Συντάκτης: giorgos

Συνέδριο Διαμεσογειακής Επιτροπής, συμμετοχή της Περιφ. Κρήτης

Συνέδριο Διαμεσογειακής Επιτροπής, συμμετοχή της Περιφ. Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια της πολιτικής της εξωστρέφειας που υλοποιεί και των Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων της, συμμετείχε στο Συνέδριο της Διαμεσογειακής Επιτροπής (ΙMC)

Νοσοκομείο Σητείας

Είμαστε ακόμα ζωντανοί, αυτοτέλεια νοσοκομείων

Η οικονομική κρίση που στην περίπτωση της Ελλάδας  πήρε τη μορφή των μνημονίων δημιούργησε σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο Λασίθι και στη Σητεία ένα αμυντικό κίνημα υπεράσπισης κεκτημένων, υπηρεσιών,