Πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς για συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμορφωτικών συναντήσεων από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων  προσκαλεί εκπαιδευτικούς για την συμμετοχή  τους σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης με αντικείμενο τον οπτικοακουστικό και τον κινηματογραφικό γραμματισμό καθώς και την κινηματογραφική δημιουργία.

Δηλώσεις Συμμετοχής πατώντας το παρακάτω link:
https://forms.gle/wmtMCLYhMyCFAi4g9
             CFFedu 3Χ3

·       Επιμορφωτικές Συναντήσεις για εκπαιδευτικούς από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων
·       Αριθμός Συναντήσεων : 3
·       Ημερομηνίες : 13-15/1/2023, 17-19/2/2023, 17-19/3/2023
·       Τόπος Επιμόρφωσης : Πνευματικό Κέντρο Χανίων
·       Σε κάθε συνάντηση ένας κύκλος από 4 θεματικές επιμορφώσεις τριών ωρών
·       Διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων καθώς και εκπαιδευτές από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΑΚΤΟ
·       Αριθμός συμμετεχόντων: 30 [εφόσον οι αιτήσεις υπερβούν τις διαθέσιμες θέσεις θα γίνει κλήρωση ώστε στην τελική να υπάρχει η μέγιστη αντιπροσωπευτικότητα των σχολείων]
·       Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υπάρχει η υποχρέωση παραδοτέων και θα επιδιωχθεί η υλοποίηση δράσεων από τους συμμετέχοντες και στην τάξη με την υποστήριξη των εκπαιδευτών του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων
·       Βεβαίωση : Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και για όσους επιθυμούν και
               πιστοποιήσεις από τον οργανισμό ACTA του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
·       Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

·       Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι δράσεις του, του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων,  είναι πιστοποιημένα και υλοποιούνται με την αιγίδα και την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν σχετικής θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. [ ΥΠΕΠΘ 76636/ΓΔ4/22-06-2022]
·       Όλα τα προγράμματα στοχεύουν στην απόκτηση από τους συμμετέχοντες/ουσες δεξιοτήτων οπτικοακουστικού και κινηματογραφικού γραμματισμού, αλλά και τη μεταφορά της αποκτούμενης εμπειρίας και γνώσης στη σχολική τάξη με την εφαρμογή δραστηριοτήτων.
·        ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

 

14-15-16  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Παρασκευή  14/1
  5-9μμ
Σάββατο  15/1  
10-1πμ
Σάββατο 15/1  
 5-9μμ
Κυριακή 16/1  
10-1πμ
Εισαγωγή – Γνωριμία Ομάδας
 
Βασικός Κινηματογραφικός Γραμματισμός
 
 
 
Προφορική Ιστορία  Ι
 
 
 
Κινηματογράφος και Δημιουργική Γραφή  Ι
 
Μια σκηνή από μια ταινία
 
Δημιουργώντας ταινία με το κινητό μου
17-18-19   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Παρασκευή  17/2  
   5-9
Σάββατο 18/2 
  10-1
Σάββατο 18/2  
5-9
Κυριακή 18/2 
  10-1
 
Ανατροφοδότηση
 
Κινηματογράφος και Δημιουργική Γραφή  ΙΙ
 
Παιχνίδια ρόλων στην εκπαίδευση
Πολυτεχνείο Κρήτης
 
 
Προφορική Ιστορία  ΙΙ
 
podcast
 
 
Δημιουργώντας ταινία σε σχολικό περιβάλλον – Ντοκιμαντέρ +  Μυθοπλασία
17-18-19 ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
Παρασκευή  17/3  
   5-9
Σάββατο  18/3  
10-1
Σάββατο 18/3  
  5-9
Κυριακή 18/3 
  10-1
 
STOP MOTION
Η τέχνη της εμψύχωσης και ο ρόλος των υλικών
 
 
ΦωτοΙστορίες ή/και  Φωτογραφία και Δημιουργική Γραφή
 
 
 
Μουσική και Κινηματογράφος
 
 
 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ

Δηλώσεις Συμμετοχής πατώντας το παρακάτω link:https://forms.gle/wmtMCLYhMyCFAi4g9

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: