Κάλεσμα συμμετοχής στη δράση αναδιανομής φορητών υπολογιστών για τηλεκπαίδευση
παλαιότεροι φορητοί

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) ξεκινά την καταγραφή αναγκών για εθελοντική προσφορά, προκειμένου να συγκεντρωθούν φορητοί υπολογιστές που δεν χρησιμοποιούνται, να διαμορφωθούν με το κατάλληλο λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Linux, Libre Office, Firefox κλπ.) για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης και να διανεμηθούν σε μαθητές που δεν έχουν.

Σύμβουλος στην προσπάθεια αυτή είναι η έρευνα που έχει ξεκινήσει από τις 9/11 με πρωτοβουλία της ομάδας για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών(edu.ellak.gr). Το ερωτηματολόγιο της έρευνας απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και έχει ως στόχο να διαμορφωθεί μια εκτίμηση για τον αριθμό των μαθητών που δεν έχουν τα απαραίτητα μέσα (εξοπλισμό ή και πρόσβαση στο διαδίκτυο) για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Μέχρι στιγμής έχουν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο πάνω από 2.000 εκπαιδευτικοί. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου 20% των μαθητών (σε ένα δείγμα περίπου 60.000 μαθητών) δεν έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για να συμμετάσχουν στα μαθήματα που γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Συμπληρώνοντας τη φόρμα αυτή, εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας και μας δίνετε την άδεια να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την οργάνωση της δράσης στην περιοχή σας. Στόχος είναι να συνεργαστούμε με Δήμους, Πανεπιστήμια και όσους άλλους φορείς θέλουν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση αυτής της δράσης. Παράλληλα, η έρευνα για την πρόσβαση των μαθητών στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση συνεχίζεται με σκοπό τη συγκέντρωση ακόμα περισσότερων σχετικών δεδομένων. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν, μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο εδώ.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos