Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων της Ε.Σ.Ε.Ε.

Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA, ως αδειοδοτημένος πάροχος κατάρτισης, προσκαλεί ανέργους αποφοίτους τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ,  από την Περιφέρεια Κρήτης να δηλώσουν συμμετοχή στο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης  της Ε.Σ.Ε.Ε. με τίτλο:

«Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου»

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο πράξης που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενέργειες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης, Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας 250 ωρών και αφορά 6 διακριτές ειδικότητες του κλάδου της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου.

Ειδικότερα περιλαμβάνει:

– Έξι  (6) συνεδρίες συμβουλευτικής (διάρκειας 45’) εξ αποστάσεως ή διά ζώσης (οι 2 συνεδρίες θα υλοποιηθούν πριν ξεκινήσει η κατάρτιση και οι υπόλοιπες 4 έως τη λήξη της πρακτικής)

– 210 ώρες εξ αποστάσεως ή διά ζώσης εκπαίδευσης με τη μέθοδο σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης

– 40 ώρες πρακτικής άσκησης

– Εξετάσεις πιστοποίησης

– Εκπαιδευτικό επίδομα 1.250€

Οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι από την Περιφέρεια της Κρήτης μπορούν να επικοινωνούν με την ομάδα συμβούλων της IDEA στο τηλέφωνο: 2310 546816 και μέσω mail στο: esee-apko@ideakek.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή ενδιαφέροντος στο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων της Ε.Σ.Ε.Ε., μπορείτε να επισκέπτεστε τους παρακάτω συνδέσμους:

https://bit.ly/3ApTwlc

https://apko.esee.gr/

Για  τα Δελτία Τύπου της IDEA, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Δώρα Ψωμά στο email: dpsoma@ideakek.gr

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos