Πρόσκληση για συγκρότηση Μητρώου Εθελοντών Μηχανικών σε κλιμάκια ελέγχου σεισμόπληκτων κτιρίων

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, κατόπιν σχετικής απόφασης της
Διοικούσας Επιτροπής, προχωρά στη συγκρότηση Μητρώου Εθελοντών Μηχανικών για
συμμετοχή σε κλιμάκια ελέγχου σεισμόπληκτων κτιρίων προκειμένου να συνδράμει ενεργά και
ουσιαστικά τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους σε Περιφερειακό Επίπεδο.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε Πολιτικούς Μηχανικούς μέλη του Τμήματος που μπορούν, λόγω
του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης και της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που
καταγράφεται, να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος το αργότερο
έως την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https:/forms.gle/XTXRaVVXYLnPtu2T6

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos