Κολοκύθα: ούτε να το σκέφτεστε!
Κολοκύθα από δορυφόρου

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) ήρθε για αυτοψία στην Κολοκύθα. Και αυθόρμητα έρχεται το ερώτημα γιατί τώρα και γιατί στην συγκεκριμένη περιοχή που προστατεύεται ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλους και είναι χαρακτηρισμένη ως Α Αρχαιολογική ζώνη από το 1976.

Είναι γνωστό ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ( ΚΑΣ) διενεργεί αυτοψίες για θέματα που παραπέμπονται σε αυτό από τον Υπουργό Πολιτισμού που του υποβάλλει φακέλους υποθέσεων και κατόπιν αυτού το Συμβούλιο κάνει την αυτοψία. ώστε να γνωμοδοτήσει στον Υπουργό για θέματα που αφορούν στην προστασία αρχαίων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων. όπως, κηρύξεις, οριοθετήσεις, αναοριοθετήσεις και καθορισμούς Ζωνών Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων.

Έρχεται λοιπόν το ΚΑΣ Να επανεξετάσει τι ;

Την δυνατότητα δόμησης σε προστατευόμενη περιοχή χαρακτηρισμένη “Α Αρχαιολογική ζώνη και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους”;

Προς όφελος ποιου;

Σύμφωνα με το δημοσίευμα αφορά υπόθεση που ξεκίνησε το 1973- 1974 όταν γνωστός επιχειρηματίας αγόρασε έκταση 120 στρεμμάτων πριν την κήρυξη της περιοχής σε αρχαιολογική ζώνη, ο οποίος έχει αποζημιωθεί από το Ελληνικό Δημόσιο μετά από προσφυγή του.

Με ποια λογική λοιπόν, ποια συμφέροντα και ποιες δεσμεύσεις υπαγορεύουν την επανεξέταση χαρακτηρισμού, όταν καταβάλλεται προσπάθεια η Σπιναλόγκα να ενταχθεί στα παγκόσμια μνημεία της ΟΥΝΕΣΚΟ και μια τέτοια απόφαση θα ήταν μείον στην προσπάθεια αυτή, εκτός και αν εγκαταλείπεται προς χάρη “της αξιοποίησης” .

Το Σεπτέμβριο 2010 τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, ή Σύμβαση της Φλωρεντίας, η πρώτη Διεθνής Σύμβαση για το Τοπίο που αναγνωρίζεται ως “σημαντικός παράγων της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές, στην ύπαιθρο, σε περιοχές υψηλής ποιότητας ή υποβαθμισμένες, αλλά και ως «σημείο-κλειδί για την ατομική και κοινωνική ευημερία» και επισημαίνεται ότι τα κράτη μέλη οφείλουν “να προωθήσουν κατάλληλες πολιτικές, να υιοθετήσουν και εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα, όπως και να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας «σχετικά με την αξία των τοπίων, το ρόλο τους και τις μεταβολές σε αυτά». Αυτές οι αρχές έχουν ενσωματωθεί και στο νέο Χωροταξικό Σχέδιο της Κρήτης.

Τυχόν ανάκληση των αποφάσεων προστασίας θα πλήξει βάναυσα το τοπίο και θα ανοίξει τον δρόμο για ένα ακόμα περιβαλλοντικό έγκλημα.

Η Κολοκύθα είναι τόπος Ιδιαιτέρου φυσικού κάλους και όχι ιδιαιτέρων οικονομικών συμφερόντων.

ΣΥΡΙΖΑ Αγίου Νικολάου

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos