Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός λιμένα Αγίου Νικολάου
τρισδιάστατη απεικόνιση του κτιρίου

Η δημιουργία της κτιριακής υποδομής του Κεντρικού Επιβατικού Σταθμού Λιμένα Αγίου Νικολάου – μιας σημαντικής εγκατάστασης που θα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στη χερσαία ζώνη λιμένα και στην πόλη, τόσο για την υποδοχή και την άρτια εξυπηρέτηση επιβατών και επισκεπτών, όσο και για τη φιλοξενία των απαιτούμενων χώρων και εγκαταστάσεων της σωστής διοικητικής και υπηρεσιακής υποστήριξης του Λιμένα, συζητήθηκε κατά την διάρκεια σύσκεψης …..

…. που πραγματοποιήθηκε σήμερα (11/3) στον Δήμο μετά από πρόσκληση του Δημάρχου κ. Αντώνη Ζερβού, παρουσία του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργου Λουκάκη, της προϊσταμένης της Δ/νσης Μελετών & Προγραμματισμού του Δήμου κ. Μαρίας Πρατσινάκη, του Μελετητή που έχει αναλάβει την επικαιροποιημένη μελέτη για τον επιβατικό σταθμό κ. Οδυσσέα Σγουρού και του Πολιτικού Μηχανικού κ. Μάριου Σγουρού.

Κατά την διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν από τον μελετητή οι προτάσεις του για την αναμόρφωση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα.

Σε δήλωση του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Αντώνης Ζερβός, αναφερόμενος στην ανασύνταξη του φακέλου, τόνισε ότι θα γίνουν αναπροσαρμογές σε επίπεδο αρχιτεκτονικού σχεδίου, δεδομένων των αλλαγών που υπάρχουν στην νομοθεσία, αλλά και πρόσθετων δεσμεύσεων.

Το παραδοτέο υλικό του φακέλου από τον μελετητή, θα υποβληθεί στο Λιμενικό Ταμείο, το οποίο θα πρέπει να λάβει γνώση και ακολούθως στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , ώστε να προχωρήσει η οριστική μελέτη.

Ο κ. Ζερβός, γνωστοποίησε επίσης ότι η παραπάνω εκπονηθείσα εργασία (ανασύνταξη φακέλου) θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ επεσήμανε ότι ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γ. Λουκάκης, κατά την σύσκεψη ,κατέθεσε τους προβληματισμούς του, αναφορικά με την λειτουργία του Λιμανιού λόγω της συνθήκης Schengen , αλλά και της δρομολόγησης πλοίου που συνδέει τον Άγιο Νικόλαο με τις Κυκλάδες, για να ληφθούν υπόψη, στο σχεδιασμό και την εκτέλεση του έργου, το οποίο – όπως ανέφερε – θα αποτελέσει “κόσμημα” για την πόλη του Αγίου Νικολάου.

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ [ΚΕΣ] ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ο λιμένας της πόλης του Αγίου Νικολάου, της πρωτεύουσας του Νομού Λασιθίου, αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη και αρτιότερη λιμενική πύλη εισόδου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και κατά τα τελευταία 70 χρόνια, έχει διαδραματίσει ουσιαστικό και ενεργό ρόλο στη διακίνηση επιβατών και επισκεπτών εξυπηρετώντας την οικονομία του τόπου και της περιοχής και ιδιαίτερα τη διαρκώς αυξανόμενη και ποιοτική τουριστική δραστηριότητα της περιοχής του Αγίου Νικολάου και της Ανατολικής Κρήτης, που αποτελεί στρατηγικό τομέα της τοπικής και της περιφερειακής ανάπτυξης ζωτικής σημασίας.

Το 2007, εκπονήθηκε από τον αρχιτέκτονα κ. Οδυσσέα Σγουρό,  προκαταρτική μελέτη για τη δημιουργία του Κεντρικού Επιβατικού Σταθμού (Schengen), στη χερσαία ζώνη λιμένα του Αγίου Νικολάου, για την υποδοχή επιβατών προερχόμενων από χώρες τόσο εντός όσο και εκτός ζώνης Schengen, όπως όριζε η σχετική απόφαση. Η συνθετική προσέγγιση της πρότασης και η διαμόρφωση των ζωνών του λιμένα έγινε σε επίπεδο προκαταρκτικής αρχιτεκτονικής επεξεργασίας των εγκαταστάσεων και επιχείρησε να ενσωματώσει στον σχεδιασμό τόσο τις ισχύουσες -τότε- προβλέψεις για τη χωροταξική οργάνωση του λιμένα του Αγίου Νικολάου, όσο και τις λειτουργικές και οργανωτικές προτεραιότητες και κατευθύνσεις που καθόριζαν οι όροι και οι προδιαγραφές της ζώνης Schengen. Παράλληλα, βασίστηκε στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της περιόδου για όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ειδικές διατάξεις που ίσχυαν σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις.

Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός λιμένα Αγίου Νικολάου
από τη σύσκεψη

ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ 2007

Κατά την περίοδο 2007-2022, δηλαδή στα 15 χρόνια που μεσολάβησαν από την εκπόνηση της αρχικής προκαταρτικής πρότασης για τον Κεντρικό Επιβατικό Σταθμό του Λιμένα Αγίου Νικολάου, επήλθαν σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας του λιμένα της πόλης, όσο και στο πεδίο της εξέλιξης, της διαφοροποίησης και της αλλαγής των θεσμικών πλαισίων, των κανονιστικών διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν σχέση με την παραγωγή κοινωφελών υποδομών και εγκαταστάσεων και κτιρίων δημόσιας σημασίας στις χερσαίες ζώνες λιμένων.

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (2022)

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου Κρήτης, μέσω του πολιτικού και τεχνικού του προγραμματισμού, έχει στενή συνεργασία τα τελευταία χρόνια με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που είναι αρμόδιο για τα σχετικά θέματα και προωθεί τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών λιμενικών εγκαταστάσεων , απαραίτητων για την υποστήριξη και την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του δυναμικού Τουριστικού τομέα της περιοχής και ιδιαίτερα του διαρκώς αναπτυσσόμενου τομέα της κρουαζιέρας. Αξιοποιώντας σήμερα, την υπάρχουσα προκαταρτική προσέγγιση προχωρεί στην ανασύνταξη, την επικαιροποίηση και την ολοκλήρωση των προτάσεών της, για να εντάξει στον προγραμματισμό του τη δημιουργία της κτιριακής υποδομής του Κεντρικού Επιβατικού Σταθμού του λιμένα Αγίου Νικολάου, μιας σημαντικής εγκατάστασης που θα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στη χερσαία ζώνη λιμένα και στην πόλη, τόσο για την υποδοχή και την άρτια εξυπηρέτηση των επιβατών και των επισκεπτών της περιοχής, όσο και για τη φιλοξενία των απαιτούμενων χώρων και εγκαταστάσεων της σωστής διοικητικής και υπηρεσιακής υποστήριξης του Λιμένα. Η τελική πρόταση εφαρμογής θα περιλαμβάνει εκτός από τον νέο Κεντρικό Λιμενικό Σταθμό (ΚΕΣ) της ζώνης Schengen, την πλήρη αξιοποίηση και την αναμόρφωση των υφιστάμενων σημερινών κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα τρόπο με τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις πιο σύγχρονες ποιοτικές απαιτήσεις. Σκοπός της συνολικής αυτής επεξεργασίας είναι να στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες και οι βοηθητικές και συνοδευτικές χρήσεις για τη σύγχρονη και ολοκληρωμένη λειτουργία αυτής της σημαντικής δραστηριότητας , με παράλληλες προβλέψεις για τη δημιουργία όλων των υποδομών που θα απαιτηθούν μελλοντικά για την άρτια και πλήρη οργάνωση του Λιμένα του Αγίου Νικολάου.

από τον Δήμο Αγίου Νικολάου

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos