Στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για θέματα πρωτογενή τομέα ο Α. Πανταζής

Στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ‘’Μαζί Αλλάζουμε την Ιεράπετρα’’ και μέλος της επιτροπής της ΚΕΔΕ  κ. Α. Πανταζής. Συγκεκριμένα, βρέθηκε στην έδρα της ΚΕΔΕ προκειμένου να συμμετάσχει στην συνεδρίαση της ολομέλειας της επιτροπής ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα, όπου συνεδρίασε την Τετάρτη 18/01/23.

Έθεσε για μια ακόμα φορά το σοβαρό θέμα της έλλειψης εργατών γης σε όλη την Ελληνική επικράτεια, που έφερε ως αποτέλεσμα την αδυναμία υποστήριξης των καλλιεργειών και της αγροτικής παραγωγής, την αύξηση του κόστους παραγωγής και τον εκτροχιασμό των εμπορικών προγραμμάτων διακίνησης αγροτικών προϊόντων. Παρότι το θέμα των εργατών γης είχε τεθεί κατά τους προηγούμενους μήνες στην ΚΕΔΕ, έως και σήμερα δεν έχει ληφθεί από τα αρμόδια Υπουργεία κανένα μετρό προς την διευκόλυνση των πολυδαίδαλων διαδικασιών για την εισροή εργατών γης στη χώρα μας. Τα θέματα που απασχολήσαν την επιτροπή ήταν ως επί το πλείστον, οι καθυστερήσεις των χρηματοδοτήσεων σε προγράμματα που ισχύουν με δεδομένη την ένταξη πολλών παραγωγών στη χώρα μας σε αυτά τα  αναπτυξιακά προγράμματα , καθώς και η συνέχιση του προγράμματος της Νιτρορύπανσης και στην νέα ΚΑΠ περιόδου 2023-2027. Στην τοποθέτηση του ο κ. Πανταζής αναφέρθηκε στην ανάγκη συνέχισης του προγράμματος της Νιτρορύπανσης στην νέα ΚΑΠ, μιας και έως σήμερα δεν έχει συμπεριληφθεί στις τροποποιήσεις της.

Ειδικότερα, η παρέμβαση στην ενότητα της «Πράσινης Αρχιτεκτονικής» της νέα ΚΑΠ συμβάλλει μεταξύ άλλων στους ακόλουθους στόχους: Στη διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Στη χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών.
Στην εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας.
Στην εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων (πχ μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων, προστασία ή βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, μείωση της πίεσης στους υδάτινους πόρους.)
Στις εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη γεωργία.
Στην προστασία άγριας ζωής εντός των προστατευόμενων περιοχών.

Στην εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας με στόχο τη μείωση των φυτοφαρμάκων.
Πουθενά όμως στο Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027 δεν αναφέρεται η συνέχιση του προγράμματος της απονιτροποίησης, ένα πρόγραμμα με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και τους γεωργούς όπως:
Μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας για την παραγωγή λιπασμάτων και επομένως μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
Μείωση του ευτροφισμού στα υδάτινα οικοσυστήματα. Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.
Μείωση του κόστους παραγωγής για τον ίδιο τον αγρότη και αύξηση του παραγόμενου εισοδήματός του.

Το μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης του Πρωτογενή Τομέα της ΚΕΔΕ 

                                                                                              Δημοτικός Σύμβουλος Ιεράπετρας

                                                                                                 ΑΡΓΥΡΗΣ Θ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos