Γαλάζια σημαία σε παραλία
Γαλάζια σημαία σε παραλία

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας ως φορέας παρακολούθησης  του προγράμματος καθαρές ακτές  «Γαλάζιες Σημαίες» του δήμου Σητείας, στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού παραθέτει τα κριτήρια για την απονομή και διατήρηση της Γαλάζιας Σημαίας.

Κριτήρια για την απονομή και παραμονή της “Γαλάζιας Σημαίας”

Για να κερδίσει μια ακτή τη Γαλάζια Σημαία πρέπει να πληροί αυστηρά κριτήρια που σχετίζονται με:

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση
 • Πληροφορίες για το παράκτιο οικοσύστημα και το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον στον παράκτιο χώρο.
 • Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης.
 • Πληροφορίες για το Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ακτής.
 • Έντυπες πληροφορίες και αναρτημένες οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή.
 • Δραστηριότητες που να προβάλουν ενεργά τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ακτής.
Ποιότητα νερών κολύμβησης
 • Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που να επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικές μετρήσεις
 • Μη απόρριψη βιομηχανικών λυμάτων στην ακτή
 • Επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία
Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • Σχέδιο χρήσης γης και περιβαλλοντική διαχείριση
 • Περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κλπ.
 • Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα
 • Διευκολύνσεις για ανακυκλώσιμα υλικά
 • Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης
 • Απαγόρευση της οδήγησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή
 • Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης
 • Επιτήρηση κατοικίδιων ζώων στην ακτή
 • Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού στην ακτή
Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις
 • Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες – ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο – σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες
 • Σχέδια για την αντιμετώπιση κάποιου ατυχήματος ρύπανσης, με άμεση ενημέρωση του κοινού
 • Ασφαλής δίοδος στην ακτή και φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως ένα από τα  κριτήρια είναι η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Οι έλεγχοι  των υδάτων διενεργούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)  και αναρτώνται στους κατά τόπους πίνακες των Γαλάζιων Σημαιών , καθώς και   σε διαδικτυακό χώρο του εν λόγω υπουργείου . (  -http://www.bathingwaterprofiles.gr/monitor_search).

Παράλληλα με το  ΥΠΕΚΑ  , τακτικούς  ελέγχους διενεργεί και η ΔΕΥΑ Σητείας . Οι αναλύσεις και τα αποτελέσματα είναι στην διάθεση του κάθε πολίτη.

Ο ΔΟ.Κ.Α.Σ. επισημαίνει πως η εν γένει συμπεριφορά όλων μας – πολιτών και επαγγελματιών -κατά την παρουσία μας στην ακτή μπορεί να επηρεάσει την παραμονή  ή όχι της Γαλάζιας Σημαίας (αποτσίγαρα ,σκουπίδια , οικόσιτα  ζώα,  παρεμβάσεις στον   αιγιαλό και την παραλία  που αλλάζει το χαρακτήρα της ακτής και των καταγεγραμμένο αρχικώς ωφέλιμο χώρο για τους  λουομένους κ.α.)

Ο Δ.ΟΚ.Α.Σ. διαβεβαιώνει, πως καταβάλει αφενός κάθε προσπάθεια με το προσωπικό και τα μέσα που διαθέτει  προκειμένου να διασφαλίσει την παραμονή της Γαλάζιας Σημαίας στις παραλίες της Σητείας , και αφετέρου να εντάξει περισσότερες παραλίες στο εν λόγω πρόγραμμα.

Θεωρούμε πως οι γαλάζιες σημαίες αποτελούν σήμα ποιότητας ς  και μέσο  προβολής της ευρύτερης περιοχής του δήμου μας .

Η παρουσία τους είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας πολιτών επαγγελματιών και δήμου.

Ο πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ

Αντιδήμαρχος Σητείας

Λεωνίδας Τερζής

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: