμ 362/13-10-2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την τροποποίηση του Κ.Φ. 283 για την ανέγερση του πολυιατρείου του ΙΚΑ.. Αντιγράφουμε από την απόφαση:

… Συνεχίζοντας ο κ Δήμαρχος πρότεινε την τροποποίηση του Κ.Φ. 283 ώστε η απομένουσα επιφάνεια των 2234,48 μ2 να χαρακτηρισθεί ως ΚΦ για ανέγερση πολυιατρείων και γραφείων του ΙΚΑ όπου θα μπορεί το ΙΚΑ να ανεγείρει το κτίριο, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη συμβολαιογραφική πράξη πέραν της κυρωμένης πράξης εφαρμογής σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις…..

Το Δημοτικό Συμβούλιο…….

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Αγίου Νικολάου στο ΚΦ 283 όσον αφορά τις χρήσεις, ως ακολούθως:

Α) Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων έκτασης 7457,01 μ2

Β) Πρόνοια έκτασης 596,30 μ2

Γ) Πολυιατρεία-Γραφεία ΙΚΑ έκτασης 2234,48 μ2

Η απόφαση ήταν ομόφωνη και υπογράφεται ανάμεσα στους άλλους από τους: Καρατσή Πανίκο, Πρόεδρο, Τζανόπουλος Ιω, Θραψανιώτη Εμμ, Ζερβό Αντώ, Χαριτάκη Νικ, Δατσέρη Ιωα, Αλεξανδρακη Αλεξ, Κλώντζα Εμμ, Μασσάρο Σπυ, Χαλκιαδάκη Θεμ, Καραμανώλη Σοφία κλπ.

Ακολούθησε η διαδικασία τροποποίησης του σχεδίου και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με την με ριθμ 541017/17/10/2005 απόφαση τροποποιεί το σχέδιο πόλης Αγίου Νικολάου με βάση την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου. Το ΙΚΑ εκπόνησε μελέτη και προκήρυξε το έργο. Οι διαδικασίες σταμάτησαν λόγω της οικονομικής κρίσης.

Παραθέτουμε τα παραπάνω για να θυμίσουμε λίγο το ιστορικό και να αποτυπώσουμε την πραγματικότητα. Με την απόφαση της πλειοψηφίας που ψήφισαν και οι παρατάξεις Καρατσή (που επέμενε την προηγούμενη περίοδο να κρατηθεί το οικόπεδο για τις ανάγκες της υγείας και του νοσοκομείου) και Παγκάλου,  στο Δ.Σ. της 17/2 το οικόπεδο που είχε διατεθεί και χαρακτηρισθεί για δομές υγείας, θα διατεθεί πλέον για Βρεφικό Σταθμό…

Διαφωνήσαμε με την πρόταση και επιμένουμε στη διάθεση του συγκριμένου οικοπέδου για τις ανάγκες της υγείας και τη στήριξη του νοσοκομείου για τους παρακάτω λόγους:

1:Υπάρχει οικόπεδο 596,30 μ2 δίπλα, που είχε  διατεθεί για αυτόν ακριβώς τον σκοπό στην Εργατική Εστία και το οποίο είναι κατάλληλο και επαρκές. Καταλαβαίνουμε ότι το μεγαλύτερο οικόπεδο έχει περισσότερες δυνατότητες αλλά χάνουμε την προοπτική για στήριξη μονάδας υγείας.

2: Γιατί   δεν διεκδικούμε μια μονάδα υγείας στο οικόπεδο των 2234,48 μέτρων, όπως άλλωστε έχει αποφασισθεί; Το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς τρόπους για στήριξη των υποδομών υγείας σε νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο αλλά και του νοσοκομείου; Τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει και μελέτη από το ΙΚΑ; Γιατί δεν περιμένουμε την διευκρίνιση της Κυβέρνησης όσον αφορά την πρωτοβάθμια περίθαλψη;  Σε μια περίοδο μάλιστα που ανοίγει το θέμα της πρωτοβάθμιας  που θα στηρίξει ιδιαίτερα το νοσοκομείο.

3: Δεν διαφωνούμε αλλά θεωρούμε ότι  ο Βρεφικός σταθμός δεν είναι πρώτης προτεραιότητας.   Ολοκληρώσαμε μια σημαντική παρέμβαση στον βρεφονηπιακό σταθμό στην Αμμούδα  και οι ανάγκες είναι περισσότερο για ανάλογες δομές στην Ελούντα και το Σίσι.

4:  Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) που είναι ανοικτό, αφορά και σχολεία όπου υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη.  Υπάρχει ανάγκη για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία, και μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκεί έπρεπε να δοθεί βάρος.

Δεδομένου ότι παρά τις επιφυλάξεις μας, υπάρχει εναλλακτική πρόταση για σταθμό, θεωρούμε επιζήμια για την κοινωνία μας την ακύρωση της προοπτικής αξιοποίησης του συγκεκριμένου οικοπέδου για δομή  υγείας. Επίσης επιλέγονται λανθασμένες προτεραιότητες. Ως εκ τούτου καταψηφίσαμε την πρόταση.

Άγιος Νικόλαος 23/2/2016

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos