Κατάθεση απόψεων για την επιλογή σεναρίου για το ΣΒΑΚ Αγίου Νικολάου
ο δικτυακός τόπος του ΣΒΑΚ Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, αναπτύσσει το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Δηλαδή το στρατηγικό σχέδιο για την προώθηση του περπατήματος, του ποδηλάτου και της δημόσιας συγκοινωνίας με στόχο τη μείωση του κυκλοφοριακού, της ρύπανσης και του θορύβου καθώς και την ανάδειξη του δημόσιου χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος, σε συνεργασία με τον ανάδοχο, παρουσίασε την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου, δύο διαφορετικά σενάρια παρεμβάσεων για την πόλη του Αγίου Νικολάου.

Μπορείτε να δείτε όλες τις παρουσιάσεις εδώ :

http://bit.ly/svak-agn

Και στα δύο σενάρια, η προτεραιότητα, δίνεται στον πεζό, το ποδήλατο, τα μέσα κοινής χρήσης και την δημόσια συγκοινωνία. Η σημερινή ιεραρχία κυκλοφορίας αντιστρέφεται, αφήνοντας στην τελευταία θέση, το αυτοκίνητο, άρα περιορίζοντας την σημερινή απόλυτη ελευθερία σ΄ όλη την πόλη.

Προστατεύονται περιοχές, δίνονται κατευθύνσεις για νέα ιεράρχηση οδών, για κόμβους που χρειάζονται ανασχεδιασμό, προτείνονται πράσινες διαδρομές, δηλαδή δρόμοι στους οποίους θα πρέπει να γίνει ανάπλαση για να γίνουν πιο φιλικοί σε πεζούς και ποδηλάτες, προσδιορίζονται δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, περιοχές με ελεγχόμενη είσοδο οχημάτων και περιοχές για δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης οχημάτων και δικύκλων.

Κατάθεση απόψεων για την επιλογή σεναρίου για το ΣΒΑΚ Αγίου Νικολάου
ο δικτυακός τόπος του ΣΒΑΚ Αγίου Νικολάου

 Οι φορείς, καθώς και το σύνολο των ενδιαφερομένων πολιτών, καλούνται ν΄ αποστείλουν τις απόψεις τους σχετικά με την επιλογή σεναρίου, καθώς και σχετικές προτάσεις για άλλες παρεμβάσεις έως και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου, στο email elpidoforosalexis@gmail.com  ή τηλεφωνικά στο : 2841340140.

Μετά την επιλογή σεναρίου, ο ανάδοχος και η Ομάδα Εργασίας του Δήμου, θα προχωρήσουν σε αναλυτικές προτάσεις για την κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης, τις οδούς προς πεζοδρόμηση, τις διαδρομές ποδηλάτου, τις περιοχές ήπιας κυκλοφορίας, νέα μέτρα για έξυπνες εφαρμογές, ενίσχυση της συγκοινωνίας κ. α.

Οι τελικές προτάσεις θα βγουν εκ νέου σε διαβούλευση για την οριστική σύνταξη του ΣΒΑΚ.

Σημείωση :Στον παρακάτω σύνδεσμο,  μπορείτε να παρακολουθήσετε την Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Αγίου Νικολάου, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021.

Ο δικτυακός τόπος του ΣΒΑΚ Αγίου Νικολάου

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos