Ο διοικητής του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου έδωσε εντολή να μην εφαρμόζεται η Υπ.Απόφαση για το καθηκοντολόγιο των ΔΕ νοσηλευτών
εργαστηριακές εξετάσεις

Στις 8/8/22 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022 – ΦΕΚ 4209/Β/8-8-2022 “Καθηκοντολόγιο Βοηθών Νοσηλευτών-τριών Νοσοκομείων” η οποία δεν περιλαμβάνει μια σειρά από νοσηλευτικές πράξεις που οι νοσηλευτές ΔΕ διδάσκονται στη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση και καθημερινά υποχρεώνονται από τις διοικήσεις των Νοσοκομείων να εκτελούν στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ σε όλη τη

χώρα (χορήγηση φαρμάκων, φλεβοκέντηση, λήψη αίματος, διενέργεια Ηλεκτροκαρδιογραφήματος, εργαλειοδοσία και κίνηση στο χειρουργείο κ.α.).

Ως ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου Κρήτης  αποστείλαμε στις 11/8/22  στην αναπληρώτρια υπουργό Υγείας κα Γκάγκα επιστολή στην οποία επισημαίναμε ότι η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση είναι άστοχη, άδικη αλλά και ανεφάρμοστη, αφού στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας και στο δικό μας, δεν υπάρχει αριθμός νοσηλευτών         ΤΕ και ΠΕ ικανός να καλύψει όλες τις βάρδιες και όλα τα καθήκοντα νοσηλείας που μέχρι τώρα εκτελούσαν οι νοσηλευτές ΔΕ. Αναφέραμε μάλιστα ότι αν μέχρι τέλος Αυγούστου δεν τροποποιηθεί η Υπ. Απόφαση θα καλέσουμε τα μέλη μας νοσηλευτές ΔΕ να την εφαρμόσουν για να φανεί η αστοχία της .

Η κα Γκάγκα χωρίς να συναντηθεί με εκπροσώπους σωματείων εργαζομένων νοσοκομείων, συναντήθηκε με εκπροσώπους συλλόγων νοσηλευτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έδωσε μια αόριστη υπόσχεση για μελλοντική πιθανότητα τροποποίησης της υπ. Απόφασης για το καθηκοντολόγιο των ΔΕ νοσηλευτών, χωρίς καμία χρονική δέσμευση και χωρίς καμιά δέσμευση ότι θα ικανοποιήσει κάποια από τα υπόλοιπα αιτήματα για τους νοσηλευτές ΔΕ (διέξοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οικονομική αναβάθμιση, υιοθέτηση του επαγγελματικού όρου «ΔΕ νοσηλευτής»)/

Κατόπιν αυτών,  την Τετάρτη 7/9/22 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ με τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες νοσηλευτές-τριες ΔΕ που υπηρετούν στο ΓΝΑΝ και είναι μέλη του συλλόγου μας και συμφωνήθηκε ότι από τη Δευτέρα 12/9/22 θα εφαρμόζουν την Υπουργική Απόφαση για το καθηκοντολόγιο των “βοηθών νοσηλευτών” και θα εκτελούν μόνο τις νοσηλευτικές πράξεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Την Παρασκευή 7/9/22 ο διοικητής των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου Εμμ. Ανδρεαδάκης εξέδωσε έγγραφο στο οποίο αναφέρει τα παρακάτω: «Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργία του ΓΝΑΝ εντέλλεσθε να εφαρμόζετε την ως άνω υπουργική απόφαση όπου είναι δυνατόν βάση της στελέχωσης του εκάστοτε τμήματος της Ν.Υ, όπου δεν η στελέχωση δεν επιτρέπει την εφαρμογή της εντέλλεσθε να συνεχιστεί η κατάρτιση του προγράμματος εργασίας και η εκτέλεση νοσηλευτικών καθηκόντων  όπως γινόταν μέχρι σήμερα από το σύνολο των ΔΕ νοσηλευτών του νοσοκομείου, δεδομένου ότι αναγνωρίζεται η γνώση και η εμπειρία των υπηρετούντων βοηθών νοσηλευτών ΔΕ στα πλαίσια της πλήρους νοσηλευτικής φροντίδας

Το συγκεκριμένο έγγραφο του διοικητή , περιέχει μια ξεκάθαρη αντίφαση αφού στο πρώτο μέρος  αναφέρεται σε μερική εφαρμογή της υπουργικής απόφασης σε όποια τμήματα υπάρχει δυνατότητα, ενώ στο δεύτερο μέρος εντέλλει το σύνολο των ΔΕ νοσηλευτών του Νοσοκομείου να συνεχίσουν την εκτέλεση των νοσηλευτικών καθηκόντων όπως γινόταν μέχρι σήμερα, δηλαδή να μην εφαρμόζουν την υπουργική απόφαση για το καθηκοντολόγιο των ΔΕ νοσηλευτών, εντολή η οποία είναι προδήλως παράνομη.

Το συγκεκριμένο έγγραφο  με το «εντέλλεσθε» μη εφαρμογής του καθηκοντολογίου αποτελεί την πιο ξεκάθαρη απόδειξη ότι η Υπουργική Απόφαση της κυρίας Γκάγκα δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας και πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει τα καθήκοντα που οι ΔΕ νοσηλευτές έχουν διδαχθεί και εκτελούν εδώ και δεκαετίες (χορήγηση φαρμάκων, φλεβοκέντηση, αιμοληψία, εργαλειοδοσία και κίνηση στο χειρουργείο, συμμετοχή στη διαδικασία αιμοκάθαρσης κα).

Όσον αφορά στην εφαρμογή της υπουργικής απόφασης ή του εγγράφου με το προδήλως παράνομο «εντέλλεσθε» του διοικητή στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου, εν αναμονή γνωμοδοτικού σημειώματος από δικηγόρο του συλλόγου σχετικά με το θέμα,  το ΔΣ του συλλόγου καλεί τους ΔΕ νοσηλευτές –τριες μέλη του, να μην προχωρήσουν από τη Δευτέρα 12/9 στην εφαρμογή του καθηκοντολογίου, αλλά να συμμετέχουν την Τετάρτη 14/9 στις 13.00 σε νέα συνάντηση για τον επανακαθορισμό της στάσης των μελών του συλλόγου, αφού ληφθεί υπόψιν σχετικό γνωμοδοτικό σημείωμα.

Ως ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου Κρήτης καλούμε την αναπληρώτρια υπουργό υγείας κα. Μ. Γκάγκα να προχωρήσει άμεσα σε τροποποίηση της συγκεκριμένης υπουργική απόφασης  ώστε να

περιλαμβάνονται οι νοσηλευτικές πράξεις που διδιάσκονται στη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών στους νοσηλευτές ΔΕ  και οι οποίες εκτελούνται καθημερινά από χιλιάδες νοσηλευτές ΔΕ στο σύστημα υγείας (χορήγηση φαρμάκων, φλεβοκέντηση, λήψη αίματος, διενέργεια Ηλεκτροκαρδιογραφήματος, εργαλειοδοσία και κίνηση στο χειρουργείο,

κ.α.).

Ζητούμε επίσης να αναγνωριστεί  έμπρακτα η  προσφορά των νοσηλευτών

ΔΕ στο ΕΣΥ τόσο πριν όσο και κατα τη διάρκεια της πανδημίας και να γίνουν σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία στα παρακάτω:

-Καθιέρωση Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού με εσωτερικό διαχωρισμό ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (τριτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

– Καθιέρωση του επαγγελματικού τίτλου του ΔΕ Νοσηλευτή αντί του αδόκιμου τίτλου Βοηθός Νοσηλευτής που δεν ανταποκρίνεται ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην εργασία των συναδέλφων

νοσηλευτών ΔΕ.

-Τροποποίηση και εκσυγχρονισμό του ΠΔ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΔΕ Νοσηλευτών ώστε να ανταποκρίνεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις εκτελούμενες νοσηλευτικές πράξεις.

-Μισθολογική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών με ταχύτερη προώθηση στα μισθολογικά κλιμάκια.

-Εκπαιδευτική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών-τριων με πολυετή προϋπηρεσία, με δυνατότητα διεξόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ειδική διαδικασία χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos