ΕΛΤΑ«Η συστηματιlκή αδιαφορία της Κυβέρνησης για κοινωνική μέριμνα και υποστήριξη της Περιφέρειας έχει πλήξει και τα ΕΛΤΑ Λασιθίου, που αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρές ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού-, με αποτέλεσμα την διαρκή υποβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών στους εξυπηρετούμενους πολίτες και την ανεπίτρεπτη ταλαιπωρία του εξαντλητικά εργαζόμενου προσωπικού τους.
 
Το Σωματείο Εργαζομένων των ΕΛΤΑ του Νομού Λασιθίου διαμαρτύρεται έντονα για την κατάσταση που επικρατεί στα περισσότερα καταστήματα ΕΛΤΑ του Νομού, λόγω της ολιγωρίας της αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου σας να μεριμνήσει για τη διατήρηση του απαραίτητου αριθμού εργαζομένων και την ικανοποίηση των αναγκών διανομής και ίδρυσης νέων απαιτούμενων καταστημάτων.
 
Ιδίως, στο θέμα των ελλείψεων σε προσωπικό, παρατηρείται το ανεπίτρεπτο φαινόμενο της μη αντικατάστασης με νέες προσλήψεις των γηραιών εργαζομένων που αποχωρούν, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται διαρκώς το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, ενώ οι εναπομείναντες εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ να επιβαρύνονται άδικα με το φόρτο εργασίας που προκύπτει λόγω των ελλείψεων ε προσωπικό. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι τα τελευταία δύο χρόνια, παρά το μεγάλο αριθμό αποχωρούντων εργαζομένων, οι προσλήψεις είναι μηδενικές:
 • Στο Κεντρικό Ταχυδρομικό Γραφείο του Αγ. Νικολάου υπάρχει ανάγκη πρόσληψης 3 υπαλλήλων, αφού 2 θέσεις παραμένουν κενές λόγω μετάθεσης υπαλλήλου και αποχώρησης άλλου για λόγους υγείας, ενώ για την θέση ενός ακόμα υπαλλήλου που συνταξιοδοτείται το Δεκέμβριο δεν έχει προβλεφθεί πρόσληψη για την αντικατάστασή του.
 • Στο Κατάστημα Ιεράπετρας υπάρχου ήδη 5 κενές θέσεις που προέκυψαν από συνταξιοδοτήσεις και μεταθέσεις υπαλλήλων. Την ίδια στιγμή εγκυμονούσα υπάλληλος στη Διανομή δεν έχει αντικατασταθεί, ενώ δεν έχει προβλεφθεί η κάλυψη των αναγκών προσωπικού που θα προκύψουν από τη δημιουργία νέου τομέα λόγω της χαρτογράφηης.
 • Στο Κατάστημα Σητείας παραμένει κενή η θέση υπαλλήλου του Κλάδου Εσωτερικής Εκμετάλλευσης που αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης, ενώ παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του 4ου τομέα Διανομής λόγω της μη διενέργειας της απαιτούμενης πρόσληψης ενός υπαλλήλου.
 • Στο Κατάστημα Νεάπολης συνταξιοδοτήθηκαν 2 υπάλληλοι που ουδέποτε αντικαταστάθηκαν με νέες προσλήψεις.
 • Στο Κατάστημα Τζερμιάδων 3 θέσεις υπαλλήλων που συνταξιοδοτήθηκαν παραμένουν ακάλυπτες, αφού καμία πόσληψη δεν έχει δρομολογηθεί.
 • Καμία πρόσληψη δεν έχει γίνει ούτε στο Κατάστημα Χανδρά για να καλυφθεί η θέση Διανομέα που συνταξιοδοτήθηκε.

Είναι προφανές ότι τα αποδυναμωμένα αυτά καταστήματα ΕΛΤΑ αδυνατούν να ανταποκριθούν με το δέοντα τρόπο στις ανάγκες των πολιτών. Το ήδη υπάρχον προσωπικό, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές του δεν επαρκεί και τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται δεν συγκινούν το Υπουργείο σας.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι το γερασμένο προσωπικ δεν ανανεώνεται και δεν ενισχύεται με νέο αίμα, ενώ απαξιώνονται οι δυνατότητες προσφοράς ακόμα και των οκτάμηνων συμβασιούχων.

Διότι οι συμβασιούχοι αυτοί δεν προλαβαίνουν να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπειρία για να αναλάβουν τα καθήκοντα των αποχωρούντων εργαζομένων, οι δε εναπομείναντες μόνιμοι εργαζόμενοι, με δεδομένο των αυξημένο φόρτο εργασίας τους, δεν είναι σε θέση να μεριμνήσουν για την ένταξη και αξιοποίηση των συμβασιούχων.

Κατά συνέπεια, η Κυβερνητική αδιαφορία και αδράνεια καθιστά τα καταστήματα αυτά δυσλειτουργικά εις βάρος και των εξυπηρετούμενων πολιτών και των ίδιων των εργαζομένων τους. Παράλληλα, η έλλειψη ονοματοδοσίας οδών σε μεγάλες πόλεις δημιουργεί αυξημένα προβλήματα διανομής για το ήδη ταλαιπωρημένο προσωπικό και κοινό, ενώ η αρμόδια πολιτική ηγεσία παραμένει ασυγκίνητη απέναντι και στις άμεσες ανάγκες λειτουργίας νέου καταστήματος στο Δήμο Ιτανού, που στερείται του προβλεπόμενου ταχυδρομείου, και της άμεσης επαναλειτουργίας του Ταχυδρομείου Βραχασίου.

Η συντελούμενη από την Κυβέρνησή σας διαρκή υποάθμιση των Ταχυδρομείων του Νομού Λασιθίου αποτελεί ένα ακόμα κρούσμα εγκατάλειψης της Ανατολικής Κρήτης από την κεντρική εξουσία, παρά τις αντίθετες προεκλογικές δεσμεύσεις σας.

Οι εργαζόμενοι ταλαιπωρούνται αδίκως, ενώ οι κάτοικοι υφίστανται τα προβλήματα της υποβάθμισης των ΕΛΤΑ του Λασιθίου, δοκιμάζοντας για μία ακόμα φορά την πικρή γεύση της ανερυθρίαστης διάψευσης εκ μέρους σας όλων των υποσχέσεών σας για δήθεν ενίσχυση της Περιφέρειας και εξασφάλιση της ανόδου του επιπέδου ζωής των κατοίκων της.

Μετ από τα παραπάνω ερωτάστε:

 • Γιατί, ενώ οι ελλείψεις σε προσωπικό των Καταστημάτων ΕΛΤΑ του Νομού Λασιθίου δημιουργούν άμεση ανάγκη νέων προσλήψεων καμία μέριμνα δεν έχει ληφθεί από το Υπουργείο σας για την αντικατάσταση του μεγάλου αριθμού των αποχωρούντων υπαλλήλων;
 • Σκοπεύετε να ικανοποιήσετε το αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΛΤΑ Λασιθίου για την διενέργεια ικανού αριθμού προσλήψεων προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν τα καταστήματα στις ανάγκες των κατοίκων των αντίστοιχων περιοχών; Πότε σκοπεύετε να προβείτε στις αναγκαίες προσλήψεις;
 • Αντιλαμβάνεσθε ότι το πάγωμα των προσλήψεων υποβαθμίζει και απαξιώνει τα ΕΛΤΑ Λασιθίου, επιβαρύνει άδικα τους εργαζομένους με υπερβολικό φόρτο εργασίας και λειτουργεί εις βάρος του εξυπηρετούμενου κοινού; Κατανοείτε ότι οι ελλείψεις μόνιμου προσωπικού αποδυναμώνουν, ανάμεσα σε άλλα, και τη δυνατότητα αξιοποίησης των οκτάμηνων συμβασιούχων που απασχολούνται;
 • Θα μεριμνήσετε για την εξασφάλιση της αναγκαίας επαναλειτουργίας του Ταχυδρομείου Βραχασίου και της ίδρυσης του προβλεπόμενου Καταστήματος στο Δήμο Ιτανού, αλλά και της επάνδρωσης με νέες προσλήψεις των Καταστημάτων αυτών, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι των αντίστοιχων περιοχών;
 • Γιατί αδιαφορείτε μπροστά σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, τη στιγμή που κάθε καθυστέρηση σας να αναλάβετε δράση εντείνει τα αναφυόμενα προβλήματα και δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη ζωή των κατοίκων μιας περιοχής της Περιφέρεια που βιώνει πλέον την πλήρη εγκατάλειψη από την Κυβέρνησή σας»;

Ο ερωτών Βουλευτής
Μιχάλης Καρχιμάκης
(η ερώτηση απευθύνεται προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών)_

Print Friendly, PDF & Email

Από manos