Χαραμοφάηδες και ματσαράγκες
ΤΟΕΒ Μεραμβέλλου
 1. Με έγγραφες και τηλεφωνικές επαφές μου, πρόσφατες και παλιότερες, κατήγγειλα όλους σας, για καταχρήσεις αντισυνταγματικές κι αυθαίρετες σε βάρος πελατών του ΤΟΕΒ Μεραμβέλλου και γενικότερα περιοχών του πάλαι ποτέ  «όμορφου μέρους», όπως δείχνει να μεταφράζεται.

Την τελευταία απόφαση τιμολόγησης του αρδευτικού νερού ΤΟΕΒ κατήγγειλα εξ αρχής, αποκαλύπτοντας αμέσως, από το θέμα, τα «προσόντα» των υπευθύνων, ενώ με ιδίου τύπου Αναφορά μου κατήγγειλα τις καταχρήσεις στην Αντιπεριφέρεια (Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης), απ’ όπου είδα  ότι έτυχε έγκρισης η απόφαση του ΤΟΕΒ, αναζητώντας αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων, που ματαίως είχα ζητήσει από το ΤΟΕΒ.

 • Φωτιά και λάβρα, αμέσως μετά, σε τηλεφωνική επαφή μου η Αν. προϊσταμένη δυσανασχετού-σα, επειδή ήταν ώρα, να φύγει και φοβόταν μην την κλείσουν μέσα στο κτήριο, δεν δέχτηκε να με ακούσει, ενώ και την επομένη δεν ευκαιρούσε λέει και απλά μου ανακοίνωσε, ξερά, ότι δεν έχω έννομο συμφέρον (ψευδόμενη ασύστολα) για να μου δώσει αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων, που ζητούσα και ενημερώνοντάς με, ότι η έγκριση έχει την υπογραφή του Αντιπεριφερειάρχη.
 • Πάει ένας χρόνος και, που είχα ζητήσει ακρόαση από τον Αντιπεριφερειάρχη, για αναπάντητες καταγγελίες μου στη σήμανση  Επ. οδών, για σημάνσεις ανυπόστατες και καταχρηστικές, για κτίσματα οργανισμών χωρίς την απαιτούμενη άδεια σε ρέματα μεγάλης κλίσης, μπαζώματα ρεμάτων και γεφυρών, για αμελέτητα τοιχία στήριξης  πρανών και στηθαίων ασφαλείς, για τα τεκταινόμενα στο ΤΟΕΒ  …πλην ματαίως, «δεν βρέθηκε ακόμη καιρός»!!
 •  Ευκαιρίας δοθείσης πάλι, με την τιμολόγηση της άρδευσηςτου ΤΟΕΒ, που υπέγραψε, ζήτησα αμέσως μετά ακρόαση, ξανά από τον Αντιπεριφερειάρχη  κ Ι. Γουλιδάκη, πλην έλαβα και πάλιν απάντηση, από τη γραμματέα του, ότι είναι και πάλι φορτωμένος από δουλειές.
  Με γεια του με χαρά του, μόνο που εγώ αυτά «δεν τα χάβω» και δη από έναν άνθρωπο, που, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει «προαλείφετε, για εθνοπατέρας»      

Και είμαι όντως σκληρός, για τον πολύ κόσμο,που δεν ξέρει, ότι  αυτό μου το επιβάλλει η ακροτε-λεύτια διάταξη του Συντάγματος, που επικαλούμαι στις Αναφορές ς μου γράφοντας, για «αντίδρα-ση με κάθε μέσο» στην κατάλυση του Συντάγματος, με τη βία», και η τελευταία του πρώτου (1§3) άρθρου αυτού γράφοντας «Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει  το Σύνταγμα».

 • Τα εγκλήματα δε στο χειρισμό του θέματος της τιμολόγησης της άρδευσης, από το ΤΟΕΒ Μεραμ-βέλλου έχουν, ως εξής:
  • Κατά τον Κανονισμό του ΤΟΕΒ και τη σχετική απόφαση του αρμοδίου Υπουργού τους αγρότες βαρύνει τέλος άρδευσης (€/m3), στρεμματική εισφορά, όχι όμως πάγιο και δη Υδρομέτρου, όπως γράφει μόνο ο Κανονισμός τους, αν και ρητά είπε το ΥΠΕΣ εδώ και μια ντουζίνα (12) χρόνια, ότι δεν έχει θέση στα ανταποδοτικά τέλη, και υπενθύμισε η από 16.03.2022 Αναφορά μου με θέμα «Χαραμοφάηδων Συνέχεια !!»
  •  Πολύ δε περισσότερο, δεν μπορεί να βαρύνει τους καταναλωτές, πάγιο Υδρομέτρου, που όπως ξέρω κατά κανόνα ανήκει (το υδρόμετρο) στους καταναλωτές κι όχι στο ΤΟΕΒ, ενώ δεν ξέρω ποιες δαπάνες σας καλύπτει και πως υπολογίζεται. Λογαριασμός που επιβάλλεται άλλωστε, από τη διεθνή Αρχή λογοδοσίας (άρθρο 303 του Α. Κ «Όποιος έχει τη διαχείριση μιας ολικά ή μερικά ξένης υπόθεσης, εφόσον η διαχείριση συνεπάγεται εισπράξεις και δαπάνες, έχει υποχρέωση να λογοδοτήσει. Για το σκοπό αυτόν ο δοσίλογος οφείλει να ανακοινώσει στο δεξίλογο λογαριασμό που να περιέχει αντιπαράθεση των εσόδων και των εξόδων, καθώς και ό,τι προκύπτει από την αντιπαράθεση αυτή και να επισυνάψει τα δικαιολογητικά, εφόσον συνηθίζονται.»)
  • Παράνομο Πάγιο Υδρομέτρου υπήρχε άλλωστε και, στο νερό ύδρευσης (ΔΕΥΑΑΝ), που, από το 2015, καταργήθηκε με την αρ. πρωτ. 524/29-5-2015 απόφαση ΑΔΑ: 7ΟΝ4ΟΡ1Θ-1Β5 του τοπικού τμήματος της ΑΔΚ,κατόπιν προσφυγής μου.
  •  Λέει ο κανονισμός του ΤΟΕΒ (άρθρο 7 τέλος) ότι  «Η ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την επιβολή των αρδευτικών τελών  στραγγιστικών τελών , εισφορών κ.λ.π δαπανών γνωστοποιείται στους καταναλωτές-μέλη, με δημοσίευση στον τοπικό τύπο , επίσης με τοιχοκόλληση … και σε δημόσια μέρη των δημοτικών διαμερισμάτων στα οποία ανήκει η περιοχή δικαιοδοσίας του». Το εφαρμόσατε ποτέ για την Κριτσά και τον Κρούστα? Όχι, όπως με ενημέρωσε, ο κοινός Γραμματέας των δύο κοινοτήτων, όταν αναζήτησα την τελευταία απόφαση της Γ. Σ. του ΤΟΕΒ!!
  • Η μη δημοσίευση της απόφασης, ως ορίζει ο κανονισμός δεν σημαίνει ολοκλήρωσή της, αλλά ανυποστασία της, που δεν επιτρέπει έγκρισή της από την ΠΕΛ! Γιατί την εγκρίνατε εσείς της ΠΕΛ και γιατί αρνηθήκατε αντίγραφό της σε μένα, το χρήστη των υπηρεσιών σας, μιας απόφασης, που τοιχοκολλείται και είναι προσιτή στον οποιονδήποτε πολίτη κι εμένα μου λέτε, ότι δεν έχω «έννομο συμφέρον» αντιστρέφοντας τη διάταξη του πρώτου (1§3) άρθρου του Συντάγματος  «Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει  το Σύνταγμα»,ορίζοντας ουσία κι  αλλοπρόσαλλα, ότι οι εξουσίες πηγάζουν και υπάρχουν υπέρ των εξουσιών & εγκλημάτων τους!   
 • Δεν έχω καιρό να προσθέσω κάτι άλλο επί του παρόντος, ει μη μόνο, ότι αναμένω, να αναλάβετε τις ευθύνες σας, να νομιμοποιηθείτε και να μου στείλετε τις αποφάσεις, που ζήτησα, στην Αναφορά μου θέματος «Χαραμοφάηδων Συνέχεια!!» από 17.04.2022 αμέσως, επιφυλασσόμενος άλλως παντός νομίμου δικαιώματός μου μη εξαιρουμένης της έγκλησής σας για τους κανιβαλισμών κλπ , που καταγράφονται στις αναφορές μου με θέμα «Απάνθρωπες αυταρχικές Πράξεις» από 25.06.2020 και «Απογοητευτική και σάπια, Διοίκηση & Δικαιοσύνη», από 26.06.2020

Μανώλης Άρχος
«Επαναστάτης με αιτία»

Υ/Γ  Δεν είναι υποθέτω άμοιροι ευθυνών οι αδρανούντες και αφ’ υψηλού βλέποντες τα διαδραματιζόμενα στο ΤΟΕΒ, καταγεγραμμένα σε Αναφορές μου, που τους κοινοποιήθηκαν Κοινοτάρχες Κριτσάς-Κρούστα.  Ειδικά όσον αφορά την ηγεσία του ΤΟΕΒ, που αναζητά τιμή στις ατιμίες της ανεπιτρέπτως, λέει, η ευθύτητα και η ζωντάνια του λόγου μου (που δεν είναι ο ξύλινος της Διοίκησης) και λέει αλήθειες, που δεν πρέπει να κρύβονται. Είναι εκείνη (ηγεσία),άλλωστε που δεν ντράπηκε το 2016, να ζητήσει από το Δήμο “Έγκριση χορήγησης δωρεάν παροχής νερού στα τακτικά μέλη του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ Μεραμβέλλου΄΄ (ουσία να πληρώνουν τα μέλη του ΤΟΕΒ τα αρδευτικά δηλ. της ηγεσίας του, των μελών του Δ.Σ.) που ευτυχώς απερρίφθη ομόφωνα από το Δ.Σ. του Δήμου. (ΑΔΑ: 6Θ18ΩΚΨ-ΣΙΟ απόφαση413/3-8-2016).

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos