Συσκευαστήριο στην ΙεράπετραΤου Γιάννη Παπατσάκωνα.
Ο τομέας της Γεωργίας, αναμφίβολα, αποτελεί τον κορμό της Κρητικής οικονομίας. Δεν έχει, όμως, τύχει της ανάλογης προσοχής από την πολιτεία και τούτο οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην έλλειψη συγκροτημένης και ολοκληρωμένης πολιτικής για την Γεωργία, από την πλευρά της, εκάστοτε, ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου και των υπηρεσιών του, το οποίο, αρκείται, εθιμικά, να διαχειρίζεται , απλά, τα, κάθε μορφής, προβλήματα του ευαίσθητου αυτού τομέα.

 
Για την Κρήτη, λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της περιφέρειας και των μεγάλων αποστάσεων από τις αγορές –στόχους, το πρόβλημα των μεταφορών και η αντιμετώπισή του, αποτελεί ή πρέπει να αποτελεί μια από τις βασικές και κύριες προϋποθέσεις για να σταθεί, ανταγωνιστικά, το κρητικό προϊόν στην εγχώρια αλλά, κυρίως, στην διεθνή αγορ.
 
Η ανάγκη αυτή είναι μεγαλύτερη σε ό,τι αφορά τα πρώιμα κηπευτικά που αποτελούν, μεν, σημαντική συναλλαγματοφόρα πηγή αλλά λόγω της ευπάθειας και του απαιτούμενου χρόνου – πέρα από τις συγκυριακές αντιξοότητες – για την μεταφορά τους στις αγορές του εξωτερικού, χάνουν σε ανταγωνιστικότητα και τούτο σε βάρος της εθνικής οικονομίας και του συμφέροντος του παραγωγού.
 
Οι καιροί αλλάζουν και οι ανταγωνίστριες, παραγωγές χώρες πολλαπλασιάζονται. Πέρα από τα ζητήματα βελτίωσης της ποιότητας, τυποποίησης, πιστοποίησης, αναδιαρθρώσεων κλπ., η αναζήτηση ταχύτερων και ασφαλέστερων τρόπων και μέσων μεταφοράς, σήμερα περισσότερο από ποτέ, αποτελεί αναγκαιότητα.
 
Η λύση που προβάλλι στην σύγχρονη εποχή της ταχύτητας και του ανταγωνισμού – και – πρέπει να εξεταστεί, είναι το ενδεχόμενο να ενταχθούν οι αερομεταφορές στο σύστημα μεταφορών της περιφέρειάς μας.
 
Σήμερα η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στον τομέα της αεροναυπηγικής δίνει την δυνατότητα να μεταφέρονται, με ανταγωνιστικό ναύλο, μεγάλα φορτία, μοναδοποιημένα, με κόστος το οποίο δεν είναι, πλέον, απαγορευτικό.
 
Για παράδειγμα, το φορτηγό αεροσκάφος Β747, μπορεί να μεταφέρει φορτίο μέχρι 120 τόνων. Και η ωφέλεια είναι προφανής, εάν το αγροτικό προϊόν, σε λίγες ώρες και με ασφάλεια στον χρόνο παράδοσης, βρίσκεται στις αγορές της κεντρικής Ευρώπης.
 
Κάποια Αρχή, όμως, ή, κάποιος φορέας (Αυτοδιοίκηη, Επιμελητήρια, Ενώσεις, Περιφέρεια..), κάποιος, πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει τα οικονομοτεχνικά δεδομένα, να γίνει η σχετική μελέτη και η επαφή με τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εμπορευματικές αερομεταφορές.
 
Αν τα κηπευτικά της Κρήτης μείνουν έξω από τις αγορές, και αυτός ο κίνδυνος είναι ορατός, τότε η κρητική οικονομία θα βουλιάξει.
 
Και αυτό δεν είναι υπερβολή.
 
11-3-06
 
Γιάννης Παπατσάκωνας
πρώην νομάρχης Λασιθίου
 
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: