Γενική & εκλογική συνέλευση Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου, κ. Πάγκαλος Εμμανουήλ του Αντωνίου, η Γεν. Γραμματέας κυρ. Μαυρομάτη Ελένη του Νικολάου και τα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 13 του ισχύοντος καταστατικού, καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αγίου Νικολάου, οριστικά στις 02 Νοεμβριου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 4:00 μ.μ με οποιονδήποτε αριθμό μελών, με τα ακόλουθα θέματα:

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

2. Λογοδοσία και έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οικονομικός Απολογισμός 2022 και έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.

4. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2022 (01-01-2022 έως 02-11-2022).

5 .Έγκριση Διαχείρισης και Οικονομικού Απολογισμού 2022 (01-01-2022 έως 02-11 2022) και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

6. Ανοιχτή συζήτηση/ενημέρωση, τοποθετήσεις/προτάσεις μελών.

7. Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής (3 τακτικά 3 αναπληρωματικά ). Άρθρο 21 του Καταστατικού μας.

8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην κύρια Ομοσπονδία Ο.Ε.Σ.Κ (Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης) και δεύτερη Ομοσπονδία Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Ε.Λ (Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνιών & Εμπόρων Νομού Λασιθίου).

9. Τέλος Εργασιών – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων.

10. Κλείσιμο Συνέλευσης, τέλος εργασιών.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Τέλος, σας κοινοποιούμε τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά που θα λάβουν μέρος στις παραπάνω εκλογές .

•Αλέξης Εμμανουήλ του Βασίλη.

•Γιανναδάκης Γιώργος του Εμμανουήλ.

•Δετοράκης Μιχαήλ του Νικολάου.

•Μεταξαράκης Παναγιώτης του Γεωργίου.

•Πάγκαλος Εμμανουήλ του Αντωνίου.

•Πάγκαλος Εμμανουήλ του Ιωάννη.

•Παπαδάκης Οδυσσέας του Σταμάτη.

•Πρατσινάκη Όλγα του Αδάμ.

•Σγούρος Εμμανουήλ του Πέτρου.

•Σκουλικαράκης Εμμανουήλ του Ιωάννη.

•Τζώρτζης Εμμανουήλ του Γεωργίου.

•Τσαχιρίδης Χαράλαμπος του Αναστάση.

•Φαζός Ιωάννης του Εμμανουήλ.

•Χατζηδάκης Βασίλης του Γεωργίου.

•Χατζηδάκης Βαγγέλης του Χρήστου.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Εξελεγκτική Επιτροπή:

•Αρχαύλης Μάριος του Μίνωος.

•Παγκάλου Ειρήνη του Αντωνίου.

•Χλωμού Αναστασία του Κωνσταντίνου.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη!

Με Συναδελφικούς χαιρετισμούς

Το απερχόμενο Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΓΚΑΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Η Γεν. Γραμματέας

ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(20+) Εμπορικός Συλλογος Αγίου Νικολάου | Facebook

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos