Αντώνης ΣτρατάκηςΥπάρχει, κατά τα τελευταία χρόνια, έντονος προβληματισμός για το παραδοσιακό τουριστικό πρότυπο του μαζικού τουρισμού, καθώς, υπό την πίεση των χωρών χαμηλότερου κόστους, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ανταγωνιστικότητας. Είναι, λοιπόν, αδήριτη η ανάγκη για αύξηση της προσφοράς υψηλότερης και καλύτερης, ποιοτικά, τουριστικής υπηρεσίας, η οποία και θα ανταποκριθεί στη διαρκώς αυξανόμενη, κατά τα τελευταία χρόνια, ζήτηση για αυτήν την «ποοτικά καλύτερη» τουριστική υπηρεσία.
 
Έχω την αίσθηση ότι μια από τις νέες μορφές τουρισμού θα μπορούσε να ήταν ο τουρισμός υγείας. Το ζήτημα είχε τεθεί για πρώτη φορά σε παλαιότερη συνάντηση που είχαμε στον ¶γιο Νικόλαο προυσία του ευρωβουλευτή κ. Γ. Χατζημαρκάκη και των Δημάρχων του Νομού μας. Ο κ. Χατζημαρκάκης μεταφέροντας την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, παρουσίασε, τότε, το θέμα τουρισμός και υγεία.
 
Χαίρομαι, λοιπόν γιατί η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στον ¶γιο Νικόλαο αποτέλεσε συνέχεια της πρώτης εκείνης συνάντησης γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει διάθεση από όλους μας για να αναδείξουμε τις νέες εκείνες μορφές τουρισμού που μπορούν να δημιουργήσουν όρους ευνοϊκότερους και περισσότερο προσοδοφόρους για τις τουριστικές μας υπηρεσίες.
 
Είναι γνωστό ότι η οικονομική ανάπτυξη και το υψηλό επίπεδο ευημερίας σε μια κοινωνία οδηγεί σε σημαντικές δημογραφικές μεταβολές. Η δημογραφική γήρανση που παρατηρείται στις ώριμες και ανεπυγμένες οικονομίες είναι ακριβώς αποτέλεσμα του υψηλού επιπέδου ανάπτυξής τους.
 
Αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι ότι οι οικονομικά εύρωστοι συνταξιούχοι τείνουν να καταναλώνουν περισσότερο και μάλιστα η καταναλωτική τους ζήτηση διοχετεύεται σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας. Με αυτήν την έννοια είναι σημαντικό να αναπτύξουμε όλες εκείνες τις υποδομές ώστε να μπορούν οι υψηλού εισοδήματος ευρωπαίοι απόμαχοι να συνδυάζουν την αναψυχή με τη χρήση ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.
 
Πιστεύω ότι πρόκειται για μια μορφή τουρισμού σημαντική και με προοπτική και επομένως θα πρέπει έγκαιρα να δραστηριοποιηθούμε για να αποκτήσουμε το πλεονέκτημα σε αυτήν την προσοδοφόρα μορφή τουρισμού, η οποία είναι εξειδικευμένη και ως τέτοια προϋποθέτει δημιουργία συγκεκριμένων υποδομών, καθώς και κινήτρων, έτσι ώστε να διαμορφωθούν συνθήκες πρόσφορες για την διενέργεια των απαιτούμενων επενδύσεων.
 
Γνωρίζουμε όλοι ότι ο τουρισμός αποτελεί μια σημαντική πηγή εισοδήματος για το Νομό μας και για την Κρήτη γενικότερα. Τα τελευταία χρόνια, με αφορμή την κρίση των παραδοσιακών μορφών τουρισμού, το ζητούμενο για όλους μας είναι η ενίσχυση διαφορετικών μορφών τουρισμού, οι οποίες μεταξύ των άλλων, θα παρατείνουν την τουριστική περίοδο, ενισχύοντας, ταυτόχρονα, και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της τουριστικής δαπάνης. Θα έλεγα, λοιπόν, πως ο τουρισμός υγείας ανταποκρίνεται και υλοποιεί, ταυτόχρονα, και τις δυο αυτές επιδιώξεις μας.
 
Πράγματι, οι υψηλού εισοδήματος αόμαχοι θα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή μας απολαμβάνοντας το μοναδικό σε αισθητική και ιστορία περιβάλλον μας με την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Ταυτόχρονα, λόγω της καλύτερης ενσωμάτωσής τους στην τοπική κοινωνία, θα δαπανούν περισσότερα για προϊόντα και υπηρεσίες που παράγει ο τόπος μας, ενισχύοντας, έτσι, την απασχόληση και τα εισοδήματα των τοπικών κοινωνιών μας.
 
Με αυτήν την έννοια θα έχει υψηλό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα η δαπάνη τους, σε αντιδιαστολή με το περιορισμένο αποτέλεσμα της δαπάνης που προέρχεται από τον τυποποιημένο παραδοσιακό τουρισμό, του οποίου η διασύνδεση με την τοπική κοινωνία είναι ιδιαίτερα μικρή.
 
Ελπίζω να συνεχίσουμε την προσπάθεια έτσι ώστε να διαμορφώσουμε τους όρους για την ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών μας υπηρεσιών.
 
Αντώνης Στρατάκης
Νομάρχης Λασιθίου

Print Friendly, PDF & Email

Από manos