Ο κλάδος των Λογιστών - φοροτεχνικών έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια και όσες αντοχές υπήρχαν

Κλείνει ένας χρόνος υγειονομικής κρίσης, με καταιγισμό μέτρων διαχείρισης όπου ο κλάδος των λογιστών, σήκωσε και σηκώνει το βαρύ φορτίο στήριξης των επιχειρήσεων, των εργαζομένων , των ανέργων. Τα λογιστικά γραφεία δεν σταμάτησαν κυριολεκτικά ούτε λεπτό. Έπαιξαν και παίζουν καταλυτικό ρόλο στην εφαρμογή των εκτάκτων και μη μέτρων μέσα από όλες τις δυσχέρειες και τις δυσκολίες, χωρίς υγειονομική κάλυψη με πλαίσιο λειτουργίας και οδηγίες από τη διοίκηση.

Το έργο μας πλήττεται από τις αλλεπάλληλες και αμφιλεγόμενες αποφάσεις, τις παράλογες απαιτήσεις του εκάστοτε υπουργείου και τις ασφυκτικές προθεσμίες που αλλεπάλληλα διαδέχονται η μια την άλλη.

Οι λογιστές σήμερα είναι και Δ.Ο.Υ. και ΚΕΠ και ΕΦΚΑ και ότι άλλο σκεφτεί το κάθε υπουργείο, μετακυλώντας τις δικές του υποχρεώσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες ή και μισθωτούς.

Πολύ περισσότερο σε συνθήκες πανδημίας, έχοντας κλειστό το δημόσιο, έχουν φορτώσει τα πάντα στους λογιστές. Υποχρεώσεις τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες κλπ.

Και μόνο επιγραμματικά να αναφερθούν οι υποχρεώσεις γράφεται βιβλίο.

Στην ουσία μειώνεται το κόστος λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού, αλλά ιδιωτικοποιείται η γραφειοκρατία, μεταβιβάζοντας την σε λογιστές – φοροτέχνες,

τους οποίους προσπαθούν να μετατρέψουν σε γρανάζι για την εφαρμογή της σκληρής δημοσιονομικής πολιτικής. Την ίδια ώρα δίνουν ένα εύρος αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών σε μεγάλες εταιρείες, ελεγκτικές και λογιστικές, εξασφαλίζοντας τους ένα σίγουρο πεδίο κερδοφορίας με τις πλάτες του κράτους.

Μέχρι σήμερα, η εφαρμογή της τεχνολογίας, των ηλεκτρονικών πλατφορμών, των ηλεκτρονικών διαδικασιών, η ψηφιοποίηση της οικονομίας, αντί να διευκολύνουν, έκαναν το βίο αβίωτο στους λογιστές.

Και το πρόβλημα προφανώς δεν είναι η ψηφιοποίηση και η νέα τεχνολογία, αλλά οι στόχοι που εξυπηρετεί η χρήση τους .

Και ενώ η επιδημιολογική κρίση είναι σε εξέλιξη με μεγάλη αγωνία για την επιβίωση των επιχειρήσεων η κυβέρνηση επιμένει στην άμεση εφαρμογή του συστήματος των ηλεκτρονικών βιβλίων του περίφημου Mydata, με τη πίεση ισχυρών επιχειρηματικών συμφερόντων των κλάδων λογισμικού και ψηφιακής τεχνολογίας που αντιλαμβάνονται τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό ως ευκαιρία πλουτισμού εις βάρος των λογιστηρίων και των επιχειρήσεων.

Ούτε η ΑΑΔΕ δεν είναι έτοιμη και έχουν πετάξει το μπαλάκι στα συνήθη υποζύγια.

Οι επιπτώσεις στο λογιστικό επάγγελμα (είτε στον τομέα των ελευθέρων επαγγελματιών –  αυτοαπασχολουμένων ,είτε μισθωτών) θα είναι κατακλυσμιαίες.

Με την προωθούμενη από την Α.Α.Δ.Ε και το Υ.Ο εφαρμογή MyData από 1/7/2021, μετά την παράταση που εκ των πραγμάτων δόθηκε, ο κλάδος καλείται να επωμιστεί μια σειρά υποχρεώσεων και εργασιών που στην παρούσα φάση της πανδημίας είναι αδύνατον να διεκπεραιωθούν.

Με τον τρόπο που πάει να γίνει (πλήρης αυτοματοποίηση και σύνδεση με όλα τα φορολογικά έντυπα) είναι εμφανώς απραγματοποίητο. Καμία εταιρεία δεν είναι έτοιμη να υποστηρίξει πλήρως τις επιχειρήσεις. Είναι τέτοιος ο όγκος της προετοιμασίας που πρέπει να γίνει, που οι ίδιες οι εταιρείες λογισμικού φορτώνουν μεγάλο όγκο δουλειάς στους λογιστές (συμπλήρωση κωδικών εντύπων σε όλους τους λογαριασμούς- αλλαγή τρόπου καταχώρησης παραστατικών κ.λπ.).

Παρά τη κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία, ο κίνδυνος να μην υπάρξει ανάλογη ανταμοιβή των υπηρεσιών από τους εντολείς – πελάτες μας είναι υπαρκτός, την στιγμή που η Οικονομία βιώνει τις βαρύτατες συνέπειες από την κρίση της πανδημίας που έχει οδηγήσει το σύνολο των επιχειρήσεων στα όρια τους.

Πέραν τούτου τα κόστη εναρμόνισης στις απαιτήσεις της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που καλείται να καταβάλλει ο κλάδος είναι μεγάλα μιας και αφορούν αγορά, είτε ανανέωση εξοπλισμού software και ενίοτε hardware . Ομοίως και η τεχνική προσαρμογή των λογιστικών γραφείων στις διατάξεις του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων (GDPR) θα οδηγήσει σε μεγάλες οικονομικές επιβαρύνσεις .

Η ανάγκη αυτή θα προκύψει από την ίδια την λειτουργία του MyData που απαιτεί την διαβίβαση από τους Λ-Φ κρίσιμων οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων και μάλιστα σε μια πλατφόρμα που θα βρίσκεται εκτός Ελλάδος και δεν θα υπάρχει κανένας έλεγχος και καμία ρυθμιστική εποπτεία από τα αρμόδια κρατικά όργανα με τον άμεσο κίνδυνο τα δεδομένα αυτά να τύχουν εμπορικής εκμετάλλευσης.

Το μεγάλο κενό στην πληροφόρηση του κλάδου θα καλυφθεί από τα σεμινάρια τα οποία θα είναι ένα επιπλέον έξοδο στην παρούσα δύσκολη κατάσταση για τους Λ-Φ.

Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον πρέπει να επισημάνουμε με έκδηλη ανησυχία την απαράδεκτη πριμοδότηση εκ μέρους της Α.Α.Δ.Ε και του Υ.Ο. των εταιρειών Παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης που σε συνδυασμό με τις μονοπωλιακές τάσεις που αρχίζουν να επικρατούν στην αγορά των εταιρειών πληροφορικής που υποστηρίζουν τα λογιστικά γραφεία, ενέχουν τον υπαρκτό κίνδυνο δημιουργίας εταιρικών σχημάτων αυτών των επιχειρήσεων που θα παρέχουν και λογιστικές υπηρεσίες στερώντας τεράστια ύλη από την αγορά για τους αυτοαπασχολούμενους λογιστές και τα μικρά λογιστικά γραφεία.

Τέτοια γεγονότα καταδεικνύουν τον ύποπτο ρόλο που διαδραματίζουν οι εταιρείες πληροφορικής που στην προσπάθεια τους να αποσβέσουν γρήγορα την επένδυση που έχουν κάνει στα προϊόντα διαβίβασης στην πλατφόρμα του MyData δεν εξετάζουν σε τι βάσανο θέτουν τις επιχειρήσεις και τους Λογιστές που τις εξυπηρετούν.

Όσον αφορά την παρούσα συγκυρία είναι απαραίτητο να γίνει η διαπίστωση ότι η ΑΑΔΕ σε καμία περίπτωση δεν είναι έτοιμη να εφαρμόσει τα ηλεκτρονικά βιβλία γιατί παρουσιάζονται τεράστια προβλήματα ιδιαίτερα στην διαβίβαση μη αντικριζόμενων παραστατικών.

Μια σειρά από παραστατικά είναι αδύνατον να διαβιβαστούν και άλλα απαιτούν πρόσθετες εργασίες.

Ως εκ τούτου η εμμονή για εφαρμογή από 1 Ιουλίου 2021 δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν (λόγω της πανδημίας και την οικονομική καταβαράθρωσης του συνόλου των επιχειρήσεων) είναι παντελώς ακατανόητη.

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις είναι απαραίτητο να υπάρξει επ’ αόριστoν αναβολή της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων έως ότου ξεπεραστεί η πανδημία και υπάρξει ανάταξη της οικονομίας.

Παράλληλα πρέπει να καταστεί σαφές προς κάθε πλευρά ότι ο κλάδος δεν θα συναινέσει και δεν θα παίξει τον ρόλο της Ιφιγένειας για να ευοδωθεί η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Έτσι λοιπόν , σε συνθήκες πανδημίας θέλουν να επιβάλλουν μια εφαρμογή που δεν εφαρμόζεται πουθενά στον κόσμο, ακόμα και σε χώρες με πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών.

Το ελάχιστο που πρέπει να απαιτήσουμε σήμερα είναι:

  1. Αναστολή εφαρμογής των MyData. Πιλοτική εφαρμογή μετά το πέρας της πανδημίας και μόνο για τα έσοδα. Απλοποίηση της διαδικασίας για τις μικρές επιχειρήσεις.
  2. Εφαρμογή πρώτα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και σε δεύτερη φάση η μετάβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία. Και όχι η παγκόσμια πρωτοτυπία που προσπαθεί να εφαρμοστεί πρώτα να ξεκινήσουν τα ηλεκτρονικά βιβλία και μετά να περάσουμε στην ηλεκτρονική τιμολόγηση !!
  3. Διαβίβαση εσόδων (χονδρικής κ λιανικής) να γίνεται από τις επιχειρήσεις σε ημερησία βάση. Περαιτέρω η προθεσμία διαβίβασης των λοιπών στοιχείων (μισθοδοσία, τόκοι κτλ) καθώς ο χαρακτηρισμός των εξόδων κ δαπανών στο Mydata να γίνεται μέχρι την υποβολή της ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος
  4. Δωρεάν εκπαίδευση για την εφαρμογή των MyData από το υπουργείο για όλους τους λογιστές. Δημιουργία ειδικού γραφείου υποστήριξης (help desk) για την πλατφόρμα από το υπουργείο.
  5. Επιδότηση των λογιστών και των μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να ανταποκριθούν στην αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού και το στήσιμο της εφαρμογής.
  6. Κατοχύρωση άδειας των λογιστών σε περίπτωση ασθένειας με παράταση των δηλωτικών υποχρεώσεων των πελατών τους.

Ο κλάδος των Λογιστών – φοροτεχνικών έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια και όσες αντοχές υπήρχαν.

Μη δυνάμενοι να συνεχίσουμε με αυτά τα δεδομένα και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ως Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Λασιθίου αποφασίζουμε να συνταχθούμε σε πανελλαδικές δράσεις, με πρώτη την Απεργία – κλείσιμο των λογιστικών γραφείων που έγινε την Τετάρτη 17/3/2021 και συντονισμό, το αμέσως επόμενο διάστημα, σε νέες κινητοποιήσεις.

Παράλληλα καλούμε και ζητάμε να συνταχθούν, να στηρίξουν και να ενισχύσουν τα αιτήματα μας, οι θεσμικοί φορείς , τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια, οι Επαγγελματικοί και οι επιστημονικοί Σύλλογοι του Ν. Λασιθίου, οι Σύλλογοι των εργαζομένων, το Εργατικό Κέντρο, γιατί το πλαίσιο αυτό αφορά κυρίως υποχρεώσεις και ανάγκες που μας αφορούν όλους.

Άγιος Νικόλαος 20/3/2021
Η Διοικούσα  επιτροπή

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos