Κουνενάκης για σύνταξη του Φακέλου για την ένταξη της Σπιναλόγκας στον κατάλογο της UNESCO
Σπιναλόγκα λίγο πριν βραδιάσει

(Μετά την αρνητική εξέλιξη στην ένταξη του Νησιού στο κατάλογο, δημοσιεύουμε την ανακοίνωση που είχαμε δώσει το 2017. Ελπίζω να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις για τη συνέχεια της προσπάθειας.)

Είχαμε σημειώσει τα παρακάτω:

Από το Δημοσίευμα του κ Οδ. Σγουρού, μέλους της Επιτροπής Σύνταξης του φακέλου για τη Σπιναλόγκα προκύπτουν τα παρακάτω:

 1. Η Σύνταξη του φακέλου από το ΤΕΕ έγινε με χρηματοδότηση της Περιφέρειας
 2. Υπήρξε Συνεργασία και διαβούλευση με φορείς.
 3. Η παράδοση του φακέλου στην Περιφέρεια ,στο Υπουργείο και  το Δήμο έγινε το 2012
 4. Το σχέδιο κινήθηκε με βάση τις κατευθυντήριες αρχές της UNESCO.
 5. Η πρόταση αφορούσε τόσο τη νησίδα όσο και τον ευρύτερο χώρο σύμφωνα με τις αρχές του Οργανισμού.
 6. Η Σπιναλόγκα εντάχθηκε στη σχετική λίστα (tentative list)  και ήταν μία από τις 15  εγγραφές της χώρας.

Τα παραπάνω είναι γνωστά μέχρι σήμερα. Παρατίθενται όμως και τα κατωτέρω:

 1. Μονομερώς ο Δήμος Αγίου Νικολάου το 2016 ανέθεσε  την εκπόνηση του οριστικού φακέλου σε ομάδα που επέλεξε ο Δήμος.
 2. Αγνοήθηκε η Περιφέρεια που είχε την ευθύνη στην πρώτη φάση
 3. Αγνοήθηκε η πρώτη Ομάδα και το ΤΕΕ που συνέταξε το φάκελο και δεν κατάλαβε κανείς γιατί.
 4. Αποκόπτεται η νησίδα από το ευρύτερο περιβάλλον που είναι κρίσιμο στοιχείο για τη στήριξη της πρότασης .
 5. Το σχέδιο μπορεί να υποστεί προσαρμογές και να ολοκληρωθεί από την ομάδα που συνέταξε το σχέδιο σε συνεργασία με το Υπουργείο την Περιφέρεια και το Δήμο
 6. Ζητεί την ανάληψη ευθύνης από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να αναλάβουν τις ευθύνες τους και τον κεντρικό ρόλο στη διεκπεραίωση αυτής της προσπάθειας που είναι εθνικού επιπέδου.
 7. Θεωρείται θεσμικό ατόπημα η διαχείριση του θέματος από τη Δημοτική  Αρχή σε αντίθεση με ότι συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Σημειώνουμε επίσης, όπως είχαμε ξανά τονίσει :

 1. Δεν υπάρχει καν μια προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο στην ευθύνη του οποίου υπάγεται η Σπιναλόγκα.
 2. Δεν υπάρχει επιτροπή παρακολούθησης όπως γίνεται σε όλες τις συμβάσεις. Ποιος καθορίζει και ελέγχει το πλαίσιο, τους στόχους, το σχέδιο;
 3. Δεν υπήρξε καμιά επαφή, συνεργασία και διαβούλευση με  κανένα όργανο και φορέα.

Από τα παραπάνω προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης του θέματος, τη νομιμότητα των πράξεων , τη συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, με την Περιφέρεια Κρήτης, το ΤΕΕ καθώς βεβαίως και για την επίτευξη του στόχου για ένταξη του μνημείου στον κατάλογο της UNESCO.

Άγιος Νικόλαος 8 Φεβρουαρίου 2017

Για το Σύγχρονο Δήμο

Δημήτρης Κουνενάκης

Πρώην Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos