σχετικά με την υποστήριξη των ερευνητών κατά τη διάρκεια της πανδημίας

O καίριος ρόλος της βιολογικής έρευνας και των ερευνητών στην άμεση αντιμετώπιση της πανδημίας (Covid-19), καθώς και στην προσπάθεια ανάπτυξης προστατευτικών και θεραπευτικών στρατηγικών, έχει δικαίως προσελκύσει τα φώτα της δημοσιότητας. Μένουν όμως στη σκιά οι επιπτώσεις των προληπτικών μέτρων απομόνωσης και κοινωνικής απόστασης στους ίδιους τους ερευνητές και στην ερευνητική δραστηριότητα.

Η επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας (εΤΕΕ) της ΠΕΒ επισημαίνει πως δεκάδες συνάδελφοι βιοεπιστήμονες ερευνητές όλων των βαθμίδων (μεταπτυχιακοί φοιτητές, μεταδιδάκτορες και έμπειροι ερευνητές) παραμένουν αναγκαστικά μακριά από τους ερευνητικούς χώρους, την ώρα που το προβλεπόμενο διάστημα χρηματοδοτούμενης κάλυψης της αμοιβής τους παραμένει ανελαστικό. Εκ των πραγμάτων δηλαδή θα υποχρεωθούν να ζητήσουν επέκταση των προθεσμιών παράδοσης των αποτελεσμάτων τους, χωρίς όμως να προβλέπεται αντίστοιχη επέκταση της αμοιβής τους.

Η εΤΕΕ της ΠΕΒ καλεί τα αρμόδια υπουργεία (Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων, Παιδείας) να αναγνωρίσουν το επείγον αυτό ζήτημα και να δώσουν άμεσα λύσεις στο θέμα της προστασίας και των πληρωμών των εργαζόμενων στην έρευνα όπως όλων των εργαζόμενων σε καιρό πανδημίας. Είτε πρέπει να διασφαλιστεί πως για όσο χρονικό διάστημα η ερευνητική δραστηριότητα βρισκόταν, βρίσκεται και θα βρίσκεται σε αναστολή οι αμοιβές των ερευνητών θα καλύπτονται από την κρατική ενίσχυση των 800€ και όχι από τους πόρους του εκάστοτε προγράμματος, είτε πως ο χρόνος αναστολής της ερευνητικής δραστηριότητας θα δοθεί ως επέκταση της διάρκειας του προγράμματος κατά την οποία η αμοιβή των ερευνητών θα καλύπτεται με τη μορφή (μεταχρονολογημένης) αντίστοιχης κρατικής ενίσχυσης.

Επιπρόσθετα, η εΤΕΕ της ΠΕΒ επισημαίνει με μεγάλη ανησυχία και για δεύτερη φορά τους τελευταίους μήνες (ΔΤ 17-10-2019), τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην πίστωση των εγκεκριμένων πόρων υλοποίησης των έργων που έχουν ενταχθεί στον Β’ Κύκλο Υποστήριξης ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές (πόροι ΕΣΠΑ), ο οποίος προκηρύχθηκε τον Ιανουάριο του 2019 και του οποίου τα οριστικά αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στις 25 Ιουνίου 2019. Εντοπίζεται δηλαδή χρονική απόσταση μεταξύ της προκήρυξης και της έναρξης υλοποίησης ενός έργου διάρκειας 15 μηνών, με στόχο την στήριξη υποψηφίων διδακτόρων και νέων ερευνητών και με έμφαση στην καινοτομία, μεγαλύτερη από 15 μήνες. Είναι προφανές πως οι υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν ενταχθεί στο έργο πρέπει να βοηθηθούν να ολοκληρώσουν τις διατριβές τους εντός λογικών χρονικών πλαισίων και οι νέοι ερευνητές να ενισχυθούν για να παραμείνουν στη χώρα, όπως ήταν ο αρχικός σκοπός του έργου.

Η ΠΕΒ με την εισήγηση της εΤΕΕ υπενθυμίζει την ανάγκη:

  1. σημαντικής ενίσχυσης της τακτικής χρηματοδότησης όλων των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους ερευνητές να αναπτύξουν αυτόνομη ερευνητική δραστηριότητα, προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα, την ενίσχυση της εκπαιδευτικής λειτουργίας και της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Η έρευνα πεδίου και εργαστηρίου στους τομείς των βιοεπιστημών απαιτεί αναλώσιμα και εξοπλισμό.
  2. Διαβούλευσης με την κοινότητα των ερευνητών με στόχο την επίλυση χρόνιων προβλημάτων που αφορούν στην επαγγελματική και ασφαλιστική κάλυψη των μεταπτυχιακών φοιτητών και νέων ερευνητών.
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos