Περιφερειακό συμβούλιο Κρήτης, αποφάσεις
συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης

Πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, όπου ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις για ζητήματα ανάπτυξης, υποδομών, την έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου, την έγκριση κατάρτισης  προϋπολογισμού για τις κοινωνικές δράσεις της Περιφέρειας, την προσαύξηση δαπάνης για την δακοκτονία στην Κρήτη, τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε Ευρωπαϊκά δίκτυα, κ.α..

Συγκεκριμένα στο Περιφερειακό συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση υπό την προεδρία του Παύλου Μπαριτάκη συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν:

1. Εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο και ο καθορισμός των Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (έως 2023) της Περιφέρειας Κρήτης. Στον Επιχειρησιακό σχεδιασμό, διατυπώθηκε το όραμα της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά σε μία Κρήτη, δυναμική, βιώσιμη, ευφυή, με κοινές αξίες και κοινωνική συνοχή, δημιουργική με ταυτότητα και αυτοπεποίθηση, λαμβάνοντας υπόψιν τις τρέχουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

2. Εγκρίθηκε η κατάρτιση του προϋπολογισμού για τις κοινωνικές δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων για το 2021, με συνολικό προϋπολογισμό 495.000,00 ευρώ αυξημένος 50% από τον αντίστοιχο του 2020, και έχοντας ως στόχο την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής εν μέσω της συνέχισης της πανδημίας από τον COVID-19.

3. Εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού για το 2021 με εγγραφή νέων πιστώσεων και ειδικά την προσαύξηση της δαπάνης για την δακοκτονία κατά 800.000,00 ευρώ.

4. Εγκρίθηκε η εκτέλεση του προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020. Σύμφωνα με την ενσωμάτωση των στοιχείων της υλοποίησης του.

5. Εγκρίθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα Συνεργασίας και διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων 2021 για τις συνδρομές συμμετοχής, στο πλαίσιο της πολιτικής της εξωστρέφειας και των διεθνών συνεργασιών της.

6. Εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση της αρ. 96/2019 απόφασης ΠΣ ως προς την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής της παρ. 4 του αρθρ. 13 του Π.Δ. 242/1996 (επιτροπή καταλληλόλητας ακινήτων), όσον αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

7. Εγκρίθηκε το ωράριο κυκλοφορίας οχημάτων τροφοδοσίας καταστημάτων Παλιάς Πόλης Δήμου Χανίων σύμφωνα με τις αποφάσεις της επιτροπής κυκλοφορίας του Δήμου Χανίων και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

8. Εγκρίθηκε ο αποχαρακτηρισμός ανενεργών λατομικών περιοχών στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και συγκεκριμένα στην θέση Ροδωπού της Δ.Ε. Κολυμβαρίου του Δήμου Πλατανιά με συνολική έκταση 415 στρέμματα, στην περιοχή Σφακίων του Δήμου Σφακίων με επιφάνεια 58,135 στρέμματα, και στην περιοχή Κράπης Ασκύφου του Δήμου Σφακίων με επιφάνεια 674,485 στρέμματα.

9. Εγκρίθηκε η λήψη προσωρινών μέτρων (κλείσιμο οδού) της Επαρχιακής Οδού 14 (Ρέθυμνο-Ρουσσοσπίτι) της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, πέριξ της μονής Αγίας Ειρήνης Ρουσσοσπιτίου με σκοπό την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο: «αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών και των συνοδών υδραυλικών έργων στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης» και Υποέργο (νέο): «μελέτη αντιμετώπισης βροχοπτώσεων και στο οδικό τμήμα επαρχιακής οδού 14 Ρέθυμνο -Ρουσσοσπίτι και συνδεόμενοι δρόμοι».

10. Εγκρίθηκε η παράταση υλοποίησης του έργου «ΝΑΥΣ – Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020».

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos