Προμήθεια rapid tests απ’ τον Δήμο Αγίου Νικολάου
Papid tests

O Δήμος Αγίου Νικολάου, απευθύνει πρόσκληση σε κάθε ιδιώτη ιατρό ή εταιρεία ή διαγνωστικό εργαστήριο, που διαθέτει πιστοποίηση για διεξαγωγή rapid test και την καταγραφή τους στην πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας, ώστε, να καταθέσει προσφορά για ανάληψη υποχρέωσης διεξαγωγής 1500 rapid tests σύμφωνα με την προσαρτημένη μελέτη. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι:

– η προμήθεια των τεστ σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας,

– ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, 

– η ύπαρξη κατάλληλου χώρου για καθημερινή διεξαγωγή τεστ στην πόλη του Αγίου Νικολάου, 

– η καθημερινή καταγραφή τους στην πλατφόρμα του Υπουργείου,

– η μετάβαση σε χώρους εντός του Δήμου Αγίου Νικολάου για διενέργεια έκτακτων τεστ, όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο.

– το ωράριο & ο αριθμός των καθημερινών τεστ θα καθορίζεται ανάλογα με την κοινωνική/επαγγελματική ομάδα που θα εξετάζεται κάθε φορά σε συνεννόηση με το αρμόδιο γραφείο του Δήμου

– ο Ανάδοχος οφείλει να έχει ανά πάσα στιγμή ποσότητα τεστ ικανή, να καλύψει όποια έκτακτη ανάγκη προκύπτει και μέχρι του συνολικού ύψους της σύμβασης. 

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε τις προσφορές σας στο Γραφείο Δημάρχου κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο 2841340100 μέχρι και την Τρίτη 23/03/2021 ώρα 14:00.»

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos