Χάρτης της NASA για τη πγκόσμια θέρμανση

NASA

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε το «Πακέτο για την Ενέργεια» με αναιμικούς στόχους και ακόμη πιο αναιμικά μέτρα για την πραγματοποίηση του.
Το «Πακέτο για την Ενέργεια» που παρουσίασε τη Τετάρτη (10/1) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι κατώτερο κάθε προσδοκίας. Ενώ η Επιτροπή παραδέχεται ότι το σημερινό ενεργειακό μοντέλο είναι καταστροφικό για το περιβάλλον, ακριβό και μη βιώσιμο, εμφανίζεται να το υποστηρίζει με τις προτάσεις που δημοσίευσε.

Τα προτεινόμενα μέτρα είναι ανεπαρκή για να εγγυηθούν μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, ενεργειακή ασφάλεια και ώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Το «Πακέτο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργεί έντονο σκεπτικισμό για το κατά πόσο η ΕΕ λαμβάνει σοβαρά τη μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης, αυτή των κλιματικών αλλαγών.

Πιο συγκεκριμένα το «Πακέτο για την Ενέργεια» περιλαμβάνει κείμενα για μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με τις κλιματικές αλλαγές και την ενέργεα, από τον Οδικό Χάρτη για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, μέχρι την ευρωπαϊκή κλιματική πολιτική και το ρόλο της πυρηνικής ενέργειας. Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει τα εξής στα επιμέρους θέματα:

Κλιματικές αλλαγές:
Η Επιτροπή επανέλαβε το στόχο της συγκράτησης της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 2°C σε σύγκριση με τα επίπεδα της προβιομηχανικής περιόδου. Προκειμένου να ικανοποιηθεί αυτός ο στόχος, η Επιτροπή θέτει ως στόχο τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου των ανατυγμένων κρατών κατά 30% έως το 2020, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και κατά 60 – 80% έως το 2050, ενώ οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να μειωθούν στο μισό έως το 2050. Ωστόσο, η Επιτροπή θέτει ως στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% έως το 2020, ενώ η μείωση αυτή μπορεί να φτάσει έως και 30% μέσω διεθνών συμφωνιών. Η προοπτική αυτή είναι παράλογη και αποτελεί απειλή για το μέλλον του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Θυμίζουμε ότι και στο παρελθόν αρκετά κράτη μέλη έχουν υποστηρίξει το στόχο του 30%. (Γερμανία, Αγγλία, Γαλλα, Ιταλία και Σουηδία)

Η Greenpeace ζητά ως ελάχιστο στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% έως το 2020.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ):
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι το Πακέτο για την Ενέργεια θα δώσει ώθηση στις ΑΠΕ. Ωστόσο, ο Οδικός Χάρτης για τις ΑΠΕ δεν ορίζει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στον ηλεκτρισμό, τη θέρμανση και την ψύξη έως το 2020. Αντίθετα, η Επιτροπή ορίζει ένα γενικό στόχο για τη συμμετοχή των ΑΠΕ σε ποσοστό 20% έως το 2020 και ορίζει ως ελάχιστο στόχο για τα βιοκαύσιμα σε ποσοστό 10% έως το 2020, χωρίς όμως να προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που συνδέονται με την εκτεταμένη χρήση βιοκαυσίμων (αύξηση γεωργικών εισροών, αποδάσωση κλπ).
Η Greenpeace έχει ήδη προτείνει ειδικότερους στόχους στην ηλεκτροπαραγωγή (35%), και την ψύξη / κλιματισμό (τουλάχιστον 25%).

Εξοικονόμηση ενέργειας:
Η Επιτροπή επανέλαβε τα βασικά σημεία του Σχεδίου Δράσης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας, το οποίο θέτει ως στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% έως το 2020. Ωστόσο, δεν προτείνει συγκεκριένα μέτρα για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Παγόβουνο που εξαφανίζεταιΑνθρακας:
Το κείμενο της Επιτροπής που αναφέρεται στον άνθρακα, δίνει μεγάλη έμφαση στη δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα ως μέσου μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και προτείνει 12 μεγάλης κλμακας πειραματικές εφαρμογές της συγκεκριμένης τεχνολογίας έως το 2020. Η Επιτροπή αγνοεί ότι η τεχνολογία αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο και δεν αναμένεται να είναι ώριμη πριν περάσουν 20 – 30 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να δαπανηθούν δημόσια χρήματα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής, αλλά οι ίδιες οι βιομηχανίες πρέπει να καλύψουν το κόστος της έρευνας βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Επιπλέον, η Επιτροπή δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα των επιδοτήσεων στη βιομηχανία άνθρακα, οι οποίες για το 2005 άγγιξαν το ποσό των 4,1 δισεκατομμυίων ευρώ καλύπτοντας το κόστος του 23% της συνολικής παραγωγής άνθρακα. Η Greenpeace ζητά την κατάργηση των επιδοτήσεων στη βιομηχανία του άνθρακα και των υπόλοιπων ορυκτών καυσίμων.

Πυρηνικά
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας, μεταθέτοντας την ευθύνη στα κράτη μέλη, τα οποία μπορούν να αποφασίσουν για τη χρήση πυρηνικής ενέργειας στο έδαφος τους. Greenpeace ζητά τον ταχύτερο δυνατό τερματισμό της λειτουργίας των πυρηνικών εργοστασίων. Παράλληλα το κόστος για το κλείσιμο και τον παροπλισμό των πυρηνκών σταθμών θα πρέπει να καλύπτεται από τη βιομηχανία πυρηνικής ενέργειας.

Ανταγωνιστικότητα & ανταγωνισμός
Η Επιτροπή προτείνει τον πλήρη διαχωρισμό της παραγωγής και διανομής ενέργειας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. Η Greenpeace αιρετίζει αυτήν την εξέλιξη καθώς – σε συνδυασμό με πρόσθετα μέτρα -θα επιτρέψει σε μικρότερους παραγωγούς πράσινης ενέργειας να παράγουν και να διανέμουν ενέργεια με ευνοϊκούς όρους.

Τα κράτη – μέλη αναμένεται να συζητήσουν το «Πακέτο για την Ενέργεια» στο Συμβούλιο Υπυργών Περιβάλλοντος (20 Φεβρουαρίου) και οι τελική απόφαση θα ληφθεί στη Σύνοδο Κορυφής (8-9 Μαρτίου).

«Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπονομεύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει αναλάβει παγκοσμίως για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, των οποίων οι καταστροφικές επιτώσεις γίνονται ολοένα και πιο αισθητές στον πλανήτη. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει στην εαρινή Σύνοδο Κορυφής να διορθώσουν τα ‘κακώς κείμενα’ της πρότασης της Επιτροπής αν θέλουν να εξασφαλίσουν ένα καθαρό, ασφαλές και βιώσιμο ενεργειακό μέλλον για την Ευρώπη», δήλωσε ο Δημήτρης Ιμπραήμ, υπεύθυνος της εκστρατείας της Greenpeace για τις Κλιματικές Αλλαγές & την Ενέργεια.

www.greenpeace.gr

Print Friendly, PDF & Email

Από manos