Συνάντηση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το Δήμαρχο Ιεράπετρας για τη Χρυσή
Κοζυράκη, Καλαντζάκης

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης στο Ηράκλειο συναντήθηκαν σήμερα η Συντονίστρια κ. Μαρία Κοζυράκη και ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Θεοδόσης Καλαντζάκης. Η προγραμματισμένη σύσκεψη αφορούσε σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και λιμενικής οργάνωσης στην περιοχή διοικητικής αρμοδιότητας του Δήμου Ιεράπετρας.

Ειδικά συζητήθηκε το Σχέδιο Δράσης για την προστασία και διαχείριση της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της νήσου Χρυσή, το οποίο θεσμοθετήθηκε πρόσφατα και αποτελεί πλέον θεσμικό εργαλείο, για διάστημα δύο ετών, για την προστατευόμενη φυσική περιοχή (ΦΕΚ 617/Δ’/17-9-2021). Έγινε διεξοδική συζήτηση για τα προβλεπόμενα μέτρα και την ιεράρχηση των αξόνων παρέμβασης, όπως στοιχειοθετούνται στο σχετικό Παράρτημα του Σχεδίου Δράσης, ανά φορέα υλοποίησης και προτεραιότητα εφαρμογής (2022, 2023).

Επίσης ο Δήμαρχος έθεσε στη Συντονίστρια το κρίσιμο, για το Δήμο Ιεράπετρας, ζήτημα του καθορισμού και της εξομοίωσης παράκτιων εκτάσεων με Χερσαία Ζώνη Λιμένα καθώς και της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης των εγκριτικών διαδικασιών για την εκτέλεση υποδομών βελτίωσης και εκσυγχρονισμού περιοχών λιμενικών εγκαταστάσεων. Η κ. Κοζυράκη ενημέρωσε το Δήμαρχο ότι, σε συνέχεια της έκδοσης σε ΦΕΚ της σχετικής απόφασης που αφορά τη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ιεράπετρας η οποία προωθήθηκε στις 28-9 για δημοσίευση, οι αρμόδιες διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν θέσει ως προτεραιότητα την εξέταση και διεκπεραίωση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων για περιοχές που έχουν προταθεί από το Δήμο Ιεράπετρας αλλά και σε άλλες παράκτιες περιοχές λιμενικού ενδιαφέροντος στην Κρήτη.    

Η Συντονίστρια και ο κ. Καλαντζάκης ανανέωσαν το ραντεβού τους εντός Οκτωβρίου στην πόλη της Ιεράπετρας, καθώς προγραμματίζεται άμεσα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης για τη ν. Χρυσή, με πρώτη προτεραιότητα την επιχειρησιακή ετοιμότητα για έγκαιρη υλοποίηση των μέτρων προστασίας και διατήρησης ως κατεπείγουσας σημασίας.

από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos