Μη πόσιμο το νερό στο Ίστρον
το νερό άρδευσης έχει μπει στο κύκλωμα ύδρευσης

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου, τα αποτελέσματα των ελέγχων ποιότητας νερού στην περιοχή Ίστρον Καλού Χωριού, που ακολούθησαν παράπονα καταναλωτών, υποδεικνύουν την εισροή στο δίκτυο ύδρευσης, νερού από το δίκτυο άρδευσης (ΤΟΕΒ) της περιοχής το οποίο δεν είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και δεν ελέγχεται.

Το πρόβλημα αυτό προκύπτει πιθανότατα από την σύνδεση κάποιου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (μετά τον υδρομετρητή) με εσωτερικό δίκτυο άρδευσης. Η υψηλότερη πίεση του δικτύου άρδευσης έχει ως αποτέλεσμα την «επιστροφή» αρδευτικού νερού στο δίκτυο ύδρευσης.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., ξεκίνησε άμεσα εντατικό έλεγχο του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή, ώστε να εντοπισθεί το σημείο στο οποίο δημιουργείται το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν, ενώ ταυτόχρονα προχώρησε (σε συνεργασία με τον ΤΟΕΒ Καλού Χωρίου) στην χλωρίωση του αρδευτικού δικτύου.

Σε κάθε περίπτωση και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης θα πρέπει να αποφεύγεται η ανθρώπινη κατανάλωση και κυρίως η πόση του νερού του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Ίστρον.

Οι καταναλωτές που κάνουν χρήση και των δύο δικτύων, ύδρευσης και άρδευσης, πρέπει άμεσα να προβούν σε έλεγχο των εσωτερικών δικτύων τους ώστε να βεβαιωθούν ότι δεν συνδέονται μεταξύ τους με κανέναν τρόπο. Αν συνδέονται θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να διακοπεί η σύνδεση άμεσα. Η σύνδεση μεταξύ των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρό υγειονομικό πρόβλημα και είναι παράνομη κι ως παράνομη θα αντιμετωπισθεί με επιβολή σημαντικού προστίμου.

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Δ / Ν Τ Η Σ
Τ Η Σ Δ . Ε . Υ . Α . Α . Ν .

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos