η Αικατερίνη Ρηνάκη στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου
Κατσαγκόλης, Ρηνάκη

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, επίσκεψη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Αικατερίνης Ρηνάκη στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ φιλικό κλίμα και η κα Ρηνάκη είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί εκτενώς από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Κατσαγκόλη Αθανάσιο, για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos