Νομαρχιακό Συμβούλιο Λασιθίου Λασίθι στη Πλώρη.
26.10.07. Nομαρχιακό Συμβούλιο Οκτωβρίου.
Ενδιαφέρουσα συνεδρίαση, η γραφειοκρατική διεκπεραίωση πλειοψηφεί αλλά η οραματική διαχείριση εγγράφει μια αξιοπρεπή και ενδεχομένως ελπιδοφόρο παρουσία. Για του λόγου το αληθές μερικά παραδείγματα.

1. Αποσελέμης και Βιολογικός Καθαρισμός Οροπεδίου Λασιθίου.

Ο Νομάρχης προτείνει καταδικαστικό ψήφισμα με αφορμή την απόρριψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MΠE) για το βιολογικό καθαρισμό του Οροπεδίου Λασιθίου από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Η απόρριψη συναρτάται με το φράγμα Αποσελέμη για το οποίο το ΝΣ Λασιθίου έχει εκφράσει παλαιότερα αρνητική γνώμη. Η αντιπολίτευση μείζων και ελάσσων συμφωνεί, προτείνει πιο αποτελεσματικές ενέργειες και βελτιώσεις στο ψήφισμα που γίνονται δεκτές, όπως κλιμάκωση των αντιδράσεων για τον Αποσελέμη με σύσκεψη στη Νομαρχία συναρμοδίων υπηρεσιών, επηρεαζόμενων δήμων, βουλευτών, περιφερειάρχη, αναζήτηση εναλλακτικών προτάσεων, προώθηση της ενιαίας διαχείρισης νερού σε επίπεδο Κρήτης, παράσταση στο ΥΠΕΧΩΔΕ, διερεύνηση προσφυγής στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

2. Άδεια Λατομείου.

Εμπεριστατωμένη εισήγηση της Διεύθυνσης Βιομηχανίας προτείνει την κατ’ εξαίρεση συνέχιση λειτουργίας για 20 χρόνια Λατομείου στην Τουρλωτή, εκτός Λατομικής περιοχής. Συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που αφήνει το παράθυρο του Νόμου, οι εξαιρέσεις του Νόμου. Η αντίφαση επισημαίνεται κι από άλλους. Είναι λογική μια εξαίρεση όταν διαιωνίζει την εκτός θεσμοθετημένων λατομικών περιοχών λειτουργία λατομείων για είκοσι ακόμη χρόνια; Όσο δύσκολο κι αν είναι δεν πρέπει να μπει τάξη σ’ αυτό τον τομέα που δημιουργεί πρόβλημα σε αρκετά σημεία του Νομού; Είναι δυνατόν τώρα που συζητούνται τα χωροταξικά γι’ αυτό το ζήτημα να μην προτείνεται λύση; Πήραμε την απάντηση ότι ειδικά στην π. επαρχία Σητείας παρότι έχει επισταμένως διερευνηθεί δεν έχει βρεθεί κατάλληλη λατομική περιοχή. Θεωρήσαμε παράλογο στη μεγαλύτερη επαρχία του Νομού να μην υπάρχει κατάλληλος χώρος. Υιοθετήσαμε την πρόταση Περάκη να χρηματοδοτηθεί σχετική μελέτη από τη Ν.Α. γιατί θεωρούμε αδιανόητη τη διαιώνιση αυτής της τυπικά νόμιμης αλλ’ ουσιαστικά άναρχης κατάστασης. Η πρόταση παραπέμφθηκε σε κάποια μελλοντική συνεδρίαση. Κατόπιν αυτού μειοψηφήσαμε.

Έχουμε την άποψη ότι τέτοια θέματα που συναρτώνται με μια πολύπλοκη νομοθεσία, στην οποία οι εξαιρέσεις που βλάπτουν το περιβάλλον και την κοινωνία είναι ο κανόνας, πρέπει να αναδεικνύονται και μέσα και από την ΕΝΑΕ να ζητούνται αλλαγές σε προβληματικούς νόμους και πρακτικές.

 
3. ΜΠΕ για επεμβάσεις σε παραλία στην Ελούντα.

Ήταν το πιο χαρακτηριστικό θέμα της συνεδρίασης που οδήγησε σε μια οριακή πλειοψηφία υπέρ της έγκρισης της μελέτης. Η ΜΠΕ αφορούσε τη δημιουργία 4 προβλητών για τη δημιουργία αμμώδους ακτής προς όφελος πολυτελούς μονάδας της περιοχής. Παράλληλα προτείνονταν η αλλαγή της γραμμής του αιγιαλού με άδηλο μεν αλλά προφανές κίνητρο να νομιμοποιηθούν εκτεταμένες αυθαιρεσίες που μεταξύ άλλων έχουν ιδιωτικοποιήσει τις ακτές αποκλείοντας παράνομα την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού σ’ αυτές. Το δίλημμα τέθηκε ωμά από τους πλειοψηφήσαντες συμβούλους: Μπορούμε να αρνηθούμε σε έναν μεγαλοεπενδυτή τουριστικό επιχειρηματία, που μας έκανε διάσημους σ’ όλο τον κόσμο μια τέτοια διευκόλυνση. Οι μειοψηφήσαντες αντιτείναμε, πως ένας όμορφος τόπος, ο οποίος έχει υποστεί τεράστια αναπτυξιακή πίεση χωρίς αντίστοιχο σχεδιασμό τα τελευταία χρόνια, δεν χρειάζεται να σκηνοθετεί επιπλέον θέλγητρα για να προσελκύσει τουρισμό, ούτε να παγιώνει γκέτο πολυτελείας με χαριστικές αποφάσεις στα όρια της νομιμότητας. Είναι δυνατή μια άλλη ανάπτυξη ώστε τους φυσικούς πόρους να τους χαίρονται όλοι, ντόπιοι και επισκέπτες και όπου ο πλούτος που θα προκύπτει εξ αυτών θα μπορεί να διαχέεται πιο ισορροπημένα και πιο δίκαια στην κοινωνία. Χρειάζεται επομένως να πει ΟΧΙ το ΝΣ σ’ αυτή τη μελέτη για να σηματοδοτήσει ακριβώς αυτή την άλλη ανάπτυξη που τόσο έχουμε ανάγκη.

4. Επίσκεψη στην Κύπρο στο πλαίσιο προγράμματος κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών.

Είπαμε βεβαίως ΝΑΙ στο πρόγραμμα, αλλά ζητήσαμε να επισκεφτούν την Κύπρο όχι μόνο νομαρχιακοί σύμβουλοι, αλλά και πολίτες του Λασιθίου που ασχολούνται ενεργά με το θέμα. Εξηγήσαμε πως έτσι η προσδοκώμενη εμπειρία από την επίσκεψη στην Kύπρο θα μπορούσε να αποβεί ωφελιμότερη για το Nομό μας. Μας απάντησαν ότι το πρόγραμμα δικαιολογεί έξοδα μόνο για νομαρχιακούς συμβούλους. Ήταν μια απάντηση στο πλαίσιο της κυρίαρχης γραφειοκρατικής διεκπεραιωτικής λογικής. Κι αν πράγματι είναι έτσι τι μάς εμποδίζει άραγε ως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να καλύψουμε τα έξοδα 1-2 συμπολιτών μας που αγωνίζονται μέσα από συλλόγους κατά της μάστιγας των εξαρτησιογόνων ουσιών;
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: