Δράσεις της Διεύθυνσης Ύδρευσης, Άρδευσης & Αποχέτευσης Δήμου Ιεράπετρας
αντικαταστάσεις υδρομέτρων

Συνάντηση πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης, με τον αντιδήμαρχο Ύδρευσης- Άρδευσης- Αποχέτευσης, κ. Πέτρο Μαστοράκη, και τον διευθυντή της υπηρεσίας κ. Νίκο Σεκαδάκη προκειμένου να ενημερωθεί για τα έργα, τις εργασίες και τις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα από την Δ.Υ.Α.Α. στο Δήμο Ιεράπετρας.

Αναλυτικά πραγματοποιήθηκαν:

1. Επισκευές γεωτρήσεων και αντικατάσταση αντλητικών μηχανημάτων στις Κοινότητες της Ρίζας, των Γδοχίων, των Μαλλών και του Καβουσίου

2. Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων στα Κρεμαστά, στη Νέα Ανατολή, στις Μάλλες και στις Μουρνιές

3. Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης στην περιοχή του Πάνω Χωριού (600m) και των Μεσελέρων (3.500m)

Δράσεις της Διεύθυνσης Ύδρευσης, Άρδευσης & Αποχέτευσης Δήμου Ιεράπετρας
συντήρηση διυλιστηρίων

4. Τοποθέτηση νέου δικτύου άρδευσης στην περιοχή των Μεσελέρων (600m)

5. Επισκευή και συντήρηση δικτύου άρδευσης και τοποθέτηση νέου δικτύου ύδρευσης στην Κοινότητα του Χριστού

6. Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στην Κοινότητα του Χριστού(Σελάκανο-200m)

7. Υλοποίηση της 1ης και 2ης φάσης αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης και επέκτασής του στην περιοχή του Σελάκανου (μήκους 2.000m)

8. Επίβλεψη της υλοποίησης της πρώτης φάσης του έργου «Αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού υδραγωγείου Δήμου Ιεράπετρας από τις πηγές της Σαρακίνας»

9. Γενική επισκευή του κεντρικού διυλιστηρίου της Ιεράπετρας (περιοχή Περιστεράς) και συντήρηση των υπόλοιπων διυλιστηρίων της πόλης της Ιεράπετρας.

10. Χλωριώσεις δικτύων και δεξαμενών.

11. Αντικαταστάσεις παλαιών υδρομέτρων και τοποθέτηση νέων.

12. Εγκατάσταση τριών νέων αντλιών λυμάτων στα αντλιοστάσια του Βιολογικού στη Βαϊνιά, στο Άγιο Πνεύμα και στον Βιολογικό Καθαρισμό του Μύρτου.

13. Επισκευή αντλιών στο μηχανουργείο των κεντρικών εγκαταστάσεών μας.

14. Συντήρηση και επισκευή πρώτου και δεύτερου κλάδου εξάμμωσης στο Β.Κ. Κάτω Χωριού.

15. Κατασκευή φρεατίου παρακράτησης στερεών στο Β.Κ. Καβουσίου.

16. Συντήρηση σε εβδομαδιαία φάση των εγκαταστάσεων όλων των περιφερειακών Βιολογικών Καθαρισμών.

17. Συντήρηση κεντρικού αντλιοστασίου Ιεράπετρας.

18. Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης στα Κρεμαστά, στους Καλογέρους και στις κοινότητες Σταυροχωρίου, Σχινοκαψάλων, και Καλαμαύκας

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos