από ψηλά

‘Αγιος Νικόλαος

Εργαλείο για την αειφόρο ανάπτυξη, όχι για δημιουργία νέων προβλημάτων.
Τα σχέδια χωρικής και οικιστικής οργάνωσης είναι πολύ σημαντικά γιατί έτσι μπορεί να υπάρξει επί τέλους οργανωμένος αναπτυξιακός προγραμματισμός για την περιοχή μας.
Σχέδιο με προτάσεις και κατευθύνσεις για:
– Την αειφόρο ανάπτυξη.
– Την χωροταξική οργάνωση, για να πάψει η αναρχία που επικρατεί.
– Την προστασία του περιβάλλοντος.
– Έργα υποδομής που χρειάζονται στα πλαίσια αυτά.

Ένα σχέδιο σε σωστή κατεύθυνση θα πρέπει να συμβάλει: – Στην ολοκληρωμένη και ισόρροπη κατανομή των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. – Την κοινωνική συνοχή. – Την επίλυση διαφορών και την αντιμετώπιση συγκρούσεων στη χρήση του χώρου και των φυσικών πόρων.

Δυστυχώς είμαστε πολύ ανήσυχοι για το εκπονούμενο ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Αγίου Νικολάου.

Δίνεται κατ’ αρχήν η εντύπωση πως μέχρι τώρα έχει γίνει σχεδιασμός περισσότερο επί χάρτου, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις επεκτάσεις οικισμών, που προτείνονται σε λάθος περιοχές και είναι πολύ πρόχειρα χωροθετημένες οι περισσότερες. Υπάρχουν πλήθος παραλείψεις και αντιφάσεις στις προτάσεις και αναφέρουμε μερικά παραδείγματα.
Προτείνονται αυστηροί περιορισμοί στην κατοικία και τα καταστήματα στις προτεινόμενες ζώνες, απλά με βάση την ονομασία των ζωνών, που κάπου βρήκαν οι μελετητές, (πχ αρδευόμενες, άρα υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας, ζώνες αγρίων θηραμάτων, χρήσεις γύρω από το ΒΙΟΠΑ κλπ), ενώ ο καθορισμός πρέπει να γίνει με επί τόπου εξέταση της πραγματικής κατάστασης.
Δεν αναφέρεται καθόλου στο θέμα των υδάτινων πόρων ενώ υπάρχει κίνδυνος ακόμη και ερημοποίησης της περιοχής.
Ελλιπείς είναι οι αναφορές και προβλέψεις για υψηλού ενδιαφέροντος περιβαλλοντικές περιοχές (υδροβιότοπους, Ζώνες NATURA, Οροπέδιο Καθαρού κλπ).
Προτείνεται η δημιουργία ΠΕΡΠΟ στο παραλιακό μέτωπο Ελούντας-Πλάκας, πράγμα που πρακτικά σημαίνει πολύ μεγαλύτερο συντελεστή δόμησης από τον σημερνό στην εκτός σχεδίου δόμηση, για κάποιες εταιρείες που θα συγκεντρώσουν πάνω από 50 στρέμματα στην περιοχή. Αντιθέτως προτείνουν οι μελετητές να μειωθεί η δόμηση στα 120m2 από τα 200m2 που ισχύει σήμερα, στα εκτός σχεδίου οικόπεδα τα άνω των 4 στρεμμάτων των μικροϊδιοκτητών.
Η συζήτηση για αυτή τη φάση του σχεδίου έγινε με ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, λόγω της καθυστέρησης της μελέτης, με ευθύνη των μελετητών ή δεν ξέρουμε ποιών άλλων και πάντως όχι των πολιτών. Για τόσο σοβαρά θέματα, που θα καθορίσουν το μέλλον της περιοχής μας, τουλάχιστον για τα επόμενα 5 χρόνια, στα οποία δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή, δεν είναι δυνατόν να προωθηθούν βεβιασμένα απαράδεκτες ρυθμίσεις, που αντιβαίνουν την κοινή λογική.
Για να πετύχει η εφαρμογή του σχεδίου, είναι προφανές πως είναι απαραίτητη η ευρύτερη δυνατή συναίνεση, έτσι ώστε όλοι να προσπαθήσουν για την εφαρμογή του και όχι να υπάρχει συνεχής αμφισβήτηση και αντίδραση.
Στα πλαίσια αυτά είναι απαραίτητη η γενικευμένη ενημέρωση στη πόλη και τα δημοτικά διαμερίσματα, του κοινού και των ενδιαφερομένων εμπλεκομένων ομάδων και φορέων και διαβούλευση για την επίτευξη των ευρύτερων δυνατών συναινέσεων, την ανάπτυξη περιβαλλοντικής και συλλογικής συνείδησης.
Θεωρούμε απαραίτητη την παράταση του χρόνου της συζήτησης, όπως προτείνουν οι περισσότεροι φορείς.
Ακόμη θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση σαν κοινωνία και σαν Δήμος και να κάνουμε καθαρό σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ότι αν δεν γίνουν δεκτές οι προτάσεις μας θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο και με ότι κινητοποιήσεις χρειαστεί.
Για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν χωρούν προχειρότητες και εκβιασμοί του τύπου θα πρέπει να γίνουν τα πάντα γρήγορα για να μη χαθούν τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μελέτη, γιατί εμείς μετά θα το πληρώσουμε πολύ πιο ακριβά με τη δρομολόγηση εξελίξεων με μη αναστρέψιμες συνέπειες.

ΣΥΡΙΖΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-10-2008
Σ.Ε.ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Από manos